LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 161239
GÄLLANDE DEN 16 JANUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck med tillhörande frontsystem rör sig österut över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 161239
GÄLLANDE DEN 16 JANUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3000ft.

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2d,I2c,I4c,I4e: måttlig isbildning 3000ft - FL080
 Område I2a,I4a: måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 Område I2b,I3a,I3b,I4b,I4d: måttlig isbildning 3000ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
15-17UTC: Område I2a,I3a,I4a,I4d: måttlig isbildning 3500ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
15-21UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2d,I2c,I3b,I4b,I4c,I4e: måttlig isbildning 3500ft - FL080
 
17-21UTC: Område I2a,I3a,I4a,I4d: måttlig isbildning 3500ft - FL080
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område I2a,I4a: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i underkylt regn, regn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område I2b,I3b,I4b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, duggregn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område I3a,I4d: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, duggregn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område I4c,I4e: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område I1b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I1a,I1c,I2d,I2c: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område I2a,I4a: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, duggregn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område I2b,I3b,I4b: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
17-21UTC: Område I2a,I3a,I4a,I4d: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
17-21UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område I1a: SV-V/8-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4c: SV/9-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I3b: SV/9-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I1b: SV/13-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4d: SV/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2c: SV/11-21 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2a: SV-V/0-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4b: SV/7-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4a: S-SV/1-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2b: SV-V/2-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I3a: SV/0-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I2d: SV/10-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4e: SV-V/7-14 knop, byar upp till 28 knop.
 
13-17UTC: Område I1c: SV/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 
15-17UTC: Område I2c: SV/12-21 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4a: SV/0-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4b: SV/8-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I1a: SV-V/14-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4d: SV/9-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1b: SV/12-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I2b: SV-V/8-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I3a: SV/0-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4e: SV-V/8-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2d: SV/10-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I3b: SV/11-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4c: SV/10-17 knop, byar upp till 30 knop.
 
15-19UTC: Område I2a: SV-V/0-14 knop, byar upp till 26 knop.
 
17-19UTC: Område I1b: SV/12-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4d: SV/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2d: SV/10-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4b: SV/7-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4e: SV/7-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I2b: SV-V/6-21 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I3a: SV/0-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I3b: SV/10-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4a: SV/7-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4c: SV/9-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1c: SV/12-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I2c: SV/11-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I1a: SV-V/13-26 knop, byar upp till 35 knop.
 
19-21UTC: Område I3a: SV/2-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4a: SV-V/3-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4c: SV/9-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I1a: SV-V/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I3b: SV-V/8-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2b: SV-V/5-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I2d: SV/10-21 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2a: SV-V/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1b: SV-V/12-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4b: SV/7-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4d: SV/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4e: SV/10-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1c: SV/13-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2c: SV-V/10-23 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-17UTC: 250/37kt +2.
17-19UTC: 250/35kt +2.
19-21UTC: 250/33kt +1.

FL50:
13-15UTC: 260/42kt -2.
15-17UTC: 260/41kt -2.
17-19UTC: 260/41kt -3.
19-21UTC: 260/36kt -3.

FL100: 
13-15UTC: 260/43kt -11.
15-17UTC: 260/44kt -12.
17-19UTC: 260/43kt -12.
19-21UTC: 260/41kt -13.

Lägsta QNH
979 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 161239
GÄLLANDE DEN 16 JANUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-15UTC: Område K3a,K3b,K2b,K2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område K3c,K1a,K1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område K3d,K1c,K1d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område K2a,K2c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
15-21UTC: Område K3a,K3b,K2b,K2d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
19-21UTC: Område K3c,K1a,K1b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område K3a,K3c,K3b,K3d,K1c,K1b,K1d,K2d,K2c: måttlig isbildning 3000ft - FL080
 Område K1a,K2b,K2a: måttlig isbildning 3000ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
15-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 3500ft - FL080

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område K1c,K1d: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1a,K2b,K2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, duggregn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område K3b,K1b,K2d,K2c: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område K3d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K3a,K3c: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område K1a,K1c,K2b,K2a: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område K1d: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
15-21UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område K3a: SV/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2d: SV/5-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2b: SV/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1d: SV/17-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3d: SV-V/19-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K2c: SV/5-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1a: S-SV/4-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1c: SV/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1b: SV/5-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3c: SV-V/6-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K3b: SV/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: SV/5-11 knop, byar upp till 27 knop.
 
