LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck över Kattegatt ligger nästan stilla och börjar försvagas. Tillhörande fronter över södra Sverige rör sig långsamt åt norr eller nordväst.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: måttlig isbildning FL100 - > FL125

Sikt/Väder/Moln
12-18UTC: Område se34b,se34f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se34b,se34f: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: ISOL EMBD CB

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34b: O-SO/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: N-NO/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: N/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34a: N-NO/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: N-NO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område se34c: N/3-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se34b: O/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: N/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: N-NO/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34f: NO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34a: N/3-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
16-18UTC: Område se34f: N-NO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: NO-O/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: N/6-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34e: N-NO/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: N-NO/3-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34c: N-NO/3-14 knop, byar upp till 29 knop.
 
18-20UTC: Område se34f: N-NO/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: N-NO/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34b: NO/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: N-NO/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: N-NO/4-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34a: N/5-24 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 110/10kt +13.
14-16UTC: 70/13kt +12.
16-18UTC: 70/16kt +12.
18-20UTC: 70/20kt +12.

FL50:
12-14UTC: 170/21kt +9.
14-16UTC: 150/15kt +10.
16-18UTC: 130/14kt +10.
18-20UTC: 110/17kt +10.

FL100: 
12-14UTC: 160/24kt +0.
14-16UTC: 160/20kt +0.
16-18UTC: 150/19kt +0.
18-20UTC: 140/17kt +0.

Lägsta QNH
1003 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31a: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
14-20UTC: Område se31e: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
18-20UTC: Område se31d: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31e: ISOL EMBD CB
 
16-20UTC: Område se31d: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31b: N-NO/2-14 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31c: N-NO/3-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31e: N-NO/4-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31d: NO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31a: N-NO/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
14-16UTC: Område se31e: N-NO/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31d: NO/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31c: N-NO/2-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se31b: N-NO/2-15 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31a: N-NO/2-14 knop, byar upp till 28 knop.
 
16-18UTC: Område se31d: N-NO/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31c: N-NO/3-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31e: NO/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31b: N-NO/2-16 knop, byar upp till 35 knop.
 
16-20UTC: Område se31a: N-NO/2-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
18-20UTC: Område se31d: NO/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31b: N-NO/2-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se31c: N-NO/2-13 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31e: NO/4-13 knop, byar upp till 27 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 70/20kt +8.
14-16UTC: 60/22kt +8.
16-18UTC: 60/25kt +8.
18-20UTC: 70/27kt +8.

FL50:
12-14UTC: 140/17kt +6.
14-16UTC: 130/16kt +7.
16-18UTC: 120/16kt +7.
18-20UTC: 120/19kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 170/20kt +0.
14-18UTC: 150/20kt +0.
18-20UTC: 150/19kt -1.

Lägsta QNH
1002 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område se33d,se33f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se33a,se33c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se33b: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se33e: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se33d: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se33a,se33c,se33f: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se33b: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se33e: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se33d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33b: O-SO/7-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33d: O/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33c: O/4-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: O-SO/12-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33f: O/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: O/7-14 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område se33c: NO-O/8-14 knop.
 Område se33b: O/7-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33a: O/6-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33e: O-SO/11-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: O/6-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: NO-O/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se33a: O/6-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33f: NO-O/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33d: O/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: NO-O/11-16 knop.
 Område se33e: O/11-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33b: O/8-18 knop, byar upp till 21 knop.
 
18-20UTC: Område se33f: O/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33e: O/14-19 knop.
 Område se33d: O/9-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: NO-O/11-17 knop.
 Område se33a: O/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: O/9-18 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 130/20kt +16.
14-16UTC: 120/21kt +17.
16-18UTC: 120/24kt +17.
18-20UTC: 130/27kt +18.

FL50:
12-14UTC: 140/20kt +11.
14-16UTC: 120/17kt +11.
16-18UTC: 110/19kt +11.
18-20UTC: 120/20kt +11.

FL100: 
12-14UTC: 140/22kt +0.
14-16UTC: 140/21kt +0.
16-18UTC: 130/20kt +0.
18-20UTC: 120/22kt +0.

