Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 211245
GÄLLANDE DEN 21 JANUARI 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En torr nordvästlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området
17-19UTC: Hela området utom se34
19-21UTC: Område se33


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: Hela området utom se31

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 211245
GÄLLANDE DEN 21 JANUARI 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se31a: måttlig isbildning FL050 - FL100
 
13-19UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: måttlig isbildning FL050 - FL100
 
15-21UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se31b,se31e: Sikt >8km, lokalt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 Område se31a: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
13-19UTC: Område se31d: Sikt >8km, lokalt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 Område se31c: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
15-19UTC: Område se31b,se31e: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
15-21UTC: Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
19-21UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se31a: Molnöversida FL100.
 
13-17UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Molnöversida FL100.
 
15-21UTC: Område se31a: Ingen prognos
 
17-19UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Molnöversida FL090.
 
19-21UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se31c: NV-N/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: NV-N/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31a: NV-N/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: NV-N/3-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31b: NV/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
15-17UTC: Område se31e: NV-N/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: NV-N/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NV-N/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: NV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-19UTC: Område se31b: NV-N/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område se31c: NV-N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31a: NV-N/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: NV-N/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
17-21UTC: Område se31e: NV-N/1-8 knop, byar upp till 21 knop.
 
19-21UTC: Område se31c: N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31b: NV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31a: NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 360/21kt -5.
15-17UTC: 10/21kt -5.
17-19UTC: 20/17kt -5.
19-21UTC: 20/13kt -5.

FL50:
13-15UTC: 10/34kt -10.
15-17UTC: 20/33kt -9.
17-19UTC: 10/27kt -9.
19-21UTC: 10/24kt -8.

FL100: 
13-15UTC: 360/53kt -14.
15-17UTC: 360/54kt -13.
17-19UTC: 360/51kt -13.
19-21UTC: 360/49kt -12.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 211245
GÄLLANDE DEN 21 JANUARI 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-15UTC: Område se32c,se32b,se32j,se32i: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
13-21UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32a,se32f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
15-21UTC: Område se32c,se32b,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32g,se32e: måttlig isbildning FL050 - FL100
 
13-17UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32i: måttlig isbildning FL050 - FL100
 Område se32a: måttlig isbildning 3000ft - FL050
 
13-19UTC: Område se32j: måttlig isbildning FL050 - FL100
 
13-21UTC: Område se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se32g,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se32i: Sikt >8km, lokalt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 Område se32g,se32e: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se32j: Sikt >8km, lokalt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 Område se32d,se32c,se32b,se32h: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område se32a,se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område se32i: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
15-21UTC: Område se32g,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
17-19UTC: Område se32j: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
17-21UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
19-21UTC: Område se32j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se32g,se32e: Molnöversida FL100.
 
13-17UTC: Område se32a: Molnöversida FL050.
 Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Molnöversida FL100.
 
13-21UTC: Område se32f: Ingen prognos
 
15-21UTC: Område se32g,se32e: Ingen prognos
 
17-19UTC: Område se32j: Molnöversida FL090.
 
17-21UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32i: Ingen prognos
 
19-21UTC: Område se32j: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader SFC - 2000ft.
17-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se32e: NV-N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: NV-N/9-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32f: NV-N/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32g: NV-N/5-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: NV-N/8-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32j: NV/5-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: NV-N/3-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: NV-N/8-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32h: NV/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32i: NV/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 
15-17UTC: Område se32d: NV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: NV-N/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: NV-N/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: NV/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NV-N/7-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32a: NV-N/6-36 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se32b: NV-N/5-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32h: NV-N/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: NV-N/6-17 knop, byar upp till 28 knop.
 
15-19UTC: Område se32i: NV-N/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
17-19UTC: Område se32a: NV-N/7-35 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se32h: NV-N/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: NV/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: NV/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: NV-N/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32b: NV-N/6-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32c: NV-N/7-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32f: NV-N/6-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32g: NV/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 
19-21UTC: Område se32d: NV-N/1-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: NV-N/6-32 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se32g: NV-N/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: NV-N/5-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32e: NV/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: NV-N/6-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32h: NV-N/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: NV-N/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32j: N/2-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: NV-N/2-17 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 340/30kt -4.
15-17UTC: 350/32kt -5.
17-19UTC: 360/31kt -5.
19-21UTC: 360/29kt -5.

FL50:
13-15UTC: 350/35kt -9.
15-17UTC: 10/34kt -9.
17-19UTC: 10/33kt -9.
19-21UTC: 10/32kt -9.

FL100: 
13-15UTC: 360/44kt -19.
15-19UTC: 10/45kt -18.
19-21UTC: 10/47kt -16.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 211245
GÄLLANDE DEN 21 JANUARI 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33b,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område se33e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-19UTC: Område se33a: måttlig isbildning 3000ft - FL050
 
13-21UTC: Område se33e,se33d,se33b: måttlig isbildning 3000ft - FL050
 Område se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område se33a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-19UTC: Område se33a: Molnöversida FL050.
 
13-21UTC: Område se33e,se33d,se33b: Molnöversida FL050.
 Område se33c,se33f: Ingen prognos
 
19-21UTC: Område se33a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se33a: NV-N/16-31 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33f: NV-N/10-30 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33d: NV-N/14-33 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se33e: NV-N/31-36 knop.
 Område se33b: NV-N/14-35 knop, byar upp till 47 knop.
 
13-17UTC: Område se33c: NV-N/26-30 knop.
 
15-17UTC: Område se33b: NV-N/15-36 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33a: NV-N/16-33 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se33f: NV-N/9-31 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33e: NV-N/32-36 knop.
 Område se33d: NV-N/12-34 knop, byar upp till 46 knop.
 
