LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Lågtryck med tillhörande frontzon rör sig öster ut över södra Sverige. I Svealand uppklarnande under dagen. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se21c,se21g,se21f,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21e,se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se21c,se21g,se21f,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21a,se21h,se21e,se21j,se21i: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l,se21k,se21o,se21n,se21m: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-20UTC: Område se21d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-16UTC: Område se21m: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
14-20UTC: Område se21o: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21a,se21h,se21e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21c,se21g,se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 Område se21l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21b,se21f,se21k,se21j,se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21m: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se21a,se21h,se21e: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se21d: Ingen prognos
 Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se21a,se21h,se21e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se21a,se21h,se21e: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se21d,se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: ISOL EMBD CB
 
14-20UTC: Område se21a,se21h,se21e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL060 - FL115.
14-20UTC: Noll grader FL060 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21g: SV/5-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21a: NV-N/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: SV/1-7 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: SV-V/0-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: SV-V/0-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21m: SV/2-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21h: SV-V/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21j: V/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21o: SV-V/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: SV/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: O/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21d: V-NV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21k: V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: V/0-5 knop.
 
14-16UTC: Område se21h: S-SV/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21c: SV-V/7-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: SV/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21b: SV-V/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: SV/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21d: SV-V/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21a: V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21f: SV/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: SV-V/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: SV/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21o: SV/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21n: SV/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i: S/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se21a: SV/1-6 knop.
 Område se21b: SV-V/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21o: SV/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21g: SV/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: SV-V/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: S-SV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: S/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21l: SV/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: SV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: SV/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: SV-V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21m: SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21f: SV/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: SV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: SV-V/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
18-20UTC: Område se21a: S-SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21k: SV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21j: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21m: S-SV/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: SV-V/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: S-SV/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21n: SV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: SV-V/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: SV/1-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21g: SV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21d: S-SV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h: S/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: SV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/13kt +10.
14-16UTC: 250/13kt +10.
16-18UTC: 250/12kt +10.
18-20UTC: 250/10kt +10.

FL50:
12-14UTC: 260/20kt +5.
14-16UTC: 260/17kt +5.
16-18UTC: 260/15kt +5.
18-20UTC: 250/13kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 260/31kt -2.
14-16UTC: 260/27kt -2.
16-18UTC: 260/24kt -2.
18-20UTC: 260/22kt -2.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 041131
GÄLLANDE DEN 4 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se22e,se22g: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se22e,se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22a,se22b,se22k: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se22e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 
14-20UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
16-20UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22l,se22k: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL080 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22h: SV/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22c: SV/10-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22i: SV/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: SV/16-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22f: SV/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SV/6-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22d: SV/19-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22g: SV/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22a: SV/7-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22j: SV/7-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22b: SV/7-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22e: SV/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se22b: SV/5-21 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22l: SV-V/16-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22j: SV/6-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22e: SV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: SV/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22f: SV/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: SV/17-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22c: SV/9-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22i: SV/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: SV/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SV/6-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22g: SV/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se22f: SV/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22k: SV/5-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22g: SV/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: SV/17-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22b: SV/5-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22j: SV/6-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22a: SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: SV/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22e: SV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: SV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: SV/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22d: SV/17-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
18-20UTC: Område se22g: S-SV/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: SV/5-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: SV/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22f: SV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: S-SV/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d,se22l: SV/18-22 knop.
 Område se22b: SV/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22h: SV/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: SV/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22a: SV/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22k: SV/5-24 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/29kt +11.
14-16UTC: 240/30kt +11.
16-18UTC: 250/30kt +11.
18-20UTC: 250/28kt +11.

FL50:
12-14UTC: 250/30kt +7.
14-16UTC: 250/28kt +7.
16-18UTC: 250/25kt +6.
18-20UTC: 250/24kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 250/39kt +0.
14-16UTC: 240/38kt +0.
16-18UTC: 250/38kt +0.
18-20UTC: 250/37kt +0.

Lägsta QNH
1003 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 041213
GÄLLANDE DEN 5 JULI 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En varmfront rör sig åt nordost över södra Sverige.
se21


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
08-12UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
12-16UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21b,se21a,se21f: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se21c,se21g,se21l,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21d,se21h,se21e,se21k,se21j,se21i,se21m: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se21b,se21a,se21f: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21c: SV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: S-SV/2-7 knop.
 Område se21n: S-SV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21h: S/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21d: SO/0-6 knop.
 Område se21o: SV/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21g: S-SV/1-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: S-SV/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21m: S/1-9 knop.
 Område se21j: SO-S/0-7 knop.
 Område se21a: S-SV/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: S/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21k: S/1-6 knop.
 Område se21i: S/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21f: S/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 
08-12UTC: Område se21o: S-SV/6-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21c: S-SV/12-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21i: SO/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21g: S-SV/8-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21m: S/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: SO/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: SO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21n: S-SV/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: SO-S/5-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21l: S-SV/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21f: S/3-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21e: SO/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: S/9-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21k: SO-S/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: SO/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se21i: SV/7-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21f: SV/12-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21k: SV/6-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21c: SV/14-29 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se21j: S/3-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21d: S-SV/0-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21a: SV/12-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se21n: SV/11-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21m: S-SV/7-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21o: SV/12-22 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21h: S-SV/5-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21g: SV/12-26 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se21l: SV/10-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21b: SV/13-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se21e: SV/8-28 knop, byar upp till 40 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
08-12UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22a,se22h,se22k,se22j: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 2000ft.
 Område se22e,se22i,se22g,se22f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22a,se22b,se22k: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22l: SV/17-19 knop.
 Område se22j: SV/5-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d: SV/17-20 knop.
 Område se22c: SV/5-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: SV/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: SV/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22f: S-SV/2-5 knop.
 Område se22k: SV/5-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22a: S-SV/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22i: SV/5-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: S-SV/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22g: SV/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se22a: S-SV/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22g: S-SV/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: SV/17-20 knop.
 Område se22e: S-SV/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: S-SV/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SV/6-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22j: SV/7-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22d: SV/18-22 knop.
 Område se22b: SV/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22i: S-SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: S-SV/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: SV/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område se22e: SV/6-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22d: SV/21-24 knop.
 Område se22f: S-SV/7-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22j: SV/10-13 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22b: SV/10-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se22k: SV/11-28 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se22a: S-SV/7-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22c: S-SV/9-27 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se22i: SV/10-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22h: SV/10-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22l: SV/20-26 knop.
 Område se22g: SV/10-23 knop, byar upp till 35 knop.