LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 271211
GÄLLANDE DEN 27 OKTOBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

Mild och labil luft med konvektiv molnighet.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Hela området utom se33
17-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
15-21UTC: Område se31

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 271211
GÄLLANDE DEN 27 OKTOBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 4500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se34a,se34e: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område se34f: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område se34d,se34c: Molnöversida FL070.
 
13-21UTC: Område se34b: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se34a,se34e: Molnöversida FL070.
 
17-21UTC: Område se34f: Molnöversida FL070.
 
19-21UTC: Område se34d,se34c: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-19UTC: Område se34d,se34c: TCU
 
13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: TCU
 
19-21UTC: Område se34d,se34c: TCU, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader 4500ft - FL060.
17-21UTC: Noll grader 4500ft - FL050.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se34b: S-SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: S/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: S/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: S-SV/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: S/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: S/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 
15-17UTC: Område se34c: S/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: S/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: S/3-8 knop.
 Område se34b: S-SV/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: S/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: S/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
17-19UTC: Område se34c: S/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34b: S/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34a: S/3-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: S/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: S/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: S/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
19-21UTC: Område se34d: S/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: S/3-8 knop.
 Område se34b: S/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: S/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: S/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34e: S/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 210/20kt +4.
15-17UTC: 210/23kt +4.
17-19UTC: 210/26kt +4.
19-21UTC: 210/28kt +5.

FL50:
13-15UTC: 220/25kt +0.
15-17UTC: 230/23kt +0.
17-19UTC: 220/22kt -1.
19-21UTC: 220/25kt -1.

FL100: 
13-15UTC: 210/32kt -9.
15-17UTC: 210/30kt -9.
17-19UTC: 210/31kt -10.
19-21UTC: 210/30kt -10.

Lägsta QNH
996 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 271211
GÄLLANDE DEN 27 OKTOBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-15UTC: Område se31c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område se31b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se31a,se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se31c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
19-21UTC: Område se31b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 4500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
13-17UTC: Område se31b,se31a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
13-19UTC: Område se31e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område se31c,se31d: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se31b,se31a: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se31e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-19UTC: Område se31c,se31b,se31d: TCU, ISOL CB
 
13-21UTC: Område se31a,se31e: TCU, ISOL CB
 
19-21UTC: Område se31c,se31b,se31d: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 4500ft - FL050.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se31b: S/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: S/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31c: S/4-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31a: S/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: S/6-14 knop, byar upp till 30 knop.
 
15-17UTC: Område se31a: SO-S/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e: S/2-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31c: SO-S/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: S/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31d: S/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 
17-19UTC: Område se31b: S/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31d: S/6-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31c: SO-S/4-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31a: S/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: S/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 
19-21UTC: Område se31d: S/6-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se31c: S/3-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31a: S/1-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: S/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31e: S/4-13 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 200/26kt +3.
15-17UTC: 200/28kt +3.
17-19UTC: 190/30kt +3.
19-21UTC: 200/32kt +3.

FL50:
13-15UTC: 220/28kt -2.
15-17UTC: 210/27kt -2.
17-19UTC: 210/29kt -2.
19-21UTC: 210/33kt -2.

FL100: 
13-15UTC: 210/31kt -11.
15-17UTC: 210/30kt -11.
17-19UTC: 210/28kt -12.
19-21UTC: 220/27kt -12.

Lägsta QNH
993 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 271211
GÄLLANDE DEN 27 OKTOBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område se33a,se33c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se33e,se33d,se33b,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se33a,se33c: måttlig isbildning 4500ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se33a,se33c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område se33e,se33d,se33b,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
17-21UTC: Område se33a,se33c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-17UTC: Område se33a,se33c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se33e,se33d,se33b,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se33a,se33c: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-19UTC: Noll grader 4500ft - FL060.
19-21UTC: Noll grader 4500ft - FL050.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se33e: SV/9-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: SV/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: S-SV/14-19 knop.
 Område se33a: SV/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: S-SV/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: SV/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 
15-17UTC: Område se33a: S-SV/7-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: S-SV/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: S-SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33e: SV/7-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33b: SV/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: S-SV/15-20 knop.
 
17-19UTC: Område se33c: S-SV/14-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33d: S-SV/9-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33e: S-SV/10-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: S-SV/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33b: S-SV/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33a: S-SV/8-21 knop, byar upp till 26 knop.
 
19-21UTC: Område se33a: S-SV/10-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33b: S-SV/9-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: S-SV/15-20 knop.
 Område se33d: SV/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33f: S-SV/4-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: S-SV/18-23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-17UTC: 220/22kt +6.
17-19UTC: 220/24kt +6.
19-21UTC: 220/26kt +6.

FL50:
13-17UTC: 210/25kt +1.
17-19UTC: 210/26kt +0.
19-21UTC: 220/27kt +0.

FL100: 
13-15UTC: 210/31kt -7.
15-17UTC: 210/29kt -8.
17-19UTC: 220/31kt -9.
19-21UTC: 220/33kt -9.

Lägsta QNH
1002 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 271211
GÄLLANDE DEN 27 OKTOBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: måttlig isbildning 4500ft - FL070
 
15-21UTC: Område se32a: måttlig isbildning 4500ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se32g,se32i: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se32b,se32j: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se32a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-17UTC: Område se32c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område se32g,se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
17-21UTC: Område se32c,se32b,se32f,se32j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se32e: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område se32b,se32g,se32f: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område se32d,se32j: Molnöversida FL070.
 Område se32c: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område se32h,se32i: Molnöversida FL070.
 Område se32a: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se32e: Molnöversida FL070.
 
