LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 281150
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Över sydligaste Sverige ligger en ockluderad front mer eller mindre stilla. Norr om fronten råder en något labil ostlig luftström.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Område se33

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
12-16UTC: Område se32 och se33

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 281150
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: måttlig isbildning 4000ft - FL090
 
16-18UTC: I hela området: måttlig isbildning 4000ft - FL080
18-20UTC: I hela området: måttlig isbildning 4000ft - FL090

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se31c,se31e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se31b: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se31e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se31d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se31a: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se31b,se31e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se31a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se31b,se31e: Molnöversida FL110.
 Område se31a: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se31c,se31d: Molnöversida FL110.
 
14-16UTC: Område se31b,se31a,se31e: Molnöversida FL080.
 
16-18UTC: Område se31b,se31a,se31e: Molnöversida FL090.
 
18-20UTC: Område se31b,se31a,se31e: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se31e: isol cb, tcu
 Område se31b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se31c,se31d: isol cb, tcu
 Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område se31b,se31e: tcu
 
18-20UTC: I hela området: isol embd cb

Nollgradersisoterm
12-14UTC: I hela området: Noll grader FL050 - FL065.
14-16UTC: Område se31b,se31d: Noll grader 4000ft - FL065.
 
14-18UTC: Område se31a,se31e: Noll grader 4000ft - FL055.
 
14-20UTC: Område se31c: Noll grader 4000ft - FL065.
 
16-18UTC: Område se31b,se31d: Noll grader 4000ft - FL055.
 
18-20UTC: Område se31b,se31a,se31e: Noll grader 4000ft - FL050.
 Område se31d: Noll grader 4000ft - FL065.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31d: NO-O/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31a: NO-O/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: NO-O/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31b: NO-O/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: NO-O/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område se31d: NO-O/7-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31a: NO-O/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: NO-O/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31c: NO-O/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: NO-O/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
16-18UTC: Område se31d: NO-O/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: NO-O/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31a: NO-O/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: NO-O/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: NO-O/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
18-20UTC: Område se31b: NO-O/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31e: NO-O/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: NO-O/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: NO-O/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31d: NO-O/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 80/22kt +6.
14-16UTC: 70/21kt +5.
16-18UTC: 70/23kt +4.
18-20UTC: 70/25kt +4.

FL050:
12-14UTC: 100/26kt +0.
14-16UTC: 90/25kt +0.
16-18UTC: 80/25kt +0.
18-20UTC: 90/26kt -1.

FL100:
12-14UTC: 90/25kt -7.
14-16UTC: 90/24kt -8.
16-18UTC: 80/24kt -8.
18-20UTC: 70/24kt -8.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1003 hPa
18-20UTC: I hela området: 1004 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 281150
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-16UTC: Område se32d,se32h,se32g: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 
12-20UTC: Område se32c,se32b,se32j,se32i: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 Område se32a,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se32d,se32h,se32g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se32b,se32h,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se32c,se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32f,se32e: måttlig isbildning 4000ft - FL090
 
16-18UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32f,se32e: måttlig isbildning 4000ft - FL080
 
18-20UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: måttlig isbildning 4000ft - FL090
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32c: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se32d,se32h,se32i: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32f,se32j: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se32a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se32g: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se32b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32d,se32h,se32e,se32i: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-18UTC: Område se32c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se32i: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se32h,se32j: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d,se32a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se32i: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se32g: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32e: Molnöversida FL110.
 
12-16UTC: Område se32f: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Molnöversida FL110.
 
14-16UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32e: Molnöversida FL080.
 
16-18UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32f,se32e: Molnöversida FL090.
 
18-20UTC: Område se32d,se32a,se32g,se32f,se32e: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se32h: isol cb
 
12-18UTC: Område se32a,se32f,se32e: tcu
 Område se32c,se32j,se32i: isol cb
 Område se32d,se32b,se32g: isol cb, tcu
 
14-18UTC: Område se32h: isol cb, tcu
 
18-20UTC: I hela området: isol embd cb

Nollgradersisoterm
12-14UTC: I hela området: Noll grader FL050 - FL065.
14-16UTC: Område se32c,se32j,se32i: Noll grader FL055 - FL065.
 Område se32b,se32a,se32h: Noll grader 4000ft - FL065.
 
14-18UTC: Område se32d,se32g,se32f,se32e: Noll grader 4000ft - FL055.
 
16-18UTC: Område se32b,se32a,se32h,se32i: Noll grader 4000ft - FL055.
 
16-20UTC: Område se32c,se32j: Noll grader 4000ft - FL065.
 