Lägsta QNH
998 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se32a,se32g: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
12-16UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se32f: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
12-20UTC: Område se32e: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 Område se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se32g: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se32a: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-18UTC: Område se32g: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
16-20UTC: Område se32d: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
18-20UTC: Område se32g,se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32i: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32g,se32f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-18UTC: Område se32h: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se32c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-18UTC: Område se32g: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se32b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32j: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
16-18UTC: Område se32f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se32f: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32g: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se32a,se32g,se32f: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32e: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se32a,se32g,se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32d: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32d: NO/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: NO-O/4-10 knop.
 Område se32e: NO/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: NO-O/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: O-SO/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32b: NO-O/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32g: NO-O/3-8 knop.
 Område se32h: NO-O/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32f: O-SO/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: NO-O/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se32e: NO/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: O/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: NO/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: NO-O/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: NO-O/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: NO-O/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32d: N-NO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: NO-O/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32c: NO-O/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: NO-O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område se32h: NO/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: NO/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: NO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: NO/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: NO/2-6 knop.
 Område se32i: NO-O/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: N-NO/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: NO-O/2-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: NO-O/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: NO/3-8 knop.
 
18-20UTC: Område se32e: N-NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: NO/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: NO/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: N-NO/2-8 knop.
 Område se32c: NO/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: NO/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: NO/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: NO-O/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: NO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: NO/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 110/13kt +13.
14-16UTC: 90/16kt +13.
16-18UTC: 90/19kt +13.
18-20UTC: 100/21kt +15.

FL50:
12-14UTC: 150/22kt +10.
14-16UTC: 140/19kt +10.
16-18UTC: 110/19kt +10.
18-20UTC: 110/23kt +10.

FL100: 
12-14UTC: 150/23kt +0.
14-16UTC: 140/22kt +0.
16-18UTC: 130/20kt +0.
18-20UTC: 120/19kt +0.

Lägsta QNH
1000 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 261352
GÄLLANDE DEN 27 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En nordostlig luftström för in för årstiden varm luft över södra Sverige. 
se31


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31e: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 
04-12UTC: Område se31c,se31b: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se31a,se31d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31e: NO/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31c: NO/1-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31d: NO/3-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31b: NO/2-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31a: N-NO/1-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-12UTC: Område se31b: NO/3-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31d: NO/5-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31c: NO/1-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31a: NO/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31e: NO/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område se31d: NO/6-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31c: NO/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31e: NO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: NO/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: NO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32d,se32e: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se32c,se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h,se32g,se32f,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32h,se32g: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32f,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h,se32g,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32g: NO/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: NO/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: NO/2-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: N-NO/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: NO/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32a: NO-O/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: NO/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: NO/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: N-NO/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: NO/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
08-12UTC: Område se32b: NO/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: NO/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: NO/6-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: NO/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: NO/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: NO/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: NO-O/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: NO/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h,se32e: NO/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se32j: NO/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32e: N-NO/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: NO/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: NO/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: NO/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32a: NO/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h,se32g: NO/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: NO/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: NO/6-9 knop, byar upp till 18 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33f: O/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33a: O/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33b: O/8-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: O/12-17 knop.
 Område se33d: O/7-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: NO-O/11-17 knop.
 
08-12UTC: Område se33c: NO-O/10-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33e: O/12-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33f: O/8-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: O/10-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: NO-O/11-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: O/11-18 knop, byar upp till 26 knop.
 
12-16UTC: Område se33a: NO-O/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: NO-O/10-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33e: NO-O/12-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33f: NO-O/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33b: NO-O/10-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33c: NO/9-19 knop, byar upp till 24 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se34f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se34e,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se34b,se34a: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt 5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se34e: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34b: NO/2-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34a: N-NO/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34e: N-NO/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34d: N-NO/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: N-NO/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: N-NO/3-16 knop, byar upp till 28 knop.
 
08-12UTC: Område se34a: N-NO/7-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34d: NO/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34f: N-NO/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: NO/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: N-NO/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34e: N-NO/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se34d: N-NO/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34f: N-NO/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34b: N-NO/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34a: N-NO/7-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34c: N-NO/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: N-NO/6-13 knop, byar upp till 22 knop.