Rapportera synpunkter, felaktigheter eller oklarheter

I vår strävan att bibehålla en hög flygsäkerhet och ständigt förbättra våra produkter och tjänster så kan du som läser AIP och finner felaktigheter, oklarheter eller förbättringspotential etc, rapportera dessa på denna sida. Inkommande synpunkter analyseras och eventuella åtgärder beslutas av LFV AIS. Om rapportören lämnar kontaktuppgifter kan LFV enklare utreda synpunkten, samt att återkoppling kan ske.

Obligatoriska uppgifter

Valfria uppgifter