18-20UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e: Noll grader 4000ft - FL050.
 Område se32i: Noll grader 4000ft - FL065.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32j: O/7-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32c: O/9-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32h: NO-O/5-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32g: NO-O/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32f: NO-O/7-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: O/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32e: NO-O/6-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32d: NO-O/6-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32b: O/7-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32i: O/8-21 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-16UTC: Område se32g: NO-O/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: NO-O/6-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32c: NO-O/8-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32b: NO-O/7-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32h: NO-O/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: NO-O/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: NO-O/7-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32j: NO-O/8-18 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-18UTC: Område se32a: NO-O/7-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32f: NO-O/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
16-18UTC: Område se32d: NO-O/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32i: NO-O/8-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32e: NO/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: NO-O/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: NO-O/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32g: NO-O/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 
16-20UTC: Område se32b: NO-O/7-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32c: NO-O/9-25 knop, byar upp till 35 knop.
 
18-20UTC: Område se32j: NO-O/7-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32g: NO/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: NO-O/5-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32h: NO/7-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32f: NO/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: NO/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: NO/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32d: NO/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 80/25kt +7.
14-16UTC: 80/25kt +6.
16-18UTC: 70/26kt +6.
18-20UTC: 70/27kt +5.

FL050:
12-14UTC: 90/24kt +0.
14-16UTC: 90/25kt +0.
16-18UTC: 80/25kt +0.
18-20UTC: 80/27kt +0.

FL100:
12-16UTC: 90/25kt -7.
16-18UTC: 90/23kt -8.
18-20UTC: 90/21kt -8.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 998 hPa
18-20UTC: I hela området: 999 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 281150
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: Område se33d,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 Område se33a,se33e,se33c,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se33a,se33e,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-16UTC: Område se33a,se33e,se33b: måttlig isbildning 4000ft - FL090
 
16-18UTC: Område se33a,se33e,se33b: måttlig isbildning 4000ft - FL080
 
18-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning FL055 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - FL090
 Område se33a,se33e,se33b: måttlig isbildning 4000ft - FL090
 

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område se33e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se33a,se33b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se33e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se33a,se33b: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se33e: Molnöversida FL110.
 
12-16UTC: Område se33c,se33f: Molnöversida FL110.
 Område se33b: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område se33a: Molnöversida FL110.
 Område se33d: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område se33e: Molnöversida FL080.
 
16-18UTC: Område se33e,se33b: Molnöversida FL090.
 
16-20UTC: Område se33c,se33f: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se33e: Molnöversida FL110.
 Område se33b: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se33e: isol cb, tcu
 
12-18UTC: Område se33b: tcu
 Område se33d,se33c,se33f: isol cb, ocnl embd cb
 Område se33a: isol cb, tcu
 
14-18UTC: Område se33e: tcu
 
18-20UTC: Område se33c: isol embd cb, ocnl embd cb
 Område se33a,se33e,se33b: isol embd cb
 Område se33d,se33f: ocnl embd cb
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: I hela området: Noll grader FL050 - FL065.
14-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: Noll grader FL055 - FL065.
 Område se33a,se33b: Noll grader 4000ft - FL065.
 
14-20UTC: Område se33e: Noll grader 4000ft - FL065.
 
16-18UTC: Område se33a,se33b: Noll grader 4000ft - FL055.
 
16-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Noll grader 4000ft - FL065.
 
18-20UTC: Område se33a,se33b: Noll grader 4000ft - FL050.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33a: O/10-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33e: O/17-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33c: O/17-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33b: O/12-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: O/9-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33d: O/12-26 knop, byar upp till 34 knop.
 
14-16UTC: Område se33a: NO-O/10-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33e: O/18-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33d: O/13-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33c: NO-O/19-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33f: NO-O/9-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: O/12-24 knop, byar upp till 31 knop.
 
16-18UTC: Område se33d: O/13-32 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se33c: NO-O/17-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: NO-O/12-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33a: NO-O/10-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33f: NO-O/8-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33e: O/17-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
18-20UTC: Område se33d: O/12-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33f: O/8-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33e: O/19-24 knop.
 Område se33a: O/9-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33b: O/12-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: NO-O/18-26 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 90/26kt +7.
14-18UTC: 90/27kt +7.
18-20UTC: 90/27kt +6.

FL050:
12-14UTC: 100/23kt +2.
14-16UTC: 90/23kt +1.
16-18UTC: 90/22kt +1.
18-20UTC: 90/23kt +0.

FL100:
12-14UTC: 90/23kt -8.
14-16UTC: 90/22kt -8.
16-18UTC: 100/21kt -8.
18-20UTC: 90/20kt -8.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 996 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 281150
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
14-16UTC: I hela området: måttlig isbildning 4000ft - FL090
16-18UTC: I hela området: måttlig isbildning 4000ft - FL080
18-20UTC: I hela området: måttlig isbildning 4000ft - FL090

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se34c: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se34d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34b,se34e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se34d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-18UTC: Område se34c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se34b,se34a,se34d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
18-20UTC: Område se34b,se34a,se34d,se34c: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se34a,se34c: Molnöversida FL060.
 
12-16UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Molnöversida FL080.
 
14-16UTC: Område se34a,se34c: Molnöversida FL080.
 
