LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Lågtryck med tillhörande frontzon rör sig öster ut över södra Sverige. I Svealand uppklarnande under dagen. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: I hela området
14-20UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se32

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se34b,se34a,se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
14-20UTC: Område se34f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se34b,se34a,se34e,se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se34d,se34c: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se34d,se34c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se34b,se34f,se34e,se34d: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL060 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34b: SV/2-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34d: NV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34f: SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: V-NV/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34a: SV-V/2-6 knop.
 Område se34c: V/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se34a: S-SV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: V/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: V/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: SV-V/2-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34f: V/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: V/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
16-18UTC: Område se34f: V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34c: V-NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34a: S/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: V/2-11 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34e: SV-V/2-6 knop.
 
18-20UTC: Område se34b: SV-V/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34f: SV/1-5 knop.
 Område se34e: S/1-8 knop.
 Område se34a: S-SV/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: S-SV/0-5 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/9kt +8.
14-16UTC: 280/10kt +9.
16-18UTC: 280/8kt +10.
18-20UTC: 290/7kt +10.

FL50:
12-14UTC: 260/16kt +3.
14-16UTC: 280/15kt +3.
16-18UTC: 290/12kt +3.
18-20UTC: 300/10kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 250/28kt -4.
14-16UTC: 260/27kt -4.
16-18UTC: 270/23kt -4.
18-20UTC: 260/19kt -4.

Lägsta QNH
999 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se31e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-20UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se31e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se31e: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-18UTC: Noll grader FL060 - FL100.
18-20UTC: Noll grader FL060 - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31b: NV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: V-NV/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31a: V-NV/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e,se31d: V-NV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-16UTC: Område se31b: NV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: NV/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e: V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: SV-V/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
16-18UTC: Område se31a: NV-N/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: S-SV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: NV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c: SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: SV-V/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
18-20UTC: Område se31c: S-SV/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31d: S/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: SV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31a: N/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: NV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 310/6kt +8.
14-16UTC: 300/6kt +9.
16-18UTC: 280/5kt +10.
18-20UTC: 260/5kt +10.

FL50:
12-14UTC: 300/8kt +1.
14-16UTC: 300/7kt +1.
16-18UTC: 290/5kt +2.
18-20UTC: 280/4kt +2.

FL100: 
12-14UTC: 270/22kt -5.
14-16UTC: 270/21kt -5.
16-18UTC: 270/18kt -5.
18-20UTC: 260/16kt -5.

Lägsta QNH
999 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-18UTC: Område se33a,se33b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
16-18UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se33e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se33a,se33b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL080 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33e: SV/15-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33a,se33b: SV/14-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33d: SV/12-26 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33c: SV/19-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33f: SV/10-26 knop, byar upp till 40 knop.
 
14-16UTC: Område se33f: SV/9-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33c: SV/16-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33a: SV/14-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33d: SV/10-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33e: SV/12-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: SV/13-24 knop, byar upp till 32 knop.
 
16-18UTC: Område se33e: SV/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33c: SV/13-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33b: SV/12-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33d: SV/9-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33f: SV/6-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33a: SV/13-24 knop, byar upp till 32 knop.
 
18-20UTC: Område se33c: SV/13-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: SV/4-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: SV/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33e,se33f: SV/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33d: SV/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/35kt +11.
14-16UTC: 240/32kt +11.
16-18UTC: 250/29kt +12.
18-20UTC: 250/25kt +12.

FL50:
12-14UTC: 250/30kt +7.
14-16UTC: 250/27kt +7.
16-18UTC: 250/24kt +7.
18-20UTC: 250/20kt +6.

