LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En tillfällig högtrycksrygg passerar södra Sverige under söndagsdygnet.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se31c,se31d: Noll grader FL065 - FL095.
 Område se31b: Noll grader FL065 - FL080.
 
12-16UTC: Område se31e: Noll grader FL065 - FL095.
 
12-20UTC: Område se31a: Noll grader FL065 - FL080.
 
14-16UTC: Område se31c,se31d: Noll grader FL080 - FL095.
 Område se31b: Noll grader FL065 - FL095.
 
16-18UTC: Område se31b: Noll grader FL065 - FL100.
 Område se31d: Noll grader FL080 - FL100.
 
16-20UTC: Område se31c,se31e: Noll grader FL065 - FL100.
 
18-20UTC: Område se31d: Noll grader FL065 - FL100.
 Område se31b: Noll grader FL065 - FL080.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31c: SV-V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31d: V/2-5 knop.
 Område se31b: V-NV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: V-NV/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se31a: V-NV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: V-NV/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31e: V/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: SV-V/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
16-18UTC: Område se31c: S/0-4 knop.
 Område se31b,se31e: SV/0-4 knop.
 Område se31a: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
16-20UTC: Område se31d: Lugnt.
 
18-20UTC: Område se31c: S-SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31b,se31e: SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31a: Vrb/0-6 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 280/11kt +8.
14-16UTC: 290/10kt +8.
16-18UTC: 270/7kt +8.
18-20UTC: 250/8kt +8.

FL050:
12-14UTC: 290/18kt +2.
14-16UTC: 290/16kt +3.
16-18UTC: 280/12kt +2.
18-20UTC: 260/10kt +2.

FL100:
12-14UTC: 300/20kt -5.
14-16UTC: 290/20kt -4.
16-18UTC: 290/19kt -4.
18-20UTC: 280/19kt -5.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1012 hPa
14-20UTC: I hela området: 1013 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: Område se32j: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Ingen prognos
 
16-18UTC: Område se32j: Molnöversida FL050.
 
18-20UTC: Område se32j: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se32c,se32j: Noll grader FL080 - FL095.
 
12-16UTC: Område se32d,se32b,se32h,se32i: Noll grader FL065 - FL095.
 
12-20UTC: Område se32a,se32g,se32f,se32e: Noll grader FL065 - FL080.
 
14-16UTC: Område se32c,se32j: Noll grader FL065 - FL095.
 
16-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Noll grader FL065 - FL100.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32e: V/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: V/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: V/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: V/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: V/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: V/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: V/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: V/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: V/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se32d: V/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: V/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: V/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: V/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32a: V-NV/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: V/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: V/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32g: V/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område se32f: SV-V/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: SV-V/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: V/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: SV-V/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32c: SV-V/1-8 knop.
 Område se32e: SV-V/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: SV-V/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32a: V/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: Vrb/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: SV-V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 
18-20UTC: Område se32e: SV-V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: SV-V/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: V/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32h: Vrb/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: V/1-6 knop.
 Område se32j: SV-V/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: SV-V/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32a: SV-V/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32d: SV-V/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32b: SV-V/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-16UTC: 290/14kt +10.
16-20UTC: 280/14kt +10.

FL050:
12-14UTC: 300/17kt +4.
14-16UTC: 310/15kt +4.
16-18UTC: 300/12kt +4.
18-20UTC: 280/10kt +4.

FL100:
12-14UTC: 300/22kt -5.
14-16UTC: 300/21kt -4.
16-18UTC: 300/18kt -4.
18-20UTC: 290/17kt -3.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1012 hPa
14-18UTC: I hela området: 1013 hPa
18-20UTC: I hela området: 1014 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se33e: Noll grader FL065 - FL095.
 
12-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: Noll grader FL065 - FL095.
 
12-20UTC: Område se33a,se33b: Noll grader FL065 - FL080.
 
14-20UTC: Område se33e: Noll grader FL065 - FL080.
 
16-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Noll grader FL065 - FL100.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33d: V/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33a: V/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: V-NV/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: V-NV/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: V/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33f: V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se33b: V/6-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33c: SV/4-10 knop.
 Område se33e: V-NV/8-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33a,se33d: V/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: V/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se33b: V-NV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: SV-V/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: V-NV/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33a: V/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: V/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33c: SV/5-12 knop.
 
