Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 3

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 160924
GÄLLANDE DEN 16 SEPTEMBER 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

Ett lågtrycksområde rör sig långsamt österut över Götaland.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-12UTC: Hela området utom se34
12-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
10-12UTC: Område se32

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 160924
GÄLLANDE DEN 16 SEPTEMBER 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se31b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-14UTC: Område se31e: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se31c,se31d: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
10-16UTC: Område se31b: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-16UTC: Område se31e: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se31a: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se31c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31b: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-14UTC: Område se31e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se31d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se31c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-12UTC: Område se31b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se31c,se31e,se31d: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se31b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader 4500ft - FL100.
10-16UTC: Noll grader FL050 - FL100, Minusgrader 4000ft - FL050.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se31c: NO-O/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: O/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NO-O/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: NO-O/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31b: O/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
10-12UTC: Område se31c: NO-O/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31b: NO-O/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: NO-O/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: O/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NO-O/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-14UTC: Område se31a: NO-O/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e: NO-O/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31c: NO/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31b: NO-O/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se31a: NO-O/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: NO-O/4-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31d: NO/3-9 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31b: NO-O/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: NO/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 100/22kt +2.
10-12UTC: 100/20kt +3.
12-14UTC: 90/20kt +3.
14-16UTC: 90/22kt +3.

FL50:
08-10UTC: 100/14kt +0.
10-12UTC: 110/15kt +0.
12-14UTC: 110/16kt +0.
14-16UTC: 110/17kt +0.

FL100: 
08-10UTC: 150/17kt -5.
10-12UTC: 170/15kt -4.
12-14UTC: 190/13kt -4.
14-16UTC: 200/12kt -4.

Lägsta QNH
1015 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 160924
GÄLLANDE DEN 16 SEPTEMBER 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-10UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se32j: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-16UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se32b,se32h: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning FL090 - > FL125
 Område se32a,se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se32g,se32e: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
08-14UTC: Område se32d: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
08-16UTC: Område se32c,se32j,se32i: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
10-12UTC: Område se32b,se32a: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se32f: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
10-14UTC: Område se32h: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-14UTC: Område se32g,se32f: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-16UTC: Område se32e: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se32b,se32a: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
14-16UTC: Område se32d: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se32h,se32g,se32f: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se32c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32g: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32a,se32e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-14UTC: Område se32b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32j,se32i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
10-16UTC: Område se32c,se32h: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32g: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-14UTC: Område se32a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32a: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se32g: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-14UTC: Område se32a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 
10-16UTC: Område se32g: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se32e: ISOL EMBD CB
 
14-16UTC: Område se32a: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL070 - FL120, Minusgrader 4000ft - FL050.
10-14UTC: Noll grader FL070 - FL120.
14-16UTC: Noll grader FL060 - FL120, Minusgrader 4000ft - FL050.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se32a: O/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32c,se32b: O/6-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32f: O/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: NO-O/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: NO-O/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: NO-O/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: NO-O/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-12UTC: Område se32j: NO-O/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32d: NO/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
10-12UTC: Område se32a: O/8-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32g: NO-O/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: NO-O/4-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32f: O/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32h: NO/5-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32b: O/7-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32i: NO-O/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32c: O/6-24 knop, byar upp till 34 knop.
 
12-14UTC: Område se32d: NO/3-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32g: NO-O/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: NO-O/6-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32f: O/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: O/6-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32h: NO/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32b: O/7-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32a: O/7-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32i: NO-O/5-21 knop, byar upp till 30 knop.
 
12-16UTC: Område se32e: NO-O/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 
14-16UTC: Område se32i: NO-O/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32b: NO-O/6-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32a: O/6-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: NO/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32j: NO-O/6-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: NO/4-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32g: NO-O/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: O/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: O/7-26 knop, byar upp till 34 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 100/25kt +6.
10-14UTC: 90/25kt +6.
14-16UTC: 90/27kt +6.

FL50:
08-10UTC: 110/18kt +4.
10-12UTC: 110/19kt +3.
12-16UTC: 120/20kt +3.

FL100: 
08-10UTC: 170/15kt -2.
10-12UTC: 170/16kt -2.
12-14UTC: 180/16kt -2.
14-16UTC: 180/14kt -2.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 160924
GÄLLANDE DEN 16 SEPTEMBER 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se33a,se33e,se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
10-16UTC: Område se33b: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
08-12UTC: Område se33b: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33a,se33e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-12UTC: Område se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se33a,se33e,se33d,se33c,se33f: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se33b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL070 - FL120, Minusgrader 4000ft - FL050.
10-16UTC: Noll grader FL070 - FL120.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se33d: O-SO/11-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33c: O/18-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33a: O/9-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33e: O/15-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33f: O/8-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33b: O/12-21 knop, byar upp till 28 knop.
 
10-12UTC: Område se33e: O/15-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33c: O/18-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33a: O/10-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33b: O/12-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: O/9-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33d: O-SO/11-25 knop, byar upp till 33 knop.
 
12-14UTC: Område se33e: O/15-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33b: O/12-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33a: O/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33c: O/18-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33d: O-SO/12-25 knop, byar upp till 33 knop.
 
12-16UTC: Område se33f: O/7-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
14-16UTC: Område se33c: O/18-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33e: O/15-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33d: O-SO/12-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33a: O/10-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33b: O/12-24 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 110/24kt +8.
10-12UTC: 110/25kt +8.
12-16UTC: 110/24kt +8.

FL50:
08-10UTC: 130/12kt +5.
10-12UTC: 130/14kt +5.
12-16UTC: 130/16kt +5.

FL100: 
08-10UTC: 170/11kt -1.
10-12UTC: 180/12kt -1.
12-14UTC: 190/12kt -1.
14-16UTC: 200/10kt -1.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 160924
GÄLLANDE DEN 16 SEPTEMBER 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se34f,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se34d: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se34b,se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-14UTC: Område se34e: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-14UTC: Område se34f: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-16UTC: Område se34c: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-16UTC: Område se34f,se34e: måttlig isbildning FL090 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
08-12UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-12UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se34d: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader 4500ft - FL100, Minusgrader 4000ft - FL050.
10-12UTC: Noll grader FL070 - FL100, Minusgrader 4000ft - FL050.
12-14UTC: Noll grader FL065 - FL100, Minusgrader 4000ft - FL050.
14-16UTC: Noll grader FL060 - FL100, Minusgrader 4000ft - FL050.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se34f: NO-O/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: NO-O/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: NO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: NO-O/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: NO-O/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: O-SO/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
10-12UTC: Område se34d: NO-O/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: O-SO/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34e: NO-O/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: NO-O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: NO-O/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-14UTC: Område se34f: O/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-14UTC: Område se34d: NO-O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: O/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34e: NO-O/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: NO-O/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: O/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se34d: NO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: NO-O/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: O-SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: O/1-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: NO-O/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 100/14kt +4.
10-12UTC: 100/15kt +4.
12-16UTC: 90/15kt +4.

FL50:
08-10UTC: 110/12kt +1.
10-12UTC: 110/11kt +1.
12-14UTC: 100/11kt +0.
14-16UTC: 90/12kt +0.

FL100: 
08-10UTC: 130/8kt -3.
10-12UTC: 140/10kt -4.
12-14UTC: 150/11kt -4.
14-16UTC: 150/10kt -4.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.