LHP Område 3

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En kallfront över södra Götaland rör sig söderut och följs av en kall och labil luftmassa.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-16UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se32 och se33
10-14UTC: Område se33


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: Hela området utom se31

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-10UTC: Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se34b,se34f,se34e: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se34c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-14UTC: Område se34a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-16UTC: Område se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se34f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
08-12UTC: Område se34b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34a,se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se34f: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-14UTC: Område se34c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se34a,se34e: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område se34f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34b: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se34e,se34c: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: I hela området: Molnöversida FL080.
10-14UTC: Område se34a: Molnöversida FL100.
 
10-16UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Molnöversida FL100.
 
14-16UTC: Område se34a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se34a,se34e,se34c: TCU, OCNL CB
 Område se34b,se34f: OCNL CB
 
08-16UTC: Område se34d: TCU
 
10-12UTC: Område se34c: TCU, ISOL CB
 
10-14UTC: Område se34b: ISOL CB
 Område se34a,se34e: TCU, ISOL CB
 
10-16UTC: Område se34f: TCU, ISOL CB
 
12-16UTC: Område se34c: TCU
 
14-16UTC: Område se34b: TCU, ISOL CB
 Område se34e: TCU
 Område se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader SFC - 500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se34c: N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: N/9-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34a: N/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34e: N/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34d: N/6-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: N/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
10-12UTC: Område se34e: N/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34b: N/9-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34a: N/7-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34f: N/9-17 knop, byar upp till 30 knop.
 
10-14UTC: Område se34d: N/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: N/4-15 knop, byar upp till 26 knop.
 
12-14UTC: Område se34a: N/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34e: N-NO/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34b: N/9-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34f: N/9-16 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-16UTC: Område se34c: N-NO/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34a: N-NO/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34d: N/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: N/7-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34e: N-NO/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: N/7-14 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 360/18kt -6.
10-12UTC: 360/19kt -6.
12-14UTC: 10/19kt -6.
14-16UTC: 10/17kt -5.

FL50:
08-10UTC: 10/20kt -14.
10-12UTC: 10/19kt -14.
12-14UTC: 360/19kt -13.
14-16UTC: 360/18kt -13.

FL100: 
08-10UTC: 10/30kt -25.
10-12UTC: 10/28kt -25.
12-14UTC: 20/26kt -24.
14-16UTC: 10/25kt -22.

Lägsta QNH
1021 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se31b,se31a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
08-14UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se31b,se31a: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se31e: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: I hela området: Molnöversida FL080.
10-14UTC: Område se31c,se31d: Molnöversida FL100.
 
10-16UTC: Område se31b,se31a,se31e: Molnöversida FL100.
 
14-16UTC: Område se31c,se31d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
08-14UTC: Område se31c,se31d: TCU
 
08-16UTC: Område se31b,se31a,se31e: TCU
 
14-16UTC: Område se31c,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader SFC - 500ft.
10-16UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se31a: N/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e: N/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: N/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: N/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31d: N/6-9 knop, byar upp till 19 knop.
 
10-12UTC: Område se31b: N/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: N/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31d: N/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: N/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31a: N/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-14UTC: Område se31d: N/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: N-NO/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: N/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: N/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31e: N/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se31b: N/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e: N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: N-NO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: N/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: N/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 360/14kt -6.
10-12UTC: 10/15kt -6.
12-14UTC: 10/14kt -5.
14-16UTC: 10/14kt -4.

FL50:
08-10UTC: 10/20kt -13.
10-12UTC: 10/16kt -13.
12-14UTC: 10/15kt -13.
14-16UTC: 360/15kt -12.

FL100: 
08-12UTC: 360/35kt -23.
12-14UTC: 10/35kt -22.
14-16UTC: 10/35kt -21.

Lägsta QNH
1022 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-10UTC: Område se33c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
08-16UTC: Område se33a,se33e,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33d,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-16UTC: Område se33c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se33a,se33b: måttlig isbildning 1000ft - FL100
 
08-12UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning 1000ft - FL100
 
10-16UTC: Område se33a,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-14UTC: Område se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning 2000ft - FL100
 
12-16UTC: Område se33e: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se33d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33a,se33b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33e,se33c,se33f: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se33a,se33b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se33d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-14UTC: Område se33d,se33f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33a,se33c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-16UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida FL100.

