AIP Offline

Ladda ner samtliga aktuella dokument

Dataset

Viss AIP-data för användning i brukarsystem

Dataset »

Uppgiftsinlämning IAIP

Information för publicering i IAIP meddelas LFV på två olika sätt, beroende på om uppgiftslämnaren har ingått avtal med LFV AIS eller inte.

Rapportera oklarheter för IAIP