LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 071130
GÄLLANDE DEN 7 JUNI 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg ligger in över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 071130
GÄLLANDE DEN 7 JUNI 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-18UTC: Område se31b,se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se31a: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se31b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: I hela området: Molnöversida FL080.
16-18UTC: I hela området: Molnöversida FL100.
18-20UTC: Område se31c,se31e,se31d: Ingen prognos
 Område se31b,se31a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-18UTC: Område se31b,se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se31c,se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se31b,se31a: isol cb
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se31b,se31a,se31e: Noll grader FL070 - FL085.
 Område se31c,se31d: Noll grader FL070 - FL105.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31e: SO-S/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: S/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31d: S/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: S-SV/1-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: Vrb/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se31e: S-SV/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: S-SV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: S-SV/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: S/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: SO-S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
16-18UTC: Område se31b: SV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: S-SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: S/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: SO-S/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: S/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område se31b: S-SV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: S/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31c: S/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: S/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: SO-S/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 190/9kt +13.
14-16UTC: 210/10kt +14.
16-18UTC: 210/11kt +15.
18-20UTC: 220/13kt +15.

FL050:
12-14UTC: 220/11kt +5.
14-16UTC: 230/11kt +6.
16-18UTC: 240/12kt +6.
18-20UTC: 250/13kt +7.

FL100:
12-14UTC: 280/18kt -4.
14-16UTC: 280/19kt -4.
16-18UTC: 280/20kt -4.
18-20UTC: 290/19kt -4.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1018 hPa
14-16UTC: I hela området: 1017 hPa
16-18UTC: I hela området: 1016 hPa
18-20UTC: I hela området: 1015 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 071130
GÄLLANDE DEN 7 JUNI 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se32j: Molnöversida FL085.
 Område se32d,se32a,se32f,se32e: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32i: Ingen prognos
 
14-16UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e: Molnöversida FL080.
 
14-18UTC: Område se32j: Molnöversida FL100.
 
16-18UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e: Molnöversida FL100.
 
18-20UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e,se32j: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se32j: tcu
 
16-20UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se32d,se32f,se32e: Noll grader FL070 - FL085.
 Område se32c,se32j,se32i: Noll grader FL085 - FL105.
 Område se32b,se32a,se32h,se32g: Noll grader FL070 - FL105.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32d: SO/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: O/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: O-SO/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: O/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: SO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: O/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: NO-O/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: O/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: SO/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32g: SO/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se32h: O-SO/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NO-O/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: O/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: O-SO/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: SO-S/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: O/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: SO/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: SO/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: SO/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: O/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se32b: O/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: SO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: O/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: SO-S/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: O-SO/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: SO-S/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32j: O/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: O-SO/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: O-SO/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: SO-S/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 
18-20UTC: Område se32d: SO-S/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: SO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: O-SO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: O-SO/2-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: O-SO/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: SO/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: O-SO/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SO-S/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32e: SO-S/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 130/9kt +13.
14-16UTC: 140/9kt +13.
16-18UTC: 140/13kt +13.
18-20UTC: 160/16kt +13.

FL050:
12-14UTC: 210/5kt +7.
14-16UTC: 230/6kt +7.
16-18UTC: 250/8kt +8.
18-20UTC: 260/7kt +8.

FL100:
12-14UTC: 280/14kt -2.
14-18UTC: 290/16kt -2.
18-20UTC: 290/14kt -2.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1018 hPa
14-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 071130
GÄLLANDE DEN 7 JUNI 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: I hela området: Molnöversida FL090.
14-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se33a,se33e,se33b: Noll grader FL070 - FL105.
 Område se33d,se33c,se33f: Noll grader FL085 - FL105.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33d: O-SO/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: NO-O/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33e: NO-O/1-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: NO-O/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33f: SO/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: O/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område se33d: O-SO/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a: O/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33c: O/0-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33b: NO-O/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33f: O-SO/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33e: NO-O/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se33d: O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33b: O/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33f: O-SO/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a: O/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33c: O-SO/0-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33e: NO-O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område se33f: O-SO/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: NO-O/3-9 knop.
 Område se33c: O-SO/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33a: O-SO/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33b: O/4-9 knop.
 Område se33e: O/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-16UTC: 120/8kt +13.
16-18UTC: 130/9kt +13.
18-20UTC: 140/10kt +13.

