LHP Område 3

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 021414
GÄLLANDE DEN 2 DECEMBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg över södra Sverige försvagas under dagen.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: Hela området utom se33
15-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 021414
GÄLLANDE DEN 2 DECEMBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område se34b,se34f,se34e: måttlig isbildning 1500ft - FL060
 Område se34a,se34d,se34c: måttlig isbildning 1500ft - FL060, måttlig isbildning 500ft - FL050
 
17-21UTC: Område se34a,se34d,se34c: måttlig isbildning 1500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL050
 Område se34b,se34f,se34e: måttlig isbildning 1500ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se34b,se34f: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34e,se34d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
15-19UTC: Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se34b,se34f: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se34e,se34d,se34c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: TCU
 Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se34f: SO-S/2-5 knop.
 Område se34c: S/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34d: S/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: S/1-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34e: SO-S/2-8 knop.
 
13-17UTC: Område se34a: S/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
15-17UTC: Område se34d: S/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: SO-S/1-4 knop.
 Område se34b: S/1-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: S/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 
15-21UTC: Område se34e: SO-S/2-7 knop.
 
17-19UTC: Område se34f: SO-S/1-5 knop.
 Område se34c: S/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34a: S/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: S/2-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34d: SO-S/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
19-21UTC: Område se34c: SO-S/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: SO-S/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: S/3-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34a: S/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: SO-S/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 210/22kt -1.
15-17UTC: 200/21kt -1.
17-19UTC: 190/21kt -1.
19-21UTC: 190/24kt -2.

FL50:
13-15UTC: 200/23kt -6.
15-17UTC: 190/22kt -7.
17-19UTC: 190/21kt -7.
19-21UTC: 190/24kt -7.

FL100: 
13-15UTC: 190/16kt -9.
15-17UTC: 190/18kt -10.
17-19UTC: 190/20kt -10.
19-21UTC: 200/20kt -10.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 021414
GÄLLANDE DEN 2 DECEMBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område se31d: måttlig isbildning 1500ft - FL060
 Område se31c,se31e: måttlig isbildning 1500ft - FL060, måttlig isbildning 500ft - FL050
 
13-21UTC: Område se31b,se31a: måttlig isbildning 500ft - FL050
 
17-21UTC: Område se31c,se31e: måttlig isbildning 1500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL050
 Område se31d: måttlig isbildning 1500ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se31e,se31d: Sikt <1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område se31a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, snöfall. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se31c,se31b: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se31e,se31d: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

Molnöversida
13-15UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Molnöversida FL060.
 
13-17UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125.
 
15-17UTC: Område se31b: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se31c,se31a,se31d: Molnöversida FL070.
 
17-21UTC: Område se31b,se31e: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader SFC - 2000ft.
15-21UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se31b: S/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: S/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: S/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31d: SO-S/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31c: SO-S/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
15-17UTC: Område se31a: S/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: SO-S/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: S/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: SO-S/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31c: SO-S/1-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
17-19UTC: Område se31c: SO-S/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31b: S/1-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: S/1-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31d: SO-S/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: SO-S/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
19-21UTC: Område se31e: SO-S/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: SO-S/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: SO/2-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31a: S/1-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: S/1-11 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-17UTC: 200/23kt -3.
17-21UTC: 190/24kt -4.

FL50:
13-15UTC: 220/21kt -6.
15-17UTC: 220/20kt -6.
17-19UTC: 200/20kt -5.
19-21UTC: 190/22kt -5.

FL100: 
13-15UTC: 190/16kt -8.
15-17UTC: 200/16kt -10.
17-19UTC: 200/18kt -11.
19-21UTC: 200/20kt -12.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 021414
GÄLLANDE DEN 2 DECEMBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området: måttlig isbildning 1500ft - FL060
17-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 1500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se33d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33a,se33e,se33c,se33b,se33f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
15-17UTC: Område se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-19UTC: Område se33e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-21UTC: Område se33d: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33a,se33b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
17-21UTC: Område se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se33e: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: TCU

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se33c: S/10-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33d: SO-S/7-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: S/9-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: S/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: S/12-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33f: SO-S/2-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
15-17UTC: Område se33e: S/13-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33d: SO-S/9-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33f: SO-S/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33c: SO-S/14-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33b: S/10-24 knop, byar upp till 31 knop.
 
15-19UTC: Område se33a: S/9-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
17-19UTC: Område se33e: S/18-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: SO-S/3-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: SO-S/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: SO-S/15-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33b: S/11-24 knop, byar upp till 31 knop.
 
19-21UTC: Område se33e: SO-S/18-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33a: S/11-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: SO-S/12-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33f: SO-S/3-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: SO-S/14-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33d: SO-S/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 170/18kt -1.
15-17UTC: 170/20kt -1.
17-19UTC: 170/21kt -1.
19-21UTC: 170/22kt -2.

FL50:
13-15UTC: 170/13kt -7.
15-17UTC: 170/14kt -7.
17-19UTC: 180/15kt -7.
19-21UTC: 180/17kt -7.

FL100: 
13-15UTC: 180/13kt -8.
15-17UTC: 190/16kt -9.
17-19UTC: 190/19kt -9.
19-21UTC: 200/22kt -10.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 021414
GÄLLANDE DEN 2 DECEMBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området: måttlig isbildning 1500ft - FL060
17-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 1500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32g: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32a,se32f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se32h,se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
13-17UTC: Område se32d: Sikt <1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område se32h,se32g: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32b,se32f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område se32a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32c,se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se32h,se32i: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32d,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32g,se32f: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32e,se32i: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32b,se32a,se32f,se32j: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: Område se32j: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område se32c,se32i: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e: Molnöversida > FL125.
 