16-18UTC: I hela området: Molnöversida FL090.
18-20UTC: I hela området: Molnöversida FL100.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: tcu
 
14-18UTC: Område se34a,se34c: tcu
 
18-20UTC: I hela området: isol embd cb

Nollgradersisoterm
12-14UTC: I hela området: Noll grader FL050 - FL065.
14-18UTC: I hela området: Noll grader 4000ft - FL055.
18-20UTC: I hela området: Noll grader 4000ft - FL050.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34a: NO-O/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34b: O/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34e: NO-O/6-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: NO-O/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: NO-O/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: NO-O/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område se34d: NO-O/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34b: NO-O/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34c: NO-O/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34a: NO-O/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: NO-O/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: NO-O/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se34d: NO-O/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: NO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: NO-O/5-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34a: NO-O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34c: NO-O/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: NO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
18-20UTC: Område se34a: NO-O/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34f: NO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: NO/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34b: NO-O/3-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34c: NO-O/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: NO/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 80/19kt +6.
14-16UTC: 80/20kt +5.
16-18UTC: 70/21kt +5.
18-20UTC: 70/24kt +5.

FL050:
12-16UTC: 80/21kt +0.
16-20UTC: 80/22kt -1.

FL100:
12-14UTC: 80/23kt -7.
14-16UTC: 80/22kt -7.
16-18UTC: 70/20kt -7.
18-20UTC: 70/19kt -8.

Lägsta QNH
12-16UTC: I hela området: 1004 hPa
16-20UTC: I hela området: 1005 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 281329
GÄLLANDE DEN 29 SEPTEMBER 2022 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Över sydligaste Sverige rör sig en ockluderad front sakta söderut och försvagas. Norr om fronten råder en något labil nordostlig luftström. 
se32

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32g,se32e,se32j: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-12UTC: Område se32a,se32f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32c,se32b,se32g,se32j: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32e: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32h,se32i: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32c,se32b,se32j,se32i: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se32d: isol cb
 
04-12UTC: Område se32f,se32e: isol cb
 
04-16UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32j,se32i: isol cb
 
08-12UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se32f,se32e: isol cb, ocnl cb
 Område se32d: isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32a: NO/3-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32j: NO/3-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32b: NO/4-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32e: N-NO/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: NO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: N-NO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: NO/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: N-NO/5-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32c: NO-O/2-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
04-12UTC: Område se32g: N-NO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se32h: NO/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: NO/3-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32a: NO/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32d: NO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: NO/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: N-NO/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: NO/3-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32i: N-NO/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32f: NO/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område se32g: N-NO/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: NO/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: N-NO/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: N-NO/4-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32c: NO/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: N-NO/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: N-NO/5-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32h,se32e: N-NO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: N-NO/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: ocnl embd cb
 Område se31e: isol cb, ocnl embd cb
 
08-12UTC: Område se31c,se31e,se31d: ocnl cb
 
08-16UTC: Område se31b,se31a: ocnl cb
 
12-16UTC: Område se31c,se31e: isol cb, ocnl cb
 Område se31d: isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31e: NO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: N-NO/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: NO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: N-NO/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: N-NO/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område se31b: N-NO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e: NO/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: N-NO/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: NO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: N-NO/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se31a: N-NO/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: N-NO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: N-NO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: N-NO/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: N-NO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34a,se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se34b,se34f,se34e: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34a,se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34a,se34d,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se34a,se34d,se34c: isol cb, ocnl embd cb
 
04-12UTC: Område se34b,se34f,se34e: isol cb
 
08-12UTC: Område se34a,se34c: isol cb, ocnl cb
 
08-16UTC: Område se34d: isol cb, ocnl cb
 
12-16UTC: Område se34b,se34f,se34e: isol cb, ocnl cb
 Område se34a,se34c: ocnl cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34c: N-NO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: NO/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: N-NO/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34a: NO-O/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34e: N-NO/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: N-NO/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se34a: NO/1-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34f: N-NO/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: NO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: N-NO/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: N-NO/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NO/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se34b: N-NO/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: N-NO/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: N-NO/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: N-NO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: NO/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: N/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se33b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33e,se33d,se33c,se33f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se33a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se33e,se33c,se33f: isol cb, isol embd cb
 
04-16UTC: Område se33a,se33b: isol cb
 Område se33d: isol cb, isol embd cb
 
12-16UTC: Område se33e,se33c,se33f: isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33d: NO-O/1-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33c: NO-O/13-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33a: NO-O/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33b: NO-O/9-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33e: NO-O/11-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: NO-O/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 
08-12UTC: Område se33e: NO-O/7-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33b: NO-O/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33a: NO-O/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33f: NO-O/4-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: NO-O/1-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33c: NO-O/11-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område se33a: NO/4-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33d: NO/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33f: NO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: N-NO/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: NO/9-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33e: NO/5-18 knop, byar upp till 24 knop.