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b,se33f: ISOL EMBD CB, OCNL CB
 Område se33d: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
10-12UTC: Område se33a: ISOL CB
 Område se33e,se33c: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 
10-14UTC: Område se33d,se33f: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 
10-16UTC: Område se33b: ISOL CB
 
12-14UTC: Område se33c: TCU, ISOL EMBD CB, ISOL CB
 
12-16UTC: Område se33e: ISOL CB
 Område se33a: TCU, ISOL CB
 
14-16UTC: Område se33d,se33f: ISOL CB
 Område se33c: TCU, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se33a: N/15-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33e: N/12-34 knop, byar upp till 49 knop.
 Område se33f: N/6-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se33d: N/6-27 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se33c: N/14-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: N/16-32 knop, byar upp till 42 knop.
 
10-12UTC: Område se33d: N/9-30 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33c: N/17-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33b: N/16-30 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se33f: N/9-26 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se33e: N/23-30 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33a: N/15-28 knop, byar upp till 38 knop.
 
12-14UTC: Område se33a: N/16-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33f: N/11-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33c: N/18-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33d: N/11-29 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33b: N/17-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33e: N/23-31 knop, byar upp till 41 knop.
 
14-16UTC: Område se33e: N/22-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33b: N/17-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se33d: N/11-30 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33f: N/10-28 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33c: N/19-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33a: N/16-29 knop, byar upp till 41 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-12UTC: 360/28kt -4.
12-14UTC: 360/29kt -4.
14-16UTC: 360/30kt -5.

FL50:
08-10UTC: 360/23kt -11.
10-12UTC: 360/25kt -12.
12-14UTC: 360/28kt -12.
14-16UTC: 360/29kt -12.

FL100: 
08-10UTC: 320/22kt -21.
10-12UTC: 330/24kt -23.
12-14UTC: 350/24kt -24.
14-16UTC: 360/22kt -24.

Lägsta QNH
1016 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-10UTC: Område se32b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32d,se32c,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32a,se32g,se32f,se32e: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-14UTC: Område se32b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
14-16UTC: Område se32b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se32c: måttlig isbildning 1000ft - FL100
 
08-16UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område se32c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se32h,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32d: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32a,se32f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32b,se32g,se32e: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32i: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se32d,se32h: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se32j: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
12-14UTC: Område se32g,se32e: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område se32c,se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32g,se32e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se32f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se32h,se32i: Ingen prognos
 Område se32d,se32a,se32g,se32f,se32e: Molnöversida FL080.
 
08-16UTC: Område se32c,se32b,se32j: Molnöversida FL100.
 
10-16UTC: Område se32d,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se32c: ISOL EMBD CB, OCNL CB
 Område se32g,se32e: TCU, OCNL CB
 Område se32b,se32a,se32f: OCNL CB
 Område se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32d: TCU
 
10-12UTC: Område se32a: ISOL CB
 Område se32c: TCU, ISOL CB
 
10-14UTC: Område se32f: ISOL CB
 Område se32g,se32e: TCU, ISOL CB
 
10-16UTC: Område se32b: TCU, ISOL CB
 Område se32h,se32j,se32i: TCU
 
12-16UTC: Område se32a: TCU, ISOL CB
 Område se32c: TCU
 
14-16UTC: Område se32f: TCU, ISOL CB
 Område se32g,se32e: TCU
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader SFC - 500ft.
10-16UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se32a: N/9-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32d: N/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: N/7-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32h: N/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: N-NO/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: N/6-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32c: N/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32f: N/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32j: N-NO/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32e: N/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 
10-12UTC: Område se32i: N/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: N/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32a: N/9-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32g: N/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: N/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: N/7-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32c: N/7-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32b: N/7-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32e: N/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32d: N/4-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
12-14UTC: Område se32b: N/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32a: N/9-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32g: N/7-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32e: N-NO/8-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: N/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32f: N/10-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32i: N/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32j: N/7-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32c: N-NO/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32d: N/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se32f: N/9-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32c: N-NO/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: N-NO/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: N/7-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: N-NO/7-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32g: N-NO/7-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32a: N/9-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32b: N/8-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: N-NO/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: N/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 10/18kt -5.
10-12UTC: 360/19kt -4.
12-14UTC: 360/20kt -4.
14-16UTC: 10/20kt -4.

FL50:
08-10UTC: 10/21kt -12.
10-12UTC: 360/20kt -12.
12-14UTC: 360/21kt -12.
14-16UTC: 10/21kt -12.

FL100: 
08-10UTC: 350/27kt -22.
10-12UTC: 360/27kt -23.
12-14UTC: 360/25kt -23.
14-16UTC: 360/24kt -23.

Lägsta QNH
1020 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.