LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En kallfront över Svealand rör sig söderut och till natten ligger fronten över södra Götaland

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: Hela området utom Sydöstra delen
15-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Hela området utom Sydöstra delen
15-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område I1a,I1b,I2c,I2d,I4c,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område I2a,I2b,I3a,I3b,I4a,I4b,I4d: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 Område I1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område I1a,I1b,I2c,I2d,I4c,I4e: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
17-19UTC: Område I1a,I2b,I3a,I4a: måttlig isbildning 3000ft - FL100
 
17-21UTC: Område I1b,I1c,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning 3000ft - FL100
 Område I2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område I1a,I2b,I3a,I4a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område I2a,I3a,I4a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I1a,I1b,I2c,I2d,I4c,I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område I2b,I3b,I4b,I4d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område I1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område I2a,I2b,I3a,I3b,I4a,I4b,I4c,I4d: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område I1a,I2c,I2d,I4e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område I1b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område I1c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I2c,I4b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område I2a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område I1a,I2b,I3a,I3b,I4a,I4d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område I2d,I4c,I4e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
19-21UTC: Område I1a,I2a,I2b,I3a,I4a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område I1b,I2c,I3b,I4b,I4d: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I1c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
13-19UTC: Område I2a,I2b,I3a,I4a: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d,I4e: Molnöversida > FL125.
 
19-21UTC: Område I2a,I2b,I3a,I4a: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
13-17UTC: Område I1a,I2a,I2b,I3a,I3b,I4a,I4d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område I1b,I2c,I4b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område I1c,I2d,I4c,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område I1a,I2a,I2b,I3a,I3b,I4a,I4d: TCU
 
19-21UTC: Område I1b,I2c,I4b: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 500ft - 3000ft, Minusgrader 500ft - 1000ft.
15-17UTC: Noll grader 500ft - 2500ft, Minusgrader 500ft - 1500ft.
17-19UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
19-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område I2d: SV/8-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2b: SV-V/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4a: V/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1a: V/1-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2c: SV-V/6-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: V/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4d: V/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1c: SV/9-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3b: SV-V/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I2a: W-NV/3-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: SV-V/8-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4c: SV-V/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4b: SV-V/6-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1b: SV-V/6-13 knop, byar upp till 19 knop.
 
15-17UTC: Område I1c: SV-V/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4b: V/1-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4a: V/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1b: W-NV/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2b: NV/0-4 knop.
 Område I2c: V/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1a: N-NO/0-21 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: SV/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4c: SV-V/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4e: SV-V/4-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I3a: W-NV/1-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I3b: V/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2a: NV-N/1-9 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4d: V/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
17-19UTC: Område I4c: W-NV/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I1b: N-NO/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2c: N-NO/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I3a: NV-N/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I2a: NV-N/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1c: N/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3b: NV/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4b: V/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4d: W-NV/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2b: N/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I2d: O/0-5 knop.
 Område I4a: W-NV/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1a: N/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
19-21UTC: Område I4d: NV/0-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1c: N-NO/4-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1b: N/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2b: N/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1a: N/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4e: NV-N/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I4b: NV-N/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2a: NV-N/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2d: N/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I3b: NV-N/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4a: NV/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2c: N/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I3a: NV-N/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4c: NV-N/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 290/28kt -5.
15-17UTC: 330/33kt -5.
17-19UTC: 360/33kt -5.
19-21UTC: 10/39kt -4.

FL50:
13-15UTC: 330/29kt -9.
15-17UTC: 340/32kt -9.
17-19UTC: 10/38kt -10.
19-21UTC: 20/40kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 300/38kt -19.
15-17UTC: 310/36kt -21.
17-19UTC: 330/32kt -22.
19-21UTC: 350/34kt -22.