FL100: 
12-14UTC: 240/40kt -1.
14-16UTC: 250/39kt +0.
16-18UTC: 240/34kt -1.
18-20UTC: 240/33kt -1.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se32j: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
14-20UTC: Område se32j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 Område se32g,se32f,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: Område se32c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL060 - FL115.
14-16UTC: Noll grader FL080 - FL115.
16-20UTC: Noll grader FL060 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32i: SV/5-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: SV/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32a: SV/1-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32g: SV/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: SV/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32b: SV/6-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32c: SV/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32e: SV-V/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: V/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: SV-V/2-13 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område se32g: SV-V/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: V/3-8 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32j: SV/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: SV-V/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: SV-V/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32a: SV/3-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32d: V/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: SV/4-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32e: V/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: SV/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
16-18UTC: Område se32a: SV-V/3-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32j: SV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32d: SV-V/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: V/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: SV/2-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32g: SV-V/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: V/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32i: SV-V/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: SV-V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område se32g: SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32c: SV/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: SV/1-7 knop.
 Område se32e: SV-V/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: SV/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: SV/2-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32i: SV-V/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32f: V/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32a: SV-V/1-21 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/23kt +10.
14-16UTC: 250/21kt +10.
16-18UTC: 260/18kt +10.
18-20UTC: 260/15kt +10.

FL50:
12-14UTC: 260/29kt +5.
14-16UTC: 260/26kt +5.
16-18UTC: 260/22kt +5.
18-20UTC: 260/17kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 250/36kt -2.
14-16UTC: 260/33kt -2.
16-18UTC: 260/27kt -2.
18-20UTC: 250/23kt -3.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 041213
GÄLLANDE DEN 5 JULI 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En varmfront rör sig åt nordost över södra Sverige.
se31


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se31c,se31b,se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område se31a: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31e,se31d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se31b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se31c,se31e,se31d: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se31b: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se31a: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31a: O/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31d: SO/1-5 knop.
 Område se31e: O-SO/0-6 knop.
 Område se31c: SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: O/0-4 knop.
 
08-12UTC: Område se31e: O-SO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c: SO/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: SO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: SO/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: SO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
12-16UTC: Område se31e: O-SO/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31c: O-SO/0-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se31b: O-SO/4-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: O-SO/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31d: SO/5-14 knop, byar upp till 30 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32d,se32a,se32f,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32c: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32c,se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se32b,se32g,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se32a,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se32c,se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32d,se32h: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se32b,se32g,se32i: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se32a,se32f,se32e: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32e: SO/0-5 knop.
 Område se32j: S-SV/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32d: SO/0-6 knop.
 Område se32b: S/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: SO-S/0-4 knop.
 Område se32c: SV/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SO/1-3 knop.
 Område se32f: O-SO/1-4 knop.
 Område se32h: SO-S/0-6 knop.
 Område se32a: SO/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område se32g: SO/2-7 knop.
 Område se32j: S/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: O-SO/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32e: O-SO/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32h,se32i: SO-S/2-7 knop.
 Område se32c: S-SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: S-SV/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: SO-S/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32f: O-SO/2-5 knop.
 
12-16UTC: Område se32c: S/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32a: SO-S/2-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32b: S/5-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32f: O-SO/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: SO/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32h: S/5-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32j: S-SV/6-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32e: O-SO/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: S/6-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32g: SO-S/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se33a,se33e,se33b: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33b,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se33a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33b: S-SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33e: SV/1-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33d: SV/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33f: SV/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33c: SV/7-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33a: S-SV/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se33e: S-SV/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: S/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a: S-SV/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33d: SV/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: S-SV/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33c: S-SV/12-22 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område se33e: S/9-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: S-SV/12-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33a: S-SV/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33c: S-SV/17-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33f: S-SV/8-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33b: S/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område se34b,se34a,se34c: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f,se34e,se34d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se34b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se34f,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se34b,se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se34d: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se34f,se34e,se34c: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34c: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34e: O-SO/1-5 knop.
 Område se34b: O-SO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: Lugnt.
 Område se34a: SO/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34f: O-SO/0-4 knop.
 
08-12UTC: Område se34f: SO/2-7 knop.
 Område se34c: SO/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: SO/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: SO/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b: SO/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: SO/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se34f: O-SO/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: O-SO/3-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34c: O-SO/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34e: O/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: O-SO/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SO/3-16 knop, byar upp till 24 knop.