LHP Område 3

Översikt

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 1

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 2

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 3

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 4

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 161252
GÄLLANDE DEN 17 MAJ 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Ostadig luftmassa med regn och skurar. Ett sammanhängande regnområde över norra Götaland rör sig norrut under morgonen. Åska kan förekomma i inre Götaland under främst eftermiddagen.
se31


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31b,se31e: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31d: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se31a: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31c: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31e,se31d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se31b: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31e,se31d: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31a: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se31e,se31d: ISOL EMBD CB
 
04-12UTC: Område se31c: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område se31b,se31a: ISOL EMBD CB
 
08-12UTC: Område se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se31c: ISOL EMBD CB, OCNL CB
 Område se31e,se31d: OCNL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31d: NO/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31c: NO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: NO/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: NO/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e: NO/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-12UTC: Område se31d: NO/1-4 knop.
 Område se31c: N-NO/0-6 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: N-NO/3-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31b: NO/0-9 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31e: NO-O/1-4 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se31d: S-SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31c: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se31e: S-SV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31b: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32c,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32c,se32j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32h,se32i: Sikt 1.5km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32d: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32c,se32b,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se32h,se32j,se32i: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område se32a: ISOL EMBD CB
 
08-12UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32c,se32b,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: OCNL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32b: NV-N/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32j: SV-V/0-4 knop.
 Område se32i: V/0-4 knop.
 Område se32a: O-SO/2-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32d: NO/1-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: O/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: NO-O/2-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: V/1-7 knop.
 Område se32h: Lugnt.
 Område se32g: NO-O/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
08-12UTC: Område se32e: SO-S/1-7 knop.
 Område se32f: SO-S/3-6 knop.
 Område se32i: SV-V/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: S-SV/3-6 knop.
 Område se32b: SV/3-9 knop.
 Område se32j: SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: SO-S/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32a: S/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: S-SV/3-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: SV/2-7 knop.
 
12-16UTC: Område se32i: SV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: S/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: SV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: S-SV/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: SV/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: S/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: SO-S/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: SV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: SV/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: S-SV/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33a,se33c,se33f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se33e,se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33d: Sikt >8km i dis, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-16UTC: Område se33a,se33c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33f: Sikt >8km i dis, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se33a,se33c,se33f: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område se33d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33e,se33b: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se33a,se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33e: SO/10-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: SO-S/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: SO/6-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33f: S-SV/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: SV/2-10 knop.
 Område se33d: S-SV/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se33b: S/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33e: S/8-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33d: S-SV/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: S-SV/7-12 knop.
 Område se33a: S-SV/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: S-SV/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se33b: S-SV/0-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: S-SV/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: SO-S/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33a: S-SV/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33d: S/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33e: S/6-13 knop, byar upp till 18 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
04-16UTC: Område se34a: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område se34e,se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34b,se34f: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34e,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, åska, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se34d: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34a: N-NO/4-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: NO/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34b: NO-O/3-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34c: NO/2-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34e: NO/4-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34d: NO/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-12UTC: Område se34e: NO-O/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: SO/1-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: NO/1-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se34a: NO/1-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se34f: SO/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34d: NO-O/1-5 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se34a: S-SV/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: S-SV/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: S-SV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34c: S/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34e: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b: S/2-15 knop, byar upp till 21 knop.