LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 250754
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Varm och fuktig luft täcker södra och mellersta Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-12UTC: Hela området utom se31

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 250754
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se31a, se31b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se31c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-14UTC: Område se31a, se31b, se31d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se31c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31a, se31b, se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125.
 
08-16UTC: Område se31a, se31b, se31c, se31d: Molnöversida > FL125.
 
10-16UTC: Område se31e: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: I hela området: tcu
10-14UTC: Område se31a, se31b, se31d: isol cb
 
10-16UTC: Område se31c: isol cb
 Område se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se31a, se31b, se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL115.
10-16UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se31a: O-SO/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: O/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: O/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: O-SO/1-3 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31e: O-SO/2-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
10-12UTC: Område se31a: O-SO/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: O/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: O-SO/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: SO/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: SO/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-14UTC: Område se31a: O-SO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: O-SO/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: SO/1-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SO/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: SO/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se31a: SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: SO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: SO/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SO/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: SO/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 100/8kt +12.
10-12UTC: 110/8kt +14.
12-14UTC: 120/9kt +15.
14-16UTC: 140/10kt +16.

FL050:
08-10UTC: 120/11kt +7.
10-12UTC: 130/11kt +8.
12-14UTC: 150/11kt +8.
14-16UTC: 170/11kt +9.

FL100:
08-10UTC: 130/13kt +0.
10-12UTC: 150/15kt +0.
12-14UTC: 170/16kt +0.
14-16UTC: 180/14kt -1.

Lägsta QNH
08-14UTC: I hela området: 1021 hPa
14-16UTC: I hela området: 1020 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 250754
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se32d, se32h: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma, dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32e, se32g, se32i, se32j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32a, se32b, se32c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se32d, se32e, se32h: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-16UTC: Område se32g, se32i, se32j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32d, se32e, se32h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se32a, se32b, se32c, se32d, se32e, se32g, se32h: Molnöversida 3000ft.
 Område se32i, se32j: Molnöversida FL050.
 
08-16UTC: Område se32f: Ingen prognos
 
10-16UTC: Område se32a, se32b, se32c: Molnöversida 1500ft.
 Område se32d, se32e, se32g, se32h, se32i, se32j: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-10UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL115.
10-16UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se32a: O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: NO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32c: NO/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32d: O/1-7 knop.
 Område se32e: O-SO/0-5 knop.
 Område se32f, se32g: Lugnt.
 Område se32h: O-SO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32i: NO-O/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32j: Vrb/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 
10-12UTC: Område se32a: O/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: O/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: NO/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: NO-O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32e, se32h: O/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32f: O-SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: O-SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32i: NO-O/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: O/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-14UTC: Område se32a: O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: NO-O/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: NO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32e: O/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: O-SO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: O-SO/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: O-SO/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: O/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: O/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se32a: NO-O/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: NO-O/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: NO/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: O/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32e: O-SO/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: SO/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: SO/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: O-SO/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: O/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32j: O-SO/1-12 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 150/9kt +15.
10-12UTC: 130/9kt +16.
12-14UTC: 120/11kt +16.
14-16UTC: 130/11kt +17.

FL050:
08-10UTC: 170/16kt +10.
10-12UTC: 160/15kt +11.
12-14UTC: 150/12kt +11.
14-16UTC: 130/10kt +11.

FL100:
08-10UTC: 170/14kt +0.
10-12UTC: 160/14kt +0.
12-14UTC: 150/13kt -1.
14-16UTC: 130/11kt -1.

Lägsta QNH
08-12UTC: I hela området: 1020 hPa
12-16UTC: I hela området: 1019 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 250754
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se33d, se33f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se33a, se33b, se33c, se33e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
10-16UTC: Område se33d, se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: Område se33a, se33b, se33c, se33e, se33f: Molnöversida 1500ft.
 Område se33d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-10UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL115.
10-16UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se33a: NO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33b: O/3-9 knop.
 Område se33c: NO/5-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33d: O/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33e: O/3-8 knop.
 Område se33f: O/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 
10-12UTC: Område se33a: NO-O/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33b: O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33c: NO/3-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33d: O/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33e: O/1-7 knop.
 Område se33f: O-SO/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-14UTC: Område se33a: NO-O/3-10 knop.
 Område se33c: NO/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33d: NO-O/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33e: NO-O/2-8 knop.
 Område se33f: O-SO/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område se33b: NO-O/2-7 knop.
 
14-16UTC: Område se33a: NO-O/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se33c: NO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33d: NO-O/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: NO/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33f: O/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 140/10kt +17.
10-12UTC: 130/12kt +16.
12-14UTC: 140/13kt +17.
14-16UTC: 140/10kt +17.

FL050:
08-10UTC: 130/12kt +11.
10-12UTC: 140/11kt +11.
12-14UTC: 150/10kt +11.
14-16UTC: 150/7kt +11.

FL100:
08-12UTC: 120/11kt -1.
12-14UTC: 110/10kt -1.
14-16UTC: 110/9kt +0.

Lägsta QNH
08-10UTC: I hela området: 1020 hPa
10-12UTC: I hela området: 1021 hPa
12-16UTC: I hela området: 1020 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 250754
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se34d, se34e, se34f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-14UTC: Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
10-14UTC: Område se34d, se34e, se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34a: Sikt <1.5km i dimma, dis, lokalt >8km. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se34c, se34e, se34f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se34d, se34e, se34f: Molnöversida 3000ft.
 
08-12UTC: Område se34b: Molnöversida 1500ft.
 Område se34c: Ingen prognos
 
08-16UTC: Område se34a: Molnöversida 1500ft.
 
10-12UTC: Område se34d, se34e, se34f: Ingen prognos
 
12-14UTC: Område se34c, se34d, se34e, se34f: Molnöversida FL070.
 
12-16UTC: Område se34b: Molnöversida FL070.
 
14-16UTC: Område se34c, se34d, se34e, se34f: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
08-14UTC: Område se34c, se34d, se34e, se34f: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se34a, se34b: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se34c, se34d, se34e, se34f: isol cb
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL115.
10-16UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se34a: O/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b: O/0-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34c: O-SO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: SO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: SO-S/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34f: SO-S/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 
10-12UTC: Område se34a: NO/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: O/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: O-SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: SO/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: SO/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: O-SO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-14UTC: Område se34a: NO/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: O/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: O/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34e: O/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: O-SO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se34d: SO/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se34a: NO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NO-O/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NO-O/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34e: Vrb/2-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34f: O-SO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 150/9kt +14.
10-12UTC: 140/6kt +15.
12-14UTC: 120/7kt +16.
14-16UTC: 120/7kt +17.

FL050:
08-10UTC: 170/14kt +10.
10-12UTC: 180/14kt +10.
12-14UTC: 180/13kt +10.
14-16UTC: 180/10kt +10.

FL100:
08-10UTC: 170/10kt +0.
10-12UTC: 170/12kt +0.
12-14UTC: 170/13kt +0.
14-16UTC: 180/10kt +0.

Lägsta QNH
08-16UTC: I hela området: 1022 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.