17-19UTC: Område se32j: Molnöversida FL070.
 
19-21UTC: Område se32c: Molnöversida FL070.
 Område se32j,se32i: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32e: TCU
 
15-21UTC: Område se32h,se32j,se32i: TCU
 
17-21UTC: Område se32d: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se32b: SO-S/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: SO/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32e: SO-S/1-7 knop.
 Område se32f: SO/1-4 knop.
 Område se32c: S/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SO/1-3 knop.
 Område se32d: SO-S/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32i: SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32a: SO-S/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 
15-17UTC: Område se32g: SO/1-4 knop.
 Område se32j: SO-S/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32c: S/1-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: SO/1-3 knop.
 Område se32e: SO-S/1-8 knop.
 Område se32i: SO/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32d: SO/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32a: S/1-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32b: S/1-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: SO/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 
17-19UTC: Område se32f: SO-S/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: S/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: SO-S/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: SO-S/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: SO-S/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: S/1-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32a: S/2-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32d: SO-S/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32j: SO-S/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: SO/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 
19-21UTC: Område se32i: SO-S/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SO-S/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: SO-S/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SO-S/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: SO-S/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: SO-S/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: S/2-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32e: SO-S/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: S/3-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32b: S/1-25 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 180/15kt -1.
15-17UTC: 180/17kt -1.
17-19UTC: 180/20kt -1.
19-21UTC: 180/24kt -2.

FL50:
13-15UTC: 160/15kt -6.
15-17UTC: 170/17kt -6.
17-19UTC: 180/19kt -6.
19-21UTC: 190/23kt -6.

FL100: 
13-15UTC: 190/14kt -10.
15-17UTC: 190/16kt -10.
17-19UTC: 200/17kt -10.
19-21UTC: 190/19kt -10.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 021417
GÄLLANDE DEN 3 DECEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En sydlig luftström berör södra Sverige. Tråg rör sig norrut över Svealand. Ett frontsystem drar in söderifrån över Götaland under eftermiddagen/kvällen.
se31


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31a,se31d: Sikt <1.5km i dis, lokalt 5km - 8km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
09-13UTC: Område se31c: Sikt 5km - 8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
09-17UTC: Område se31b,se31a: Sikt 5km - 8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31e,se31d: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se31c: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se31c: SO-S/3-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31d: SO-S/5-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31e: SO-S/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31a: SO-S/3-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31b: SO-S/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område se31b: SO-S/4-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31d: SO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: SO/2-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: SO/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31a: SO-S/4-15 knop, byar upp till 28 knop.
 
13-17UTC: Område se31d: O-SO/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: SO/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31b: SO/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: O-SO/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se32d,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32c,se32b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område se32a,se32f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se32d,se32e: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se32h: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se32c: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32j: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32g: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se32c,se32h: TCU
 
05-17UTC: Område se32b,se32a,se32g,se32f,se32e: TCU
 Område se32d,se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se32i: TCU
 
13-17UTC: Område se32c,se32h,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se32f: SO-S/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SO-S/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: SO-S/1-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32c: SO-S/3-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32e: SO-S/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: SO/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SO-S/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: SO-S/5-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32h: SO-S/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: SO-S/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
09-13UTC: Område se32d: SO/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32b: S/2-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32h: SO-S/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SO-S/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: SO-S/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: SO/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: S/1-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32a: SO-S/6-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32f: SO-S/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: SO/2-16 knop, byar upp till 23 knop.
 
13-17UTC: Område se32g: SO/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: SO/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: SO/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: SO-S/3-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32d: O-SO/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32b: SO-S/2-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32h: SO/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: SO-S/2-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32j: SO/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: SO/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se33c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-13UTC: Område se33d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33a,se33e,se33f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-17UTC: Område se33b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
09-13UTC: Område se33c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se33a,se33e,se33f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33d,se33c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
05-09UTC: Område se33b: SO-S/13-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33d: SO-S/11-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33e: SO-S/19-24 knop.
 Område se33a: SO-S/11-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33f: SO-S/5-23 knop, byar upp till 34 knop.
 
05-13UTC: Område se33c: SO-S/15-24 knop, byar upp till 31 knop.
 
09-13UTC: Område se33b: SO-S/14-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33f: SO-S/6-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33e: SO-S/21-26 knop.
 Område se33a: SO-S/12-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33d: SO-S/12-27 knop, byar upp till 36 knop.
 
13-17UTC: Område se33d: SO-S/13-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33c: SO-S/15-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33b: SO-S/14-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33f: SO-S/6-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33e: SO-S/20-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33a: SO-S/11-27 knop, byar upp till 35 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se34a,se34f,se34e: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt <1.5km i dis, lokalt 5km - 8km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-17UTC: Område se34b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se34d: Sikt 5km - 8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se34a,se34e: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se34a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se34e,se34d: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: TCU
 Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se34f: SO-S/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: SO-S/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: SO-S/3-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34d: SO-S/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: SO-S/4-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34c: SO-S/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område se34a: SO-S/5-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34b: SO-S/2-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34d: SO-S/3-8 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: SO-S/3-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34e: SO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: SO/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
13-17UTC: Område se34b: SO-S/3-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34d: SO/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34f: SO/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: SO/3-8 knop.
 Område se34a: SO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34c: SO/3-11 knop, byar upp till 21 knop.