LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 070455
GÄLLANDE DEN 7 FEBRUARI 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt
En svag västlig luftström råder. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-09UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 070455
GÄLLANDE DEN 7 FEBRUARI 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Område se21e: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 
05-13UTC: Område se21c,se21b,se21h,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se21d,se21a: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-11UTC: Område se21e: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se21e: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se21d: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se21b,se21e,se21k,se21j,se21i,se21m: Sikt <1.5km, lokalt >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
05-09UTC: Område se21c,se21g,se21f,se21l,se21o,se21n: Sikt <1.5km, lokalt >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21h: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se21a: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-09UTC: Område se21k,se21j,se21m: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - 1500ft.
 Område se21d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21i: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se21b,se21e: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-11UTC: Område se21d: Sikt 1.5km - >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21n,se21m: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21a: Sikt >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21j,se21o: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dimma, dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se21b: Sikt >8km, lokalt dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
11-13UTC: Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21a,se21h,se21e,se21i,se21m: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida 2000ft.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Område se21d,se21h,se21j: Noll grader 3000ft - FL080, Minusgrader SFC - 2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 2000ft.
 

Vind vid marken
05-07UTC: Område se21l: SV/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: SV/7-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: SV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: SV/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21o: SV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: SV/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: S-SV/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: SV/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: SV/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: S-SV/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21d: SV/2-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21b: SV/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: S-SV/3-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: SV/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 
05-09UTC: Område se21h: SV/1-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
07-09UTC: Område se21f: SV/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: SV/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21b: SV/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: SV/4-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: SV/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21k: SV/4-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21l: SV/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21e: SV/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: SV/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: SV-V/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21c: SV/7-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: SV-V/5-24 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21o: SV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: S-SV/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
09-11UTC: Område se21k: SV/5-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21j: SV-V/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21o: SV-V/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: SV/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21b: SV/8-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: SV/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: SV-V/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21f: SV/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: SV/5-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: SV-V/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: SV/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21l: SV-V/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: SV/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21h: SV/2-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21g: SV/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
11-13UTC: Område se21b: SV/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21f: SV/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21j: SV-V/7-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21k: SV/6-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21h: SV/3-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21d: SV/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21l: SV/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: SV-V/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: SV/8-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21o: SV-V/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: SV/7-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: SV-V/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: SV/7-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21i: SV/7-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21g: SV/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 260/24kt +0.
07-09UTC: 260/26kt +0.
09-11UTC: 260/27kt +0.
11-13UTC: 260/26kt +0.

FL050:
05-07UTC: 290/24kt +0.
07-09UTC: 280/22kt +1.
09-11UTC: 270/21kt +1.
11-13UTC: 270/22kt +0.

FL100:
05-07UTC: 280/15kt -2.
07-09UTC: 270/18kt -2.
09-11UTC: 270/19kt -2.
11-13UTC: 260/21kt -2.

Lägsta QNH
05-07UTC: I hela området: 1029 hPa
07-09UTC: I hela området: 1030 hPa
09-13UTC: I hela området: 1029 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 070455
GÄLLANDE DEN 7 FEBRUARI 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se22d: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 
07-09UTC: Område se22d: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 
09-13UTC: Område se22d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt <1.5km, lokalt >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22c,se22l: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-09UTC: Område se22g: Sikt <1.5km, lokalt >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
07-09UTC: Område se22e: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - 1500ft.
 Område se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22i,se22h: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-11UTC: Område se22a,se22b,se22f: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
07-13UTC: Område se22d,se22c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
09-11UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se22k: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22b,se22f: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida 2000ft.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Område se22l: Noll grader SFC - 3000ft.
 Område se22d,se22c,se22k: Noll grader SFC - FL050, Minusgrader SFC - 2000ft.
 
05-13UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 2000ft.
 
07-09UTC: Område se22l: Noll grader SFC - FL050, Minusgrader SFC - 2000ft.
 Område se22d,se22c,se22k: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 2000ft.
 
09-13UTC: Område se22l: Noll grader SFC - 3000ft.
 Område se22d,se22c,se22k: Noll grader SFC - FL050, Minusgrader SFC - 2000ft.
 

Vind vid marken
05-07UTC: Område se22c,se22k: V-NV/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: V/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22a: V/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: V/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22j: V-NV/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22d: V/11-16 knop.
 Område se22b: V/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: V/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22g: SV-V/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22l: V-NV/11-16 knop.
 
07-09UTC: Område se22e: SV-V/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: V-NV/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SV/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: SV-V/2-5 knop.
 Område se22c: V/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22j: SV-V/2-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: SV-V/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: V-NV/10-16 knop.
 Område se22b: SV-V/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: SV/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: SV-V/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22l: V-NV/9-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
09-11UTC: Område se22g: SV-V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: V/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22a: SV/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: SV-V/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: SV-V/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: SV-V/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: V/8-13 knop.
 Område se22k: V/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: SV-V/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i,se22j: SV-V/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22d: V/10-13 knop.
 
11-13UTC: Område se22d: V/13-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22g: SV-V/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22l: V/11-17 knop.
 Område se22b: SV-V/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22c: SV-V/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22j: V/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: SV-V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: SV/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: V/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: V/5-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: SV-V/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 290/20kt +0.
07-09UTC: 300/17kt +1.
09-11UTC: 280/16kt +0.
11-13UTC: 270/19kt -1.

FL050:
05-07UTC: 300/13kt -1.
07-09UTC: 300/11kt +0.
09-11UTC: 300/10kt +0.
11-13UTC: 280/8kt +0.

FL100:
05-07UTC: 10/14kt -5.
07-09UTC: 360/13kt -4.
09-11UTC: 350/14kt -4.
11-13UTC: 350/15kt -4.

Lägsta QNH
05-07UTC: I hela området: 1034 hPa
07-13UTC: I hela området: 1033 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.