LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 251250
GÄLLANDE DEN 25 JANUARI 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg förstärks över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området
17-19UTC: Hela området utom se22
19-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
15-21UTC: Hela området utom se22

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 251250
GÄLLANDE DEN 25 JANUARI 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-15UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21k,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se21c,se21g,se21l,se21j,se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21k,se21i: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se21f: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21e,se21k,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21g,se21l,se21o,se21n,se21m: måttlig isbildning 2500ft - 4000ft
 
13-19UTC: Område se21d,se21h,se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område se21f: måttlig isbildning 2500ft - 4000ft
 
17-19UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i: måttlig isbildning 4000ft - FL060
 Område se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n: måttlig isbildning 4500ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se21b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21a: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se21d,se21h,se21j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-19UTC: Område se21c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område se21b,se21a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se21d,se21h,se21j: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21c,se21j,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21l,se21n: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område se21o: Molnöversida FL050.
 Område se21h,se21e,se21k,se21j,se21i,se21m: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område se21d: Molnöversida > FL125.
 
15-17UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21l,se21n: Molnöversida FL050.
 
17-21UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Molnöversida FL060.
 
19-21UTC: Område se21d: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 2000ft - 4500ft.
15-19UTC: Noll grader 3500ft - FL050.
19-21UTC: Noll grader 4000ft - FL060.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se21b: SV-V/9-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: SV/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: SV-V/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: SV-V/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i: SV/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21k: SV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: SV-V/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21n: SV-V/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: SV-V/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21l: SV-V/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: SV-V/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: SV/4-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21o: V/5-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21a: SV-V/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: S-SV/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
 
15-17UTC: Område se21m: SV-V/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: SV-V/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21g: SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21j: SV/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: V/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: SV-V/8-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21h: SV/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21l: SV-V/4-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: SV/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21d: SV/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: SV/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21k: SV/4-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21c: SV-V/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21b: SV-V/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 
15-19UTC: Område se21n: SV-V/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
17-19UTC: Område se21c: SV/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: SV-V/3-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21j: SV-V/5-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21b: SV/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21f: SV/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: SV/7-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21e: SV-V/6-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21d: SV/3-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21i: SV/7-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21g: SV-V/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21h: SV/4-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21l: SV-V/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: SV-V/4-16 knop, byar upp till 27 knop.
 
17-21UTC: Område se21o: SV-V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
19-21UTC: Område se21b: SV-V/10-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21a: SV-V/11-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21c: SV/7-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21n: SV-V/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21m: SV/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21i: SV/6-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21e: SV-V/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21g: SV/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21d: SV-V/4-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21k: SV/4-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21j: SV-V/6-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21h: SV/4-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21l: SV/4-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21f: SV/6-16 knop, byar upp till 27 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 270/21kt +1.
15-17UTC: 260/25kt +1.
17-19UTC: 260/28kt +1.
19-21UTC: 260/31kt +1.

FL50:
13-15UTC: 280/20kt -2.
15-17UTC: 280/23kt +0.
17-19UTC: 270/26kt +0.
19-21UTC: 270/30kt +0.

FL100: 
13-15UTC: 320/32kt -7.
15-17UTC: 300/29kt -7.
17-19UTC: 280/31kt -7.
19-21UTC: 280/32kt -6.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 251250
GÄLLANDE DEN 25 JANUARI 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se22d,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22k: måttlig isbildning 2500ft - 4000ft
 
13-17UTC: Område se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: måttlig isbildning 2500ft - 4000ft
 
13-21UTC: Område se22a,se22c: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område se22k: måttlig isbildning 2500ft - 4000ft, måttlig isbildning 3500ft - FL060
 Område se22d,se22l: måttlig isbildning 3500ft - FL060
 
17-19UTC: Område se22i,se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se22e,se22d,se22b,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område se22i,se22g: måttlig isbildning 4500ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se22d,se22l,se22k: Sikt >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22h,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22b,se22f: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område se22i,se22g: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22e: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se22c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-19UTC: Område se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se22l,se22k: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22h: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område se22a,se22b,se22f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se22d,se22i,se22g,se22l,se22k: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22h,se22j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se22e,se22f: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22j: Molnöversida FL050.
 
13-21UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22l,se22k: Molnöversida > FL125.
 
15-17UTC: Område se22e,se22f: Molnöversida FL050.
 
17-21UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 2000ft - 3000ft.
15-19UTC: Noll grader 2000ft - FL050.
19-21UTC: Noll grader 2000ft - FL060.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se22l: V/12-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22b: V/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: V/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: V/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: V/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: V/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22e: V/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22f: V/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d: V/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22c: V/3-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: V/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: V-NV/5-7 knop, byar upp till 19 knop.
 