17-21UTC: Område se32b,se32g,se32f: Molnöversida FL070.
 
19-21UTC: Område se32c: Molnöversida FL070.
 Område se32d,se32j: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område se32c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område se32d,se32j: TCU
 
13-21UTC: Område se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: TCU
 
15-21UTC: Område se32c: TCU
 
19-21UTC: Område se32d,se32j: TCU, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader 4500ft - FL060.
17-21UTC: Noll grader 4500ft - FL050.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se32c: S/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32j: S/3-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: S/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: S-SV/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: S-SV/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32h: S/3-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32g: S/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: S/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: S/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: S/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område se32g: S/4-8 knop.
 Område se32i: SO-S/4-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: S-SV/3-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32f: S/3-9 knop.
 Område se32e: S/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: S/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: S/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: S-SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32a: S-SV/3-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: SO-S/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 
17-19UTC: Område se32f: S/3-8 knop.
 Område se32i: S/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: S-SV/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32j: S/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: S-SV/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32d: S/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: S/4-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: S/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: S/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
17-21UTC: Område se32c: S-SV/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
19-21UTC: Område se32a: S-SV/3-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32j: S/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32d,se32e: S/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: S/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: S-SV/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: S/4-9 knop.
 Område se32i: S/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: S/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 210/21kt +5.
15-17UTC: 210/23kt +5.
17-19UTC: 210/26kt +5.
19-21UTC: 210/28kt +5.

FL50:
13-15UTC: 230/27kt +0.
15-17UTC: 230/25kt -1.
17-19UTC: 220/25kt -1.
19-21UTC: 220/26kt -1.

FL100: 
13-15UTC: 210/32kt -9.
15-17UTC: 210/31kt -9.
17-19UTC: 220/29kt -10.
19-21UTC: 220/27kt -11.

Lägsta QNH
998 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 271331
GÄLLANDE DEN 28 OKTOBER 2020 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En ockluderad front passerar under dagen. Den följs av en sydvästlig luftström.
se31


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se31a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31c,se31d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31e: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se31a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se31b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se31c,se31e,se31d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: ISOL EMBD CB
 
09-17UTC: Område se31a: ISOL EMBD CB
 
13-17UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: ISOL CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se31e: S/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31a: S/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: S/1-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31d: SO-S/4-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31c: SO-S/1-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område se31e: S/5-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31d: S-SV/5-18 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se31b: SO-S/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31a: SO-S/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: S/5-16 knop, byar upp till 30 knop.
 
13-17UTC: Område se31d: S-SV/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31e: SV/6-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31b: SV/4-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se31c: S-SV/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31a: S-SV/3-14 knop, byar upp till 28 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se32e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32c,se32b,se32a,se32g,se32f: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32h,se32j,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se32b,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d,se32c,se32h,se32j,se32i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se32c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32a,se32g,se32e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32f: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32d,se32h,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se32c: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se32b,se32a,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32d,se32h,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 
09-13UTC: Område se32c: ISOL EMBD CB
 
13-17UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: ISOL CB
 Område se32a,se32f: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se32e: S/4-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32a: S-SV/3-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32g: S/4-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: S/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: S/4-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32f: S/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32j: S/4-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32i: SO-S/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: S/3-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32h: SO-S/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 
09-13UTC: Område se32d: S/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32i: S/5-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: S/4-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32c: S-SV/6-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32a: S/6-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32f: S/6-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32g: S/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32j: S-SV/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32b: S-SV/5-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32e: SO-S/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 
13-17UTC: Område se32g: S-SV/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: SV/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: SV/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32e: S-SV/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: S-SV/5-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32a: S-SV/5-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32f: S-SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: S-SV/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32i: SV/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: SV/4-17 knop, byar upp till 25 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-13UTC: Område se33e,se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se33a,se33c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33e,se33d,se33b,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område se33a,se33e,se33d,se33b,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område se33c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se33a,se33e,se33d,se33b,se33f: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se33d: S-SV/10-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33a: S-SV/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33e: S-SV/15-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: S-SV/9-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: S/4-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33c: S-SV/15-24 knop, byar upp till 30 knop.
 
09-13UTC: Område se33a: S/12-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33d: S-SV/14-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se33c: S-SV/21-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33f: S-SV/9-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33e: S/20-26 knop.
 Område se33b: S/13-26 knop, byar upp till 32 knop.
 
13-17UTC: Område se33b: S-SV/12-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33f: S-SV/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33a: S-SV/13-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33d: S-SV/11-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33e: S-SV/23-28 knop.
 Område se33c: SV/15-23 knop, byar upp till 31 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se34e,se34c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se34b,se34a,se34f: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34b,se34a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se34e,se34d,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34b,se34a,se34f: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se34d: ISOL EMBD CB
 
09-13UTC: Område se34c: ISOL EMBD CB
 
13-17UTC: Område se34d: ISOL CB
 Område se34e,se34c: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område se34b,se34a,se34f: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se34f: S/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: S/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: S/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: S-SV/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34b: S-SV/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34c: S/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 
09-13UTC: Område se34d: SO-S/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: SO-S/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: S/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34f: S/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: S/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34e: SO-S/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
13-17UTC: Område se34a: S/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: S-SV/3-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34b: S-SV/6-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34d: SV/5-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34f: S-SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34e: S-SV/5-10 knop, byar upp till 21 knop.