LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 300739
GÄLLANDE DEN 30 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck med centrum över Svealand rör sig österut.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-12UTC: I hela området
12-16UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: Område se33

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 300739
GÄLLANDE DEN 30 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se31b,se31a,se31e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31e: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-14UTC: Område se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se31c,se31b,se31a,se31e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
12-16UTC: I hela området: Molnöversida FL060.

CB/TCU Moln
08-10UTC: I hela området: OCNL EMBD CB
10-12UTC: I hela området: ISOL CB
12-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL075 - FL095.
10-14UTC: Noll grader FL080 - FL100.
14-16UTC: Noll grader FL085 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se31c: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: V/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31d: SV-V/2-5 knop.
 Område se31b: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 
10-12UTC: Område se31c: V/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: V/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: V/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: V/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-14UTC: Område se31d: V/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: V-NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: V/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: V-NV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: V-NV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se31d: V-NV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c: V-NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b,se31e: V-NV/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: V-NV/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 280/7kt +8.
10-12UTC: 300/7kt +9.
12-14UTC: 300/9kt +10.
14-16UTC: 310/11kt +12.

FL50:
08-10UTC: 310/8kt +4.
10-12UTC: 330/11kt +4.
12-14UTC: 340/13kt +5.
14-16UTC: 330/16kt +6.

FL100: 
08-10UTC: 360/14kt -4.
10-12UTC: 350/18kt -3.
12-14UTC: 350/22kt -2.
14-16UTC: 340/24kt -2.

Lägsta QNH
990 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 300739
GÄLLANDE DEN 30 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se32d,se32e: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32i: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se32j: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-14UTC: Område se32f,se32e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32b,se32a: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se32h,se32g: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32c,se32j,se32i: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-12UTC: Område se32d: Molnöversida > FL125.
 
08-16UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se32d: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se32c,se32j: OCNL EMBD CB, ISOL CB, OCNL CB
 
08-12UTC: Område se32d: OCNL EMBD CB
 
08-14UTC: Område se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: OCNL EMBD CB
 
10-12UTC: Område se32c: OCNL EMBD CB, ISOL CB
 
10-14UTC: Område se32j: OCNL EMBD CB
 
12-14UTC: Område se32c: OCNL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL075 - FL095.
10-14UTC: Noll grader FL080 - FL100.
14-16UTC: Noll grader FL085 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se32b: SV/7-31 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se32d: V-NV/1-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: SV/7-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32i: SV-V/5-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: S/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: V/4-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32g: SV-V/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: SV/2-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32a: SV/2-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32e: V/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 
10-12UTC: Område se32h: V/1-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32f: V/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: SV-V/3-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: V/1-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32a: SV-V/0-26 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32c: SV/1-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32e: V-NV/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32d: V-NV/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: SV-V/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: SV-V/1-16 knop, byar upp till 28 knop.
 
12-14UTC: Område se32i: V/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: V/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: V/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32d: V/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: V/1-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32c: SV/1-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32b: SV-V/2-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32f: V-NV/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: SV-V/1-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32e: V-NV/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se32i: V/3-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32a: V/2-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32e: V-NV/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: V-NV/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: SV-V/2-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32c: SV-V/2-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32b: V/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: V/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: V/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: V/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 250/23kt +10.
10-12UTC: 260/19kt +11.
12-14UTC: 280/18kt +11.
14-16UTC: 280/18kt +12.

FL50:
08-10UTC: 270/24kt +5.
10-12UTC: 280/22kt +5.
12-14UTC: 290/21kt +5.
14-16UTC: 290/21kt +6.

FL100: 
08-10UTC: 270/22kt -4.
10-12UTC: 280/21kt -4.
12-14UTC: 300/21kt -3.
14-16UTC: 310/23kt -2.

