Om AROWeb

AROWeb är LFVs system för självbriefing.

Färdplanering
Här kan du skicka din färdplan till Flight Planning Centre (FPC) för kontroll och vidarebefordran. Det går också att försena och annullera FPL.
Flygningen kan vara inom hela Europa men start eller landning måste vara i Sverige. 
Inloggning krävs för att kunna skicka FPL/DLA/CNL

AIS och MET-information
Via AROWeb har du tillgång till AIS- och MET-information i form av bl.a. AIP, NOTAM, METAR, TAF, höjdvindar och radarbilder.
Inloggning krävs inte för åtkomst till AIS/MET (med undantag för Radar och snabbsök)

Tjänsten är helt gratis för dig som användare och går även att använda i mobila enheter.


Varför skall du använda AROWeb?
- Snabb hantering
När du skickar FPL via internet så slipper du eventuella telefonköer och får snabbt svar i form av: ACK eller REJ. (Svar kan även fås via SMS)

-Testfärdplan
Du kan testa din IFR FPL i ett testsystem, så att färdplanen är korrekt när du skickar in din riktiga IFR FPL.

-Mallar
Du kan lägga in luftfartygsmallar samt flygvägsmallar som du kan använda för färdplaner du skickar ofta, dessa mallar kan också kombineras till nya färdplaner