15-17UTC: Område se22i: SV-V/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22d: V/11-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22f: SV-V/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22g: SV-V/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22k: V/2-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22e: SV-V/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: V/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: V/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: SV-V/2-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22c: V/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: SV-V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: V/10-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
17-19UTC: Område se22g: SV-V/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22k: V/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22i: SV-V/2-5 knop.
 Område se22a: SV-V/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: SV-V/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: V/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: SV-V/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: SV-V/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22l: V/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
17-21UTC: Område se22j: SV-V/3-5 knop.
 Område se22d: V/12-17 knop.
 
19-21UTC: Område se22i: SV-V/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: SV-V/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22l: V/11-17 knop.
 Område se22h: SV-V/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: SV-V/3-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: SV-V/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: SV-V/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: SV-V/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: V/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-17UTC: 290/20kt +0.
17-19UTC: 280/20kt +0.
19-21UTC: 270/22kt +0.

FL50:
13-15UTC: 310/21kt -2.
15-17UTC: 310/18kt -1.
17-19UTC: 300/16kt +0.
19-21UTC: 290/15kt +0.

FL100: 
13-15UTC: 310/31kt -8.
15-17UTC: 320/27kt -7.
17-19UTC: 320/21kt -7.
19-21UTC: 310/18kt -6.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 251349
GÄLLANDE DEN 26 JANUARI 2020 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige
se21


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se21b,se21f,se21e: Sikt 5km - >8km i duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21g,se21l,se21o,se21m: Sikt 5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21a,se21h,se21j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21n: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 
05-13UTC: Område se21k,se21i: Sikt 5km - >8km i duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
09-13UTC: Område se21d,se21h,se21g,se21l,se21o,se21n: Sikt 5km - >8km i duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21j,se21m: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i duggregn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21b,se21a,se21f,se21e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
13-17UTC: Område se21j: Sikt >8km, lokalt >8km i duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21m: Sikt >8km i duggregn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21h,se21l,se21k,se21i,se21n: Sikt >8km i duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21o: Sikt >8km, lokalt >8km i duggregn, regn. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se21a: SV/10-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21c: SV/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21k: SV-V/6-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21b: SV/9-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: SV/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21o: SV-V/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d,se21l: SV-V/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21n: SV-V/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: SV-V/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21m: SV-V/7-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21i: SV/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21f: SV/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21h: SV/4-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21j: SV-V/8-17 knop, byar upp till 29 knop.
 
09-13UTC: Område se21f: SV/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21l: SV-V/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21g: SV/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21e: SV-V/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21m: SV/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: SV/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: SV-V/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: SV-V/4-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21o: SV-V/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21a: SV-V/10-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21h: SV/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21j: SV-V/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21i: SV/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21c: SV/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-17UTC: Område se21k: SV/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 
13-17UTC: Område se21c: SV/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21g: SV/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: SV/5-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21b: SV/8-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21d: SV-V/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: SV/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: SV-V/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21j: SV-V/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: SV/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21o: SV-V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: SV-V/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: SV/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21h: SV/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21f: SV/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se22a,se22f: Sikt 5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22k,se22j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 
05-13UTC: Område se22d,se22c,se22b: Sikt 5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22l: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 
09-13UTC: Område se22a,se22e,se22i,se22h,se22f,se22j: Sikt 5km - >8km i duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i duggregn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22k: Sikt 5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se22a,se22b,se22h,se22f,se22j: Sikt >8km i duggregn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22e,se22i,se22g: Sikt >8km i duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22l,se22k: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se22c: SV/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: SV/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22i: SV-V/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: SV-V/5-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: SV-V/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22k: SV-V/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22l: SV-V/13-19 knop.
 Område se22g: SV-V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: SV-V/7-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22a: SV/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22h: SV-V/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22d: SV-V/16-19 knop.
 
09-13UTC: Område se22d: SV-V/15-21 knop.
 Område se22g: SV-V/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: SV-V/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22i: SV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: SV-V/7-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SV-V/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22j: SV-V/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: SV-V/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: SV-V/14-18 knop.
 Område se22b: SV-V/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22a: SV-V/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22c: SV-V/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
13-17UTC: Område se22e: SV-V/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: SV-V/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22h: SV-V/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SV-V/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: SV-V/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: SV-V/5-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: SV-V/12-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22g: SV-V/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: SV-V/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22l: SV-V/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22k: SV-V/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22i: SV-V/4-7 knop.