Ny användare

AVTAL**
Detta serviceavtal mellan Dig som användare och LFV som leverantör, fastställer villkor och förutsättningar för användning av Aro.lfv.se.

Behöriget
www.aro.lfv.se får endast användas av piloter och andra personer inom flygoperativ verksamhet. Syftet med www.aro.lfv.se är att färdplanering ska kunna ske för registrerad användare som huvudsakligen flyger med start eller landning i Sverige. För att få tillgång till www.aro.lfv.se krävs registrering hos LFV. Registrerad kund erhåller ett personligt lösenord, som skickas i brev. Privatanvändare kan även få sitt lösenord via e-mail eller SMS. Kunduppgifterna; namn, adress, organisation, telefon och e-mail adress, kommer att användas för spårning av otillbörlig användning, men också för att följa upp systemets nyttjandegrad inom olika kundgrupper. Din medlemsprofil är lösenordsskyddad, för att hindra andra från att få tillgång till Dina personuppgifter. Du är ensam ansvarig för att hålla Ditt lösenord och Din användarinformation hemlig och uppmanas därför till största försiktighet vid hantering av denna.
Via www.aro.lfv.se kan man också nå informationssidor med MET/AIS.

Ansvar
LFV frånsäger sig allt ansvar för förseningar eller andra konsekvenser som kan drabba kund p.g.a. tekniskt avbrott på www.aro.lfv.se. LFV är inte ansvarig för skada som uppkommer genom att kunden inte kan utnyttja www.aro.lfv.se på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av LFV. Vid driftavbrott är kunden hänvisad till Flight Planning Centre på Arlanda.
LFV förmedlar via www.aro.lfv.se reguljär MET-information, men tar inget ansvar för faktainnehållet, eftersom det är levererat från tredje part.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att kontrollera att erhållen information är uppdaterad. Kunden ansvarar för att färdplanering genomförs enligt gällande regler så att färdplan blir korrekt ifylld. Vid behov skall FPC och/eller meteorolog kontaktas för inhämtning av kompletterande uppgifter eller för konsultation.
Kunden ansvarar för att färdplan inlämnas i god tid före flygning, minst 30 min för VFR och minst 1 timme för IFR.
Kunden ansvarar för att alltid kontrollera att godkänd färdplan finns för flygning. Kund som uppsåtligen missbrukar systemet, kommer att avregistreras som behörig till Aro.lfv.se.

LFV ansvar
LFV ansvarar för kontroll av mottagen färdplan samt bevakning av svarsmeddelanden från IFPS. LFV ansvarar vidare för att svar på färdplan från IFPS vidarebefordras till kund.

Vid tekniskt avbrott skall LFV ha beredskap för att kunna återställa systemets funktioner utan onödig fördröjning.

Som kund i LFV Aro.lfv.se accepterar jag ovanstående villkor och förutsättningar för användare av systemet.