Lägsta QNH
990 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 300739
GÄLLANDE DEN 30 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33d,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se33a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33e,se33c,se33b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se33a: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se33d,se33f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-14UTC: Område se33e,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33a,se33b: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se33e,se33c,se33f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se33d,se33f: OCNL CB
 Område se33a,se33e,se33c,se33b: OCNL EMBD CB, OCNL CB
 
10-12UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33f: OCNL EMBD CB, ISOL CB, OCNL CB
 Område se33b: OCNL EMBD CB, ISOL CB
 
10-14UTC: Område se33a: OCNL EMBD CB
 
12-14UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33f: OCNL EMBD CB, OCNL CB
 Område se33b: OCNL EMBD CB
 
14-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område se33a,se33e,se33b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL075 - FL095.
10-14UTC: Noll grader FL080 - FL100.
14-16UTC: Noll grader FL085 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se33f: SV/7-31 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33a: SV/16-33 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33b: SV/0-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33e: SV/0-34 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33c: SV/23-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33d: SV/13-34 knop, byar upp till 45 knop.
 
10-12UTC: Område se33c: SV/18-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33e: SV/1-34 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33b: SV/3-33 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33f: SV/9-32 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se33a: SV-V/16-32 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33d: SV/11-35 knop, byar upp till 46 knop.
 
12-14UTC: Område se33d: SV/8-36 knop, byar upp till 49 knop.
 Område se33f: SV/5-31 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33a: SV-V/14-29 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33e: SV/13-36 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33c: SV-V/7-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se33b: SV-V/13-35 knop, byar upp till 46 knop.
 
14-16UTC: Område se33f: SV-V/3-31 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33e: SV-V/12-37 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33b: V/12-29 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33a: SV-V/9-27 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se33c: SV-V/19-30 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33d: SV/4-35 knop, byar upp till 48 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 230/35kt +11.
10-12UTC: 240/35kt +12.
12-14UTC: 240/34kt +12.
14-16UTC: 260/32kt +12.

FL50:
08-10UTC: 240/35kt +5.
10-12UTC: 250/33kt +5.
12-14UTC: 250/32kt +6.
14-16UTC: 270/31kt +6.

FL100: 
08-10UTC: 240/36kt -3.
10-12UTC: 240/35kt -3.
12-14UTC: 250/33kt -3.
14-16UTC: 270/31kt -2.

Lägsta QNH
990 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 300739
GÄLLANDE DEN 30 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34b,se34f,se34e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34a,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-14UTC: Område se34f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Molnöversida FL080.
 
08-16UTC: Område se34b,se34f: Molnöversida > FL125.
 
10-16UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se34d: OCNL EMBD CB
 
08-12UTC: Område se34e: OCNL EMBD CB
 
08-14UTC: Område se34b,se34f: OCNL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se34f: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se34b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL075 - FL095.
10-14UTC: Noll grader FL080 - FL100.
14-16UTC: Noll grader FL085 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se34e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34c: SV/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: S-SV/2-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34a: S-SV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34f: S/0-5 knop, byar upp till 19 knop.
 
10-12UTC: Område se34a: O/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: V-NV/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34f: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34e: V-NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: SO-S/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: V-NV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
12-14UTC: Område se34a: O-SO/1-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: V-NV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: V-NV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: V-NV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: V-NV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: N-NO/0-16 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område se34e: V-NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: NV/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: O-SO/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: V-NV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34f: V-NV/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: V-NV/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 230/6kt +10.
10-12UTC: 290/5kt +11.
12-14UTC: 310/6kt +12.
14-16UTC: 300/8kt +13.

FL50:
08-10UTC: 240/6kt +4.
10-12UTC: 300/6kt +4.
12-14UTC: 320/8kt +5.
14-16UTC: 310/11kt +5.

FL100: 
08-10UTC: 230/4kt -4.
10-12UTC: 300/6kt -3.
12-14UTC: 320/12kt -3.
14-16UTC: 330/15kt -3.

Lägsta QNH
990 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.