Lägsta QNH
1005 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område K2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område K1a,K1c,K2b,K2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område K1b,K1d,K2d,K3a,K3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område K3c,K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område K2a: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
17-21UTC: Område K1a,K1c,K2a,K2b,K2c: måttlig isbildning 3000ft - FL100
 
19-21UTC: Område K1b,K1d,K2d,K3a,K3b: måttlig isbildning 3000ft - FL100
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område K2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område K1a,K1c,K2b,K2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-19UTC: Område K1b,K1d,K2d,K3a,K3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område K3c,K3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-19UTC: Område K2a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område K1a,K2b,K2c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område K1c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område K1b,K1d,K3a,K3b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område K1a,K2a,K2b,K2c,K2d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område K3d: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område K1a,K1b,K1c,K1d,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område K3d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.
17-19UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
19-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område K2d: V/8-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1d: SV-V/16-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K1c: SV-V/10-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3b: SV-V/7-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3c: SV-V/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1a: V/9-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3a: V/8-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2c: SV-V/8-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3d: SV-V/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1b: SV-V/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: SV-V/9-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2b: V/9-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
15-17UTC: Område K1b: SV-V/4-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2c: SV-V/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2d: SV-V/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3b: SV-V/5-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: SV-V/12-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1a: SV-V/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3a: SV-V/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1c: SV-V/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3c: SV-V/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2a: V/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1d: SV-V/17-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2b: V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
17-19UTC: Område K2d: V/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1b: SV-V/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3a: V/3-6 knop.
 Område K3b: V/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1c: SV-V/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1d: SV-V/18-21 knop.
 Område K3d: SV-V/13-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2b: V/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2a: V/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1a: SV-V/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2c: SV-V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3c: SV-V/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
19-21UTC: Område K1b: V/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: V/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2a: W-NV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K2c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område K3c: SV-V/1-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1a: V/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2d: V/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3d: SV-V/13-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1d: V/16-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2b: V/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3a: V/1-4 knop.
 Område K3b: V/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-17UTC: 270/30kt -5.
17-19UTC: 280/30kt -6.
19-21UTC: 300/27kt -5.

FL50:
13-15UTC: 290/31kt -7.
15-17UTC: 300/29kt -8.
17-19UTC: 310/25kt -9.
19-21UTC: 320/24kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 300/27kt -16.
15-17UTC: 290/30kt -17.
17-19UTC: 290/29kt -18.
19-21UTC: 290/25kt -19.

Lägsta QNH
1006 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 191316
GÄLLANDE DEN 20 MARS 2018 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Nordliga vindar drar ner en kall och torr luftmassa
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område I3a,I4a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d,I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område I3a,I4a: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område I3a,I4a: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område I3a,I4a: TCU
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område I2b: N/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2d: N-NO/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4a: NV-N/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1b: N/7-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4c: N/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I3a: N/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1a: N/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1c: N/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4d: NV-N/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2a: NV-N/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2c: N/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I3b: N/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4b: N/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4e: N/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område I4a: N/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4e: N-NO/7-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1a: N/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2c: N-NO/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2b: N-NO/6-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1b,I1c: N/7-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4c: N/7-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2a: N/6-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I3b: N-NO/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2d: N-NO/7-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4b: N/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4d: N-NO/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3a: N/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 
13-17UTC: Område I2b: NV-N/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1c: NV-N/5-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2a: NV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I2d: N/5-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I3a: NV-N/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I4d: N-NO/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4b,I4c: N/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1b: NV-N/5-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I3b: N-NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4a: N/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1a: NV-N/5-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: N/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2c: N/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område K1b,K1c,K3c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område K1d,K3d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
05-17UTC: Område K1a,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område K1d: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område K1b,K1c,K3c,K3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område K1d: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område K1a,K1b,K1c,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c,K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område K1d: TCU
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område K1a: N/6-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3b: N-NO/8-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1c: N/11-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K2c: N/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: N-NO/12-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1b: N/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2d: N/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3c: N-NO/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2b: N/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3a: N/8-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2a: N/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1d: N-NO/17-22 knop.
 
09-13UTC: Område K3a: N/8-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3d: N-NO/20-24 knop.
 Område K1c: N/12-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2c: N/8-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1b: N-NO/8-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K3b: N-NO/8-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: N/8-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2b: N/8-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2d: N/7-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1d: N-NO/16-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3c: N-NO/8-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K1a: N/8-22 knop, byar upp till 32 knop.
 
13-17UTC: Område K1d: N/19-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K2d: N/7-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1b: N-NO/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: N/7-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: N-NO/16-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K2c: N/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: N/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3c: NO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3b: N/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1a: N/5-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2b: N/7-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1c: N-NO/10-24 knop, byar upp till 33 knop.