15-17UTC: Område K1b: SV/5-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K3d: SV-V/20-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K2a: SV/6-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2d: SV/5-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1d: SV-V/19-27 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2c: SV/4-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3b: SV/7-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1c: SV/10-27 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K1a: SV/4-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K3a: SV/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2b: SV/4-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: SV/8-26 knop, byar upp till 35 knop.
 
17-19UTC: Område K2b: SV/4-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3b: SV-V/7-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3c: SV-V/8-28 knop, byar upp till 35 knop.
 Område K2a: SV/6-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2c: SV/6-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K3d: SV/22-27 knop.
 Område K1b: SV/5-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2d: SV/5-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1c: SV/9-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K1a: SV/4-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K1d: SV/23-27 knop.
 
17-21UTC: Område K3a: SV/7-10 knop, byar upp till 25 knop.
 
19-21UTC: Område K2a: SV/7-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1b: SV/4-27 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2b: SV/5-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1c: SV/9-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K3b: SV/9-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2c: SV/7-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K2d: SV/6-12 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K3c: SV/8-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K1d: SV/24-28 knop.
 Område K3d: SV/22-28 knop.
 Område K1a: S-SV/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 250/34kt +1.
15-17UTC: 250/36kt +2.
17-19UTC: 250/37kt +2.
19-21UTC: 250/38kt +2.

FL50:
13-15UTC: 260/33kt -3.
15-17UTC: 270/36kt -3.
17-19UTC: 260/38kt -2.
19-21UTC: 260/40kt -2.

FL100: 
13-15UTC: 280/39kt -9.
15-17UTC: 270/40kt -9.
17-19UTC: 260/41kt -9.
19-21UTC: 250/40kt -10.

Lägsta QNH
983 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 161325
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2019 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Nordvästlig strömning
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område I4d,I4c: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område I2d,I2c,I3b,I4b,I4a,I4e: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område I3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område I3b,I4b,I4a,I4c,I4e: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I4d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-17UTC: Område I2d,I2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område I3a,I3b,I4b,I4a,I4c,I4e: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I4d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område I4d: NV/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4e: W-NV/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2b: N/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2d: NV-N/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4a: NV/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4b: NV-N/3-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1c: N/5-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3a: NV-N/5-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2a: NV-N/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3b: NV-N/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1a: N/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1b: N/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2c: N/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4c: NV-N/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område I1c: N/4-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1b: N/6-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I4b: NV-N/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1a: N/6-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I2d: N/3-7 knop.
 Område I4e: NV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4a: NV-N/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4d: NV/5-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4c: NV-N/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I2c: N/4-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2b: N/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2a: N/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: NV-N/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3b: NV-N/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område I4b: N/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2b: N-NO/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4e: N/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2d: N-NO/4-8 knop.
 Område I2c: N-NO/5-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4d: NV-N/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3b: N/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4a: N/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1a: N-NO/6-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4c: NV-N/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1b: N-NO/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1c: N/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2a: N/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I3a: N/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b,K2a,K2d: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område K3a,K3c,K3d,K2c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område K3c,K1c,K1b,K2a,K2c: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K3a,K3b,K1a,K2b,K2d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-17UTC: Område K3d,K1d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område K1a,K1c,K2b,K2a: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område K3a,K3c,K3b,K1b,K2d,K2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område K1b: SV-V/7-25 knop, byar upp till 39 knop.
 Område K2a: SV-V/3-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: SV-V/7-28 knop, byar upp till 40 knop.
 Område K3b: SV-V/6-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3d: SV-V/24-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område K1c: SV-V/8-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område K2d: SV-V/6-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1d: SV-V/25-33 knop, byar upp till 42 knop.
 Område K2c: SV-V/4-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K3a: SV-V/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1a: SV-V/4-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2b: SV-V/5-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
09-13UTC: Område K3a: V/7-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3d: SV-V/26-31 knop.
 Område K2b: W-NV/8-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2d: V/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3c: SV-V/7-30 knop, byar upp till 39 knop.
 Område K2c: W-NV/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3b: V/7-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1a: W-NV/6-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K2a: NV/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1c: V/9-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område K1d: SV-V/23-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område K1b: V/7-27 knop, byar upp till 34 knop.
 
13-17UTC: Område K1c: NV/4-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1d: W-NV/11-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K1a: NV/4-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3d: V/20-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K2b: NV/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2d: NV/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3b: W-NV/3-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2c: NV-N/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2a: NV/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K3a: W-NV/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1b: W-NV/2-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3c: V/3-23 knop, byar upp till 32 knop.