18-20UTC: Område se33e: V-NV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: V/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: SV-V/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33c: V/6-13 knop.
 Område se33a: V/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33d: SV-V/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 300/17kt +10.
14-16UTC: 300/16kt +10.
16-18UTC: 300/16kt +11.
18-20UTC: 290/15kt +11.

FL050:
12-16UTC: 310/17kt +5.
16-18UTC: 300/15kt +5.
18-20UTC: 300/12kt +5.

FL100:
12-14UTC: 310/22kt -5.
14-16UTC: 300/22kt -5.
16-18UTC: 310/21kt -4.
18-20UTC: 300/17kt -3.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1012 hPa
14-18UTC: I hela området: 1013 hPa
18-20UTC: I hela området: 1014 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL065 - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34b: NV/2-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: V-NV/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: V-NV/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: V-NV/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: V-NV/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: V-NV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se34c: V-NV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34a: NV/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: NV-N/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: V-NV/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: V-NV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: V-NV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se34c: SV-V/0-5 knop.
 Område se34e: SV/0-5 knop.
 Område se34a: V/0-7 knop.
 Område se34d: Lugnt.
 Område se34b: NV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-20UTC: Område se34f: SV-V/0-4 knop.
 
18-20UTC: Område se34d: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34e: SV-V/0-5 knop.
 Område se34a: SV-V/0-7 knop.
 Område se34b: SV-V/0-8 knop.
 Område se34c: V/0-5 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 300/14kt +9.
14-16UTC: 300/13kt +9.
16-18UTC: 300/11kt +9.
18-20UTC: 290/10kt +9.

FL050:
12-14UTC: 300/23kt +3.
14-16UTC: 310/21kt +3.
16-18UTC: 310/16kt +3.
18-20UTC: 300/13kt +2.

FL100:
12-14UTC: 310/26kt -6.
14-16UTC: 300/23kt -5.
16-18UTC: 290/21kt -5.
18-20UTC: 290/20kt -5.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1012 hPa
18-20UTC: I hela området: 1013 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 011344
GÄLLANDE DEN 2 OKTOBER 2023 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En front passerar södra Sverige under måndagsdygnet.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32f: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma, regn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt <1.5km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32h,se32g,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32j,se32i: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt <1.5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
04-12UTC: Område se32d: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32c,se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32a: Sikt 3km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32c,se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32b: S-SV/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32c: S-SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32a: SV-V/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: S/0-6 knop.
 Område se32e: S-SV/0-7 knop.
 Område se32d: SO-S/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32h: SO-S/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: S-SV/0-5 knop.
 Område se32j: Vrb/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: SO-S/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se32d: S/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: S-SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: S/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: S/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: S-SV/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: S-SV/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: S-SV/2-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32e: SO-S/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: SV/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: S-SV/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se32d: SV/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: SV/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32f: SV/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: SV/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32g: SV/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: SV/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SV/5-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32b: SV/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32a: SV/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: SV/6-14 knop, byar upp till 18 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31e,se31d: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt <1.5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31e: Sikt <1.5km i dimma, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se31c: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se31b,se31a: Sikt <1.5km i dimma, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se31d: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31c: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31e: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31b: SO-S/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SO-S/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: Vrb/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31c: SO-S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: SO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
08-12UTC: Område se31b: S/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: S/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: SV/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: S-SV/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e: S/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se31c: SV-V/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: SV-V/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31b: SV-V/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: SV/1-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: SV/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma, regn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se34b,se34a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34b,se34a,se34f: Sikt 3km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34e: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34c: Vrb/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34f,se34d: S/0-4 knop.
 Område se34b: SV/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34e: Lugnt.
 Område se34a: S/0-7 knop.
 
08-12UTC: Område se34f: S-SV/2-7 knop.
 Område se34a: S-SV/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34e: S/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b: S-SV/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: S/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: S/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område se34f: S-SV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: S/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: S/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: SV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: S-SV/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: S-SV/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33d,se33f: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33c: Sikt >8km, lokalt regn. Molnbas >2000ft.
 Område se33a,se33e,se33b: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km, lokalt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se33a,se33c: Sikt 3km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33f: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33b: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33a: Sikt >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33f: SV/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33e: SV-V/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33d: SV-V/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33c: SV/6-10 knop.
 Område se33a: SV-V/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område se33f: S-SV/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: SV/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: SV/13-16 knop.
 Område se33c: S-SV/11-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33b: SV/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33a: S-SV/7-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område se33e: SV/11-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33b: SV/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33c: SV/9-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: SV/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33a: SV/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: SV/6-19 knop, byar upp till 24 knop.