Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 3

Översikt

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 1

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 2

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 3

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Delområde 4

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 241300
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2022 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En sydvästlig luftström råder.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32d,se32b,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i duggregn, dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32h,se32j,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32c,se32b,se32a: Sikt 1.5km - >8km i dimma, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32a: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, duggregn, höga dimbankar, åska. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se32h,se32j,se32i:  isol embd cb
 Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: I hela området:  isol cb

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32e: S/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32d: S-SV/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: S/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: S-SV/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: S/3-7 knop.
 Område se32j: S-SV/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: S/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32c: S/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32g: S/2-6 knop.
 Område se32i: S/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område se32c: S-SV/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: S-SV/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: S/3-8 knop.
 Område se32b: S/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: S/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: S/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: SV/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: SV/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: S-SV/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: S/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se32d: SV/1-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32e: SV/0-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: SV-V/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32g: SV/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: S-SV/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: S/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: S-SV/1-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SV-V/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: S/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: SV-V/2-15 knop, byar upp till 24 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31a: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se31c,se31b,se31e,se31d: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
12-16UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d:  isol embd cb
 Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: I hela området:  isol cb

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31d: S/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: S-SV/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: S/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: S/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: S-SV/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se31a: S/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: S/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31b: S/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: S-SV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: S/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område se31c: S-SV/3-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31e: S-SV/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31d: S-SV/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: S-SV/2-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31a: S-SV/3-9 knop, byar upp till 23 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i duggregn, dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se34b,se34f,se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se34a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i regn, duggregn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34b,se34a: Sikt 1.5km - >8km i dimma, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, duggregn, höga dimbankar, åska. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
08-16UTC: I hela området:  isol cb

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34c: S/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: S/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: S/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: S-SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: S/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
04-12UTC: Område se34f: S/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område se34b: SO-S/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: SO-S/4-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: S/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: S/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: S/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se34f: S/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34b: SO-S/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: S-SV/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: SO/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: S-SV/3-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: S-SV/2-10 knop, byar upp till 25 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33a,se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i duggregn, dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se33e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i regn, duggregn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se33d,se33b: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
08-12UTC: Område se33d,se33c: Sikt 1.5km - >8km i dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33a,se33e,se33b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i regn, dimma. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 Område se33f: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt <1.5km - >8km i duggregn, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt >8km, lokalt <1.5km i duggregn, höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33f: S/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33c: S/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33d: S-SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33b: S/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33a: S/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33e: SO-S/8-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se33c: S-SV/5-12 knop.
 Område se33b: SO-S/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33f: SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33d: SV/3-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33a: S/2-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33e: SO-S/5-14 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se33a: S-SV/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33c: S-SV/8-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: S-SV/2-10 knop.
 Område se33e: S/6-13 knop.
 Område se33f: SV/0-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33d: S-SV/0-16 knop, byar upp till 20 knop.