Uppgiftsinlämning IAIP

Information för publicering i IAIP meddelas LFV på två olika sätt, beroende på om uppgiftslämnaren har ingått avtal med LFV AIS eller inte.


Uppgiftslämnare med avtal gällande fr.o.m. 2014-01-01:


Uppgiftslämnare utan avtal (eller med avtal tecknade före 2013):

E-post: aip@lfv.se
Telefon direkt: 011-19 22 44