FL050:
12-18UTC: 250/6kt +8.
18-20UTC: 260/6kt +8.

FL100:
12-14UTC: 280/12kt -2.
14-16UTC: 280/13kt -2.
16-18UTC: 290/13kt -2.
18-20UTC: 300/12kt -2.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1019 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 071130
GÄLLANDE DEN 7 JUNI 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-18UTC: Område se34b,se34a,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se34f,se34e,se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se34b,se34a,se34c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: I hela området: Molnöversida FL080.
16-18UTC: I hela området: Molnöversida FL100.
18-20UTC: Område se34f,se34e,se34d: Ingen prognos
 Område se34b,se34a,se34c: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-18UTC: Område se34b,se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se34f,se34e,se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se34b,se34a,se34c: isol cb
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL070 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34e: SO-S/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: O/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: O-SO/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: S/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: SO-S/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: SO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område se34c: S/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: SO/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34f: SO-S/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: SO-S/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: O-SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: S/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se34f: SO-S/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: SO/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34c: SO-S/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: SO-S/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: S/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 
18-20UTC: Område se34e: S/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: S/0-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34f: SO-S/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: SO-S/3-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: SO-S/0-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: SO/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 200/7kt +12.
14-16UTC: 200/10kt +13.
16-18UTC: 190/13kt +13.
18-20UTC: 200/20kt +13.

FL050:
12-14UTC: 250/11kt +4.
14-16UTC: 240/14kt +5.
16-18UTC: 240/15kt +6.
18-20UTC: 250/15kt +7.

FL100:
12-14UTC: 280/22kt -4.
14-18UTC: 290/22kt -4.
18-20UTC: 300/20kt -4.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1019 hPa
14-16UTC: I hela området: 1017 hPa
16-18UTC: I hela området: 1016 hPa
18-20UTC: I hela området: 1015 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 071201
GÄLLANDE DEN 8 JUNI 2023 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg berör södra Sverige. En kallfront rör sig söderut över Svealand under dagen.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32a: S-SV/2-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: S-SV/1-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: S-SV/0-4 knop.
 Område se32g: S/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32b: S/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: N-NO/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: N-NO/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: Vrb/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j,se32i: SV/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område se32c: S/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: NO/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: N-NO/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: N-NO/3-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32h: NO/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: NO/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32e: NO/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32j: V-NV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: N-NO/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
08-16UTC: Område se32f: N-NO/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 
12-16UTC: Område se32b: NO-O/5-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32c: NO-O/2-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32g: NO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: NO/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32a: N-NO/6-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32j: Vrb/1-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32i: NO-O/5-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32h: NO/4-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: NO/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31b,se31a,se31e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se31b,se31a,se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se31b,se31a,se31e: isol cb
 
04-16UTC: Område se31c,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se31b,se31a,se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31b: NO/3-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31c: NO/4-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31e: N-NO/2-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31d: NO/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: N-NO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
08-12UTC: Område se31a: N-NO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: N-NO/3-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: NO/3-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: NO/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31e: NO/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se31a: N-NO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: NO-O/4-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: N-NO/2-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: NO-O/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: NO-O/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34a: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-08UTC: I hela området: isol cb
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34d: NO/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: N-NO/1-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34a: N/0-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34f: N/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: N-NO/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: N/0-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
08-12UTC: Område se34a: N-NO/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: N-NO/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: NO/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34e: N-NO/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: N/6-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se34f: N-NO/6-11 knop, byar upp till 24 knop.
 
12-16UTC: Område se34f: NO/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34d: O/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: NO/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: N-NO/2-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34a: O-SO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: NO/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33c: S/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33f: SO-S/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: SO-S/7-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33d: SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33a,se33b: S/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se33c: S-SV/0-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33e: S-SV/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: S/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a,se33b: Vrb/0-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33f: S-SV/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-16UTC: Område se33a: N-NO/9-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: N-NO/2-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33e: N/0-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: Vrb/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33c: NO/1-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: Vrb/0-20 knop, byar upp till 26 knop.