LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 010443
GÄLLANDE DEN 1 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt
En kall nordlig luftström råder och en ocklusionsfront berör norra Östersjön. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-07UTC: I hela området
07-09UTC: Hela området utom se31

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Hela området utom se31

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 010443
GÄLLANDE DEN 1 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se31b,se31a,se31e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se31b,se31a,se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område se31c,se31a: Molnöversida FL060.
 
05-09UTC: Område se31d: Molnöversida FL060.
 
05-11UTC: Område se31b: Molnöversida FL060.
 
05-13UTC: Område se31e: Molnöversida FL060.
 
07-09UTC: Område se31a: Ingen prognos
 
07-13UTC: Område se31c: Ingen prognos
 
09-11UTC: Område se31a: Molnöversida FL060.
 
09-13UTC: Område se31d: Ingen prognos
 
11-13UTC: Område se31b,se31a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-13UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se31b: N/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31a: N/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: N/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: N/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: N/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
07-09UTC: Område se31d: NV-N/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: N/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: N/1-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: N/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e: N/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 
09-11UTC: Område se31c: N/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: N/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: N/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 
09-13UTC: Område se31e: N/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31b: N/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
11-13UTC: Område se31c: N/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: N/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: NV-N/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 50/24kt -7.
07-09UTC: 40/22kt -7.
09-11UTC: 40/20kt -7.
11-13UTC: 30/17kt -8.

FL050:
05-07UTC: 20/13kt -11.
07-09UTC: 20/13kt -12.
09-11UTC: 30/11kt -12.
11-13UTC: 30/9kt -13.

FL100:
05-07UTC: 10/8kt -17.
07-09UTC: 340/9kt -16.
09-11UTC: 320/10kt -16.
11-13UTC: 310/12kt -16.

Lägsta QNH
05-09UTC: I hela området: 1004 hPa
09-13UTC: I hela området: 1005 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 010443
GÄLLANDE DEN 1 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se32d: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 
05-13UTC: Område se32a,se32g,se32e: måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 1000ft - FL070
 Område se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område se32f: måttlig isbildning 1000ft - FL070
 
07-11UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se32d: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se32d: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-09UTC: Område se32b,se32a,se32g,se32e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h,se32j,se32i: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-13UTC: Område se32f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
07-13UTC: Område se32d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se32b,se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se32a: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se32c: isol embd cb
 Område se32d,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se32a: isol embd cb
 

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Noll grader SFC.
 Område se32c,se32b,se32a: Noll grader SFC - 1000ft.
 

Vind vid marken
05-07UTC: Område se32d: N/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: N/7-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: N/6-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: N/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: N/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32h: N/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32j: Vrb/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32a: N-NO/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32b: N/6-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32i: N/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 
07-09UTC: Område se32g: N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32j: N/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32f: N/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: N/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: N/6-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32a: N-NO/6-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32h: N/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: N/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: N/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: N/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 
09-11UTC: Område se32d: N/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: N/6-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: NV-N/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32a: N/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32h: N/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: NV-N/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32i: N/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: N/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: N/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
09-13UTC: Område se32g: NV-N/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
11-13UTC: Område se32b: NV-N/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32i: N/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: NV-N/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: N/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32e: NV-N/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32f: N/6-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: N/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: N/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: NV-N/5-22 knop, byar upp till 30 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 20/26kt -6.
07-09UTC: 20/24kt -6.
09-11UTC: 20/23kt -6.
11-13UTC: 20/21kt -6.

FL050:
05-07UTC: 40/21kt -7.
07-09UTC: 30/19kt -8.
09-11UTC: 20/19kt -8.
11-13UTC: 20/17kt -8.

FL100:
05-07UTC: 40/26kt -17.
07-09UTC: 40/22kt -17.
09-11UTC: 30/19kt -17.
11-13UTC: 10/16kt -17.

Lägsta QNH
05-07UTC: I hela området: 1001 hPa
07-09UTC: I hela området: 1002 hPa
09-13UTC: I hela området: 1003 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 010443
GÄLLANDE DEN 1 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: måttlig isbildning 1000ft - FL120

Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område se33a,se33e,se33d,se33c,se33b: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33f: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: isol embd cb

Nollgradersisoterm
05-13UTC: I hela området: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se33e: NO/13-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: N-NO/1-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33a: N-NO/8-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33b: N-NO/9-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: N-NO/6-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33d: N-NO/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
07-09UTC: Område se33e: NO/10-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33b: N-NO/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: N/7-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33f: N/1-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33d: N-NO/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33a: N-NO/9-25 knop, byar upp till 33 knop.
 
09-11UTC: Område se33b: N-NO/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: N/9-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33e: N-NO/9-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33c: N/9-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33d: N-NO/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: N/3-24 knop, byar upp till 32 knop.
 
11-13UTC: Område se33f: N/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33c: N/15-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33b: N-NO/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: N/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: N/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33e: N-NO/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 30/22kt -3.
07-09UTC: 30/21kt -3.
09-11UTC: 20/20kt -3.
11-13UTC: 10/19kt -3.

FL050:
05-07UTC: 30/23kt -9.
07-09UTC: 20/23kt -9.
09-11UTC: 20/22kt -9.
11-13UTC: 10/20kt -9.

FL100:
05-07UTC: 40/21kt -15.
07-09UTC: 30/20kt -15.
09-11UTC: 20/19kt -16.
11-13UTC: 10/18kt -16.

Lägsta QNH
05-07UTC: I hela området: 997 hPa
07-09UTC: I hela området: 998 hPa
09-11UTC: I hela området: 999 hPa
11-13UTC: I hela området: 1000 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 010443
GÄLLANDE DEN 1 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: Område se34b: måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 1000ft - FL070
 Område se34a,se34f,se34e,se34c: måttlig isbildning 1000ft - FL070
 Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-13UTC: Område se34a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se34b,se34f,se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se34b: tcu
 
05-13UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34c: tcu
 Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se34b: isol embd cb, tcu
 

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Noll grader SFC.
 Område se34b: Noll grader SFC - 1000ft.
 

Vind vid marken
05-07UTC: Område se34a: N-NO/8-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se34d: N/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: N/4-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34b: N-NO/7-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34e: N/5-16 knop, byar upp till 27 knop.
 
05-09UTC: Område se34f: N/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 
07-09UTC: Område se34c: N/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34a: N/8-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34e: N/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34d: N/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34b: N-NO/7-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
09-11UTC: Område se34f: N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: N-NO/6-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34d: N/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: N/5-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34e: N/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34a: N/7-27 knop, byar upp till 36 knop.
 
11-13UTC: Område se34e: N/6-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34f: N/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: NV-N/4-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34a: N/7-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34d: NV-N/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: N/6-23 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 30/29kt -6.
07-09UTC: 20/29kt -6.
09-11UTC: 20/26kt -6.
11-13UTC: 20/25kt -6.

FL050:
05-07UTC: 40/18kt -9.
07-09UTC: 30/20kt -9.
09-11UTC: 30/21kt -10.
11-13UTC: 30/20kt -10.

FL100:
05-07UTC: 30/15kt -16.
07-09UTC: 20/12kt -16.
09-11UTC: 350/11kt -16.
11-13UTC: 330/12kt -16.

Lägsta QNH
05-09UTC: I hela området: 1002 hPa
09-13UTC: I hela området: 1003 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.