LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck över Kattegatt ligger nästan stilla och börjar försvagas. Tillhörande fronter över södra Sverige rör sig långsamt åt norr eller nordväst.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Hela området utom se21
18-20UTC: Hela området utom se22


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Område se21h,se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se21h,se21j: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se21a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21l,se21n: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-18UTC: Område se21b,se21f,se21k,se21m: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21d: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se21g,se21o: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21h,se21e,se21j,se21i: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-18UTC: Område se21c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se21a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21l,se21n: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se21c,se21b,se21k,se21m: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21f: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se21e: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se21l,se21k,se21i,se21n: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o: Molnöversida FL060.
 Område se21d,se21h,se21j,se21m: Molnöversida > FL125.
 
14-18UTC: Område se21e: Molnöversida FL060.
 
18-20UTC: Område se21e,se21l,se21k,se21i,se21n: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21m: NO/4-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21f: NO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21a: N-NO/6-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se21d: N-NO/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21g,se21k: NO-O/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: NO-O/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: N-NO/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: NO-O/4-7 knop.
 Område se21c: NO-O/3-10 knop.
 Område se21l: NO-O/3-8 knop.
 Område se21b: NO/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21i: NO/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21o: NO-O/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: NO/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
14-16UTC: Område se21o: NO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: NO/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21k: NO/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21b: N-NO/6-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: N-NO/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: N-NO/3-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21e: N-NO/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21l: NO/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: NO/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: N-NO/3-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21f: N-NO/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: NO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21g: NO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: N-NO/4-20 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-18UTC: Område se21a: N-NO/6-27 knop, byar upp till 35 knop.
 
16-18UTC: Område se21j: NO/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21i: NO/4-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21o: NO/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21n: NO/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21h: N-NO/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21l: NO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21d: N-NO/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21g: NO/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: N-NO/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: NO/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: NO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: NO/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21c: N-NO/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21b: N-NO/5-23 knop, byar upp till 29 knop.
 
18-20UTC: Område se21h: NO/5-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21a: N-NO/7-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21k: NO/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21j: NO/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: NO-O/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: NO/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21o: NO-O/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: NO/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21b: N-NO/8-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21g: NO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: NO-O/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: NO/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: NO/5-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21d: N-NO/4-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21c: NO/6-21 knop, byar upp till 26 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 80/15kt +10.
14-16UTC: 70/20kt +11.
16-18UTC: 80/26kt +11.
18-20UTC: 80/30kt +12.

FL50:
12-14UTC: 120/16kt +7.
14-16UTC: 120/17kt +8.
16-18UTC: 110/20kt +8.
18-20UTC: 110/23kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 130/15kt +0.
14-16UTC: 120/18kt +0.
16-18UTC: 130/21kt +0.
18-20UTC: 130/22kt +0.

Lägsta QNH
998 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 261151
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se22d,se22c,se22b: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se22l,se22k: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
12-20UTC: Område se22a,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22j: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
14-20UTC: Område se22d,se22c,se22b: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22h,se22k: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se22e: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22c,se22l: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område se22i: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22j: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22a,se22b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se22f: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
14-18UTC: Område se22h: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22k: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se22d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se22e: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
16-20UTC: Område se22c,se22l: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se22a,se22b,se22k: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22e,se22h,se22j: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se22i,se22h: Molnöversida FL060.
 
12-16UTC: Område se22e,se22g: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f,se22l,se22k,se22j: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se22i,se22h: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se22e,se22g: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se22l,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område se22l,se22k: ISOL EMBD CB
 
18-20UTC: Område se22l,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22b: NO/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: NO/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22a: NO-O/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: NO/3-6 knop.
 Område se22h: NO/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: NO-O/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22e: NO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22k: NO/5-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22d: NO-O/11-15 knop.
 Område se22i: N-NO/4-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22g: NO/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: NO/13-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
14-16UTC: Område se22h: NO/5-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22a: NO/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: NO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d: NO-O/14-17 knop.
 Område se22k: NO/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22f: NO-O/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22g: NO/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: NO-O/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: NO-O/14-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22j: NO/5-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: NO/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22i: NO/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område se22g: NO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: NO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22c: NO-O/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: NO/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22h: NO/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: NO/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22j: NO/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: NO-O/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d,se22l: NO-O/15-19 knop.
 
16-20UTC: Område se22b: NO/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: NO/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
18-20UTC: Område se22c: NO-O/5-18 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: NO/6-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22e: NO/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: NO/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: NO-O/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: NO/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: NO/6-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22d: O/15-20 knop.
 Område se22i: NO/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: O/13-20 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 90/17kt +13.
14-16UTC: 90/24kt +14.
16-18UTC: 100/28kt +15.
18-20UTC: 110/29kt +16.

FL50:
12-14UTC: 130/24kt +9.
14-16UTC: 120/25kt +10.
16-18UTC: 110/27kt +11.
18-20UTC: 110/28kt +10.

FL100: 
12-14UTC: 130/26kt +0.
14-16UTC: 130/27kt +0.
16-18UTC: 120/27kt +0.
18-20UTC: 110/28kt +0.

Lägsta QNH
994 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 261352
GÄLLANDE DEN 27 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En nordostlig luftström för in för årstiden varm luft över södra Sverige. 
se21


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21d,se21j: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se21g,se21o: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21e,se21l,se21k,se21i,se21n,se21m: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se21f: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21h: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21e,se21l,se21k,se21m: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-16UTC: Område se21g,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21b,se21a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21c,se21h,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21c: NO/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21o: NO-O/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: NO/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21a: N-NO/7-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21m: NO/5-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: NO/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21g: NO/4-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: NO/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21e: NO/4-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21i: NO/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21k: NO/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21b: NO/10-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21f: NO/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21l: NO/4-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21j: NO-O/5-18 knop, byar upp till 26 knop.
 
08-12UTC: Område se21g: NO-O/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21o: NO-O/7-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: NO-O/5-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21m: N-NO/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21c: NO-O/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21d: NO/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21f: NO-O/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21j: NO-O/7-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: NO/6-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21k: NO-O/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21a: NO/8-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21b: NO-O/10-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21h: NO/5-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: NO/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: NO/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område se21j: NO-O/7-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21o: NO-O/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21h: NO/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: NO/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: NO/8-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: NO/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21f: NO-O/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21e: NO-O/6-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21a: NO/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21g: NO/7-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21l,se21k: NO/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21b: NO/10-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: NO/6-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21m: N-NO/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22h,se22g,se22f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se22a,se22e,se22h,se22g,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22b: NO-O/3-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l,se22k: NO-O/4-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d: O/17-18 knop.
 Område se22i: NO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22a: NO-O/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: NO/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: NO/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: NO/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: O/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: NO/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: NO/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se22k: NO/7-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22e: NO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: NO/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: NO/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: NO-O/5-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: NO/7-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22g: NO-O/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: NO/7-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d: NO-O/17-20 knop.
 Område se22l: NO-O/15-19 knop.
 Område se22c: NO-O/6-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22h: NO-O/7-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se22l: NO-O/16-20 knop.
 Område se22g: NO-O/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22k: NO/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22f: NO/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d: NO-O/16-19 knop.
 Område se22c: NO/5-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22e: NO/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: NO/7-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22h: NO-O/7-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22a: N-NO/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22i: NO-O/6-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22j: NO/8-11 knop, byar upp till 27 knop.