LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 151134
GÄLLANDE DEN 15 AUGUSTI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett högtryck täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Område se34


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 151134
GÄLLANDE DEN 15 AUGUSTI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område se34b,se34a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se34b,se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL115 - > FL125.
14-16UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
16-20UTC: Noll grader > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34b: O/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: SV-V/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: NO/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34e: V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: V/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se34f: V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: O-SO/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: NO-O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: SV-V/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: V/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: V/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område se34d: V/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: SV/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: V/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34a: O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34f: SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
18-20UTC: Område se34f: S/1-4 knop.
 Område se34e: S-SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: SV-V/0-5 knop.
 Område se34a: O/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34c: NV-N/0-6 knop.
 Område se34b: SO-S/0-9 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/7kt +19.
14-18UTC: 270/8kt +20.
18-20UTC: 280/9kt +20.

FL50:
12-14UTC: 270/10kt +11.
14-16UTC: 270/12kt +11.
16-18UTC: 280/13kt +12.
18-20UTC: 290/11kt +12.

FL100: 
12-14UTC: 310/18kt +2.
14-16UTC: 320/18kt +2.
16-18UTC: 320/17kt +3.
18-20UTC: 320/14kt +3.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 151134
GÄLLANDE DEN 15 AUGUSTI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL115 - > FL125.
14-16UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
16-20UTC: Noll grader > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31e: SV-V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: SV-V/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: SV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: V/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: SV-V/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se31e: SV-V/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: SV-V/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: V/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: V-NV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SV/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område se31b: V-NV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: SV-V/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: SV-V/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
18-20UTC: Område se31c,se31e: SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: SV-V/0-7 knop.
 Område se31a: Lugnt.
 Område se31d: S-SV/1-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/9kt +18.
14-16UTC: 270/10kt +18.
16-18UTC: 280/10kt +19.
18-20UTC: 280/9kt +18.

FL50:
12-16UTC: 270/12kt +11.
16-18UTC: 290/11kt +12.
18-20UTC: 300/8kt +12.

FL100: 
12-14UTC: 310/13kt +2.
14-16UTC: 320/12kt +3.
16-18UTC: 320/11kt +3.
18-20UTC: 330/8kt +3.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 151134
GÄLLANDE DEN 15 AUGUSTI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL115 - > FL125.
14-16UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
16-20UTC: Noll grader > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33f: SV-V/1-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33e: SV/6-13 knop.
 Område se33b: SV/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33c: S-SV/5-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33d: S-SV/1-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33a: S-SV/6-14 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se33b: SV/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33d: SV/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: SV/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33a: SV/5-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: SV/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-18UTC: Område se33c: S-SV/6-16 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se33e: SV/6-11 knop.
 Område se33b: SV-V/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: SV/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33a: SV/7-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33d: SV/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område se33e: SV-V/2-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33f: SV/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33b: SV-V/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: SV/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33c: S-SV/7-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33a: SV/6-15 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 250/11kt +20.
14-16UTC: 260/11kt +20.
16-18UTC: 260/10kt +20.
18-20UTC: 270/9kt +20.

FL50:
12-14UTC: 260/11kt +12.
14-16UTC: 280/11kt +12.
16-18UTC: 300/10kt +13.
18-20UTC: 310/9kt +13.

FL100: 
12-14UTC: 290/11kt +1.
14-16UTC: 300/11kt +2.
16-18UTC: 310/11kt +2.
18-20UTC: 320/11kt +3.

Lägsta QNH
1014 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 151134
GÄLLANDE DEN 15 AUGUSTI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL115 - > FL125.
14-16UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
16-20UTC: Noll grader > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32b: S-SV/1-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: S-SV/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: V/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: SV-V/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: SV-V/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: V/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: V/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: V-NV/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: V-NV/1-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
12-16UTC: Område se32a: SV/1-16 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se32j: V-NV/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: SV/1-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32g: V-NV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: NV/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: V/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: S-SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32f: V-NV/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: V/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: SV-V/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område se32d: SV-V/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: V/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32j: NV/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32b,se32a: SV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: NV/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: S-SV/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: SV/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: V/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område se32d: SV-V/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: SV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: N/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: V/0-6 knop.
 Område se32c: S-SV/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32f: Lugnt.
 Område se32b: SV/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: V-NV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32e: SV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 270/10kt +20.
14-16UTC: 280/10kt +21.
16-20UTC: 290/10kt +21.

FL50:
12-14UTC: 280/11kt +12.
14-18UTC: 290/11kt +13.
18-20UTC: 290/9kt +13.

FL100: 
12-14UTC: 310/10kt +2.
14-16UTC: 310/11kt +3.
16-18UTC: 320/12kt +3.
18-20UTC: 340/9kt +3.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 151256
GÄLLANDE DEN 16 AUGUSTI 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Ett högtryck täcker södra Sverige.
se31


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31c,se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft.
 Område se31a: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31c: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se31b,se31a,se31e,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31b: N-NO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: NV-N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31a: N/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31d: Lugnt.
 Område se31c: N/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område se31b: NO-O/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: O-SO/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: O-SO/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: S/0-4 knop.
 Område se31a: N-NO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 
12-16UTC: Område se31e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: V-NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: N/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: SV-V/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c: SV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32d,se32j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft.
 Område se32a,se32h,se32g,se32f,se32i: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se32c,se32b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32d,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32g: V/1-5 knop.
 Område se32e: NV/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32i: SV-V/1-5 knop.
 Område se32a: V-NV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32h: SV-V/0-6 knop.
 Område se32d: V/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: V-NV/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32f: NV/2-6 knop.
 Område se32c: V-NV/1-6 knop.
 Område se32j: V/0-5 knop.
 
08-12UTC: Område se32i: V-NV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: V/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: V-NV/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: NO-O/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: N-NO/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32e: NO-O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: V-NV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32d: V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32j: V-NV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se32d: V/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: V-NV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: NO-O/3-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: V/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: N-NO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: NO-O/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: V-NV/1-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: V/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: S/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: S-SV/1-19 knop, byar upp till 29 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33e: SV-V/4-9 knop.
 Område se33c: V-NV/1-8 knop.
 Område se33a,se33b: V-NV/3-10 knop.
 Område se33f: SV-V/0-8 knop.
 Område se33d: SV-V/1-9 knop.
 
08-12UTC: Område se33d: V/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33b: NV-N/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33e: NV/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: V-NV/2-6 knop.
 Område se33f: V-NV/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a: V-NV/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se33d: SV-V/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33a: NO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33b: N/4-10 knop.
 Område se33c: S-SV/1-9 knop.
 Område se33e: N/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33f: V-NV/1-11 knop, byar upp till 23 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34f,se34e,se34d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft.
 Område se34b,se34a,se34c: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34c: N/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: N-NO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34f: N-NO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: N-NO/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: N-NO/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: NV-N/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område se34f: NO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: NO/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: N-NO/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: NO-O/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34a: N/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: NO/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se34b: N-NO/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: N/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: O-SO/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: N/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 Område se34c: V/0-5 knop, byar upp till 15 knop.