17-19UTC: Område se33b: N/16-36 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33c: N/26-29 knop.
 Område se33d: NV-N/10-34 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33e: N/32-36 knop.
 Område se33a: NV-N/16-33 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33f: N/9-31 knop, byar upp till 43 knop.
 
19-21UTC: Område se33b: N/17-34 knop, byar upp till 49 knop.
 Område se33d: N/8-33 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33a: NV-N/17-34 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33f: N/8-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33e: N/30-33 knop.
 Område se33c: N/26-28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 340/37kt -5.
15-17UTC: 350/38kt -4.
17-19UTC: 350/37kt -4.
19-21UTC: 360/36kt -4.

FL50:
13-15UTC: 350/41kt -10.
15-19UTC: 360/40kt -10.
19-21UTC: 10/36kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 360/34kt -22.
15-17UTC: 360/35kt -21.
17-19UTC: 360/35kt -20.
19-21UTC: 360/36kt -19.

Lägsta QNH
1006 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 211245
GÄLLANDE DEN 21 JANUARI 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: Område se34b,se34f,se34e: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område se34a,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se34d,se34c: måttlig isbildning FL050 - FL100
 
13-17UTC: Område se34b: måttlig isbildning 3000ft - FL050
 
13-21UTC: Område se34a,se34f,se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se34b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se34d,se34c: Sikt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-21UTC: Område se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se34d,se34c: Molnöversida FL100.
 
13-17UTC: Område se34b: Molnöversida FL050.
 
13-21UTC: Område se34a,se34f,se34e: Ingen prognos
 
15-21UTC: Område se34d,se34c: Ingen prognos
 
17-21UTC: Område se34b: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se34b: NV-N/7-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se34f: NV-N/6-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34c: NV-N/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34a: NV-N/5-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34d: NV-N/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: NV-N/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
15-17UTC: Område se34a: NV-N/4-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34f: NV-N/4-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34e: NV-N/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: NV-N/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NV-N/6-35 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se34d: NV-N/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
17-19UTC: Område se34c: NV-N/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: N/7-33 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se34a: N/4-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34d: NV-N/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: NV-N/5-16 knop, byar upp till 29 knop.
 
17-21UTC: Område se34e: NV-N/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 
19-21UTC: Område se34d: NV-N/2-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: N/8-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se34a: N/4-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34c: NV-N/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: NV-N/4-15 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 350/28kt -5.
15-17UTC: 360/30kt -5.
17-19UTC: 10/29kt -5.
19-21UTC: 10/28kt -5.

FL50:
13-15UTC: 10/33kt -10.
15-17UTC: 10/35kt -10.
17-19UTC: 20/34kt -10.
19-21UTC: 10/32kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 360/43kt -20.
15-17UTC: 10/45kt -19.
17-19UTC: 10/44kt -17.
19-21UTC: 10/42kt -17.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 211345
GÄLLANDE DEN 22 JANUARI 2022 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Högtrycksrygg. En svag frontzon passerar i norr.
se31


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se31a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31d: Sikt 5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se31c,se31b: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
09-17UTC: Område se31e: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se31c,se31d: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se31d: SV/1-3 knop.
 Område se31c: S/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31e: Lugnt.
 Område se31a: SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
09-13UTC: Område se31e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: SV/0-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31b: SV-V/1-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: S-SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
13-17UTC: Område se31b: SV-V/1-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: S-SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: SV/1-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31e: SV-V/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: SV-V/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se32d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-13UTC: Område se32h,se32e,se32j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område se32d: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se32h,se32e: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32j: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se32b: NV-N/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: NV/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32d: SV-V/0-4 knop.
 Område se32g: NV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: NV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32c: NV-N/3-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32j: V-NV/0-4 knop.
 Område se32i: V-NV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32a: NV-N/4-20 knop, byar upp till 29 knop.
 
09-13UTC: Område se32a: NV/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: SV-V/1-5 knop.
 Område se32c: NV/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: NV/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: SV-V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32e: V/2-7 knop.
 Område se32j: V/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g,se32f: V-NV/2-5 knop.
 Område se32i: V/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 
13-17UTC: Område se32a: V-NV/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: SV-V/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: V-NV/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: V/2-5 knop.
 Område se32h: SV-V/1-6 knop.
 Område se32c: NV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: SV/2-6 knop.
 Område se32j: V/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32i: V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32f: V/3-7 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
05-17UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se33a: NV-N/10-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33d: N/8-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se33f: N/6-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33b: N/10-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33e: N/16-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33c: N/18-23 knop, byar upp till 32 knop.
 
09-13UTC: Område se33e: N/15-19 knop.
 Område se33a: NV-N/8-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: N/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: NV-N/10-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33f: NV-N/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33d: NV-N/7-22 knop, byar upp till 30 knop.
 
13-17UTC: Område se33c: NV-N/11-16 knop.
 Område se33e: NV-N/11-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: NV-N/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33d: NV-N/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: NV/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33b: NV-N/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se34c: Sikt 5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se34d: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se34a: NV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: NV/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d,se34c: Lugnt.
 Område se34b: N/1-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34e: V-NV/1-4 knop.
 
09-13UTC: Område se34b: NV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: V-NV/1-5 knop.
 Område se34c: SV/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: SV/2-10 knop.
 Område se34e: SV-V/2-4 knop.
 Område se34d: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
13-17UTC: Område se34d: SV-V/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: SV/3-5 knop.
 Område se34c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: SV/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: SV/2-7 knop, byar upp till 13 knop.