LHP Område 2

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En kallfront över södra Götaland rör sig söderut och följs av en kall och labil luftmassa.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-16UTC: Hela området utom se21


Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: Hela området utom se21


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: Hela området utom se21

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se21k,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-14UTC: Område se21d,se21h: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21i,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21j: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se21k,se21m: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
12-14UTC: Område se21l: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se21d,se21h,se21l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se21d,se21h,se21j,se21m: Ingen prognos
 
08-14UTC: Område se21k: Ingen prognos
 
08-16UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21i,se21o,se21n: Ingen prognos
 
10-14UTC: Område se21d: Molnöversida FL100.
 
10-16UTC: Område se21h,se21j,se21m: Molnöversida FL100.
 
14-16UTC: Område se21d: Ingen prognos
 Område se21k: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se21k,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se21l: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-14UTC: Område se21d,se21h: TCU
 
08-16UTC: Område se21j: TCU
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21i,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område se21k,se21m: TCU
 
12-14UTC: Område se21l: TCU
 
14-16UTC: Område se21d,se21h,se21l: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-12UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
12-16UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se21m: N-NO/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21g: N-NO/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: N-NO/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: N-NO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: N/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l,se21k: N-NO/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21n: N-NO/5-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: NO/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21j: N/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21b: NO/7-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21i: N-NO/5-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: N/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21c: N-NO/7-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: NO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 
10-12UTC: Område se21m: N-NO/5-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21l: N-NO/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21o: N-NO/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: N-NO/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: N-NO/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: N-NO/6-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21f: N-NO/5-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: N/5-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21a: N-NO/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: N-NO/7-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21g: N-NO/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: N/4-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: N-NO/4-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: N/2-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: N/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-14UTC: Område se21o: N-NO/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: N-NO/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: N/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21g: N-NO/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: N-NO/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: N-NO/0-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: N/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21h: N/1-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21c: N-NO/8-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: N-NO/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21l: N/6-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21n: N-NO/5-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: N/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: N/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21b: N/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se21f: N-NO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21k: N/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21l: N/7-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: N/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21o: N-NO/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: N-NO/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: N-NO/7-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21b: N/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: N/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: N/6-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: N/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21g: N-NO/6-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21m: N-NO/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21j: N/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21e: N-NO/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 30/15kt -4.
10-12UTC: 20/16kt -3.
12-14UTC: 10/16kt -2.
14-16UTC: 10/17kt -2.

FL50:
08-10UTC: 30/20kt -10.
10-12UTC: 20/18kt -10.
12-14UTC: 10/17kt -10.
14-16UTC: 10/18kt -10.

FL100: 
08-10UTC: 10/21kt -21.
10-12UTC: 10/24kt -21.
12-14UTC: 10/28kt -20.
14-16UTC: 10/31kt -19.

Lägsta QNH
1022 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 300957
GÄLLANDE DEN 30 MARS 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: Område se22a,se22c,se22b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område se22e,se22d,se22i,se22h,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se22d,se22c: måttlig isbildning 1000ft - FL100, måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 Område se22i: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22l,se22k: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
08-12UTC: Område se22a,se22b: måttlig isbildning 1000ft - FL100
 
08-16UTC: Område se22e,se22h,se22g,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se22d,se22c,se22i,se22l,se22k: måttlig isbildning 1000ft - FL100
 
12-14UTC: Område se22c,se22b: måttlig isbildning 2000ft - FL100
 
12-16UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: måttlig isbildning 2000ft - FL100
 Område se22a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se22c,se22b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se22l: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22c,se22j: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22e,se22h,se22g,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22d,se22b,se22i,se22k: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se22f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se22l: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22a,se22c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöhagel. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område se22j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se22e,se22h: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
12-14UTC: Område se22b,se22i: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22f: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se22c,se22k: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se22b,se22f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se22i: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se22e,se22g,se22f: Molnöversida FL100.
 Område se22d,se22c,se22l,se22k: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område se22h: Molnöversida FL100.
 
08-16UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22j: Molnöversida FL100.
 
10-14UTC: Område se22e,se22g,se22f: Ingen prognos
 
10-16UTC: Område se22d,se22c,se22l,se22k: Molnöversida FL100.
 
12-14UTC: Område se22h: Ingen prognos
 
14-16UTC: Område se22e,se22h,se22g,se22f: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se22i,se22l,se22k,se22j: ISOL CB
 Område se22c,se22b: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se22e,se22h,se22g,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22a: ISOL EMBD CB
 
08-12UTC: Område se22d: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
10-12UTC: Område se22k: TCU, ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se22l: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se22i: TCU, ISOL CB
 Område se22g: TCU
 Område se22a: TCU, ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område se22c: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 
10-14UTC: Område se22b: TCU, ISOL EMBD CB
 
10-16UTC: Område se22e,se22h,se22f,se22j: TCU
 
12-14UTC: Område se22i,se22k: TCU, ISOL EMBD CB
 Område se22c: TCU, ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område se22d,se22l: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se22a: TCU
 Område se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se22d,se22l: ISOL CB
 Område se22c,se22k: TCU, ISOL CB
 Område se22b,se22i: TCU
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
10-16UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se22c: N/9-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22a: N/6-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22i: N-NO/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: N-NO/4-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22k: N/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22l: NV/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: N-NO/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: NV-N/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: N-NO/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: N-NO/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: N-NO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: N-NO/5-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område se22d: N/11-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22g: N-NO/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: N-NO/5-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22l: N-NO/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: NO/6-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22e: N-NO/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: N-NO/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: N-NO/6-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: N-NO/7-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22c: N-NO/11-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22a: N-NO/5-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
10-14UTC: Område se22f: N/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-14UTC: Område se22g: N-NO/5-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22a: N-NO/4-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22d: N-NO/14-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22k: NO/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22i: N-NO/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: N-NO/6-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22b: N-NO/5-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22c: N-NO/10-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22l: N-NO/9-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22e: N/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: N-NO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se22c: N-NO/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22i: N-NO/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: NO/4-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22e: N-NO/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22b: NO/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22l: NO/17-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22d: N-NO/19-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22g: N-NO/6-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22j: NO/5-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: N-NO/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: N-NO/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22a: N-NO/3-22 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 10/15kt -3.
10-12UTC: 20/17kt -3.
12-14UTC: 20/19kt -3.
14-16UTC: 20/21kt -3.

FL50:
08-10UTC: 360/16kt -9.
10-12UTC: 10/16kt -10.
12-14UTC: 10/17kt -10.
14-16UTC: 10/19kt -10.

FL100: 
08-10UTC: 360/12kt -20.
10-12UTC: 350/15kt -20.
12-14UTC: 340/19kt -21.
14-16UTC: 340/23kt -22.

Lägsta QNH
1020 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.