LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 161248
GÄLLANDE DEN 16 JANUARI 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige. En kallfront ligger över Östersjön och rör sig sakta västerut.


Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 161248
GÄLLANDE DEN 16 JANUARI 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se21h,se21l,se21k,se21i: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se21m: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se21j: måttlig isbildning 500ft - FL050
 Område se21g,se21e,se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se21d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se21f,se21n: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se21c,se21b,se21a: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se21g,se21e,se21o: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se21h,se21l,se21k,se21i,se21m: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område se21j: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
17-21UTC: Område se21d: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se21j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21b,se21g,se21e,se21o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21h,se21n,se21m: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se21d,se21a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21l,se21k,se21i: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område se21c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21f: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område se21h: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område se21e: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område se21n: Sikt >8km. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se21j: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21b,se21g,se21o: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se21k: Sikt >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se21h,se21l,se21i: Sikt >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21a: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se21f,se21e: Sikt >8km. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se21d: Sikt >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21k: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se21b,se21g,se21e,se21o: Ingen prognos
 Område se21h,se21l,se21k,se21i: Molnöversida 2000ft.
 
13-17UTC: Område se21d,se21a: Ingen prognos
 
13-19UTC: Område se21c: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område se21j,se21m: Molnöversida FL060.
 Område se21f,se21n: Molnöversida 2000ft.
 
15-21UTC: Område se21h,se21l,se21k,se21i: Molnöversida FL060.
 Område se21b,se21g,se21e,se21o: Molnöversida 2000ft.
 
17-21UTC: Område se21d: Molnöversida FL060.
 Område se21a: Molnöversida 2000ft.
 
19-21UTC: Område se21c: Molnöversida 2000ft.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se21a: NO/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: NO/0-5 knop.
 Område se21c: NO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: N-NO/0-6 knop.
 Område se21m: N/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21h: N-NO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21b: NO-O/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21e: NO/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21d,se21l: N-NO/0-4 knop.
 Område se21o: N/2-5 knop.
 Område se21f: NO-O/1-7 knop.
 Område se21j: Lugnt.
 Område se21n: N-NO/1-4 knop.
 
13-17UTC: Område se21k: Lugnt.
 
15-17UTC: Område se21j: N/0-5 knop.
 Område se21b: O/1-7 knop.
 Område se21f: O/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21c: O/0-6 knop.
 Område se21a: O/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21i: NO-O/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21o,se21n: NO/0-4 knop.
 Område se21d: NO-O/0-4 knop.
 Område se21h,se21l: NO-O/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 
15-19UTC: Område se21m: N-NO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21g: Lugnt.
 
15-21UTC: Område se21e: O/0-6 knop.
 
17-19UTC: Område se21a: O-SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21b: O-SO/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21h: NO-O/0-7 knop.
 Område se21l: O/0-5 knop.
 Område se21c: O-SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21j: NO/0-4 knop.
 Område se21k: O/0-4 knop.
 Område se21o,se21n: NO-O/0-4 knop.
 Område se21f: O/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
17-21UTC: Område se21i: O-SO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21d: Lugnt.
 
19-21UTC: Område se21b: O-SO/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21n: NO-O/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21f,se21k: O/0-5 knop.
 Område se21h: O/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: Lugnt.
 Område se21m: NO-O/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21a: O-SO/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21l: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21c: SO/2-8 knop.
 Område se21g: O/0-4 knop.
 Område se21j: NO-O/0-6 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 70/9kt -4.
15-17UTC: 100/9kt -4.
17-19UTC: 130/10kt -4.
19-21UTC: 140/10kt -4.

FL50:
13-15UTC: 60/7kt -8.
15-17UTC: 80/7kt -8.
17-19UTC: 110/7kt -8.
19-21UTC: 130/7kt -9.

FL100: 
13-15UTC: 60/15kt -12.
15-17UTC: 60/12kt -12.
17-19UTC: 60/9kt -12.
19-21UTC: 60/8kt -12.

Lägsta QNH
1016 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 161248
GÄLLANDE DEN 16 JANUARI 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se22e,se22h: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f,se22l,se22k,se22j: måttlig isbildning 500ft - FL050
 
13-21UTC: Område se22g: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område se22i: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område se22a,se22d,se22c: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 
15-21UTC: Område se22e,se22h: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område se22b,se22f,se22l,se22k,se22j: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
17-21UTC: Område se22a,se22d,se22c: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 1000ft - 4000ft
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22h: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f,se22l: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område se22i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se22e: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område se22b: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 Område se22d,se22j: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22h: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område se22f: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 Område se22a,se22c,se22l,se22k: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se22j: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 Område se22b,se22i,se22h: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22g: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se22j: Molnöversida FL060.
 
13-17UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22l,se22k: Molnöversida FL080.
 
13-21UTC: Område se22a,se22e,se22h,se22f: Molnöversida FL060.
 Område se22i: Ingen prognos
 Område se22g: Molnöversida 2000ft.
 
15-17UTC: Område se22j: Molnöversida FL080.
 
17-21UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22l,se22k,se22j: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område se22e,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22l: TCU
 Område se22i,se22h,se22g,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se22e,se22f: TCU
 
17-21UTC: Område se22k: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 500ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se22k: N/4-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22b: N/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22g: N/2-7 knop.
 Område se22l: N/15-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22f: NV-N/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22a: N/3-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22h: N/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22d: N-NO/13-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22c: N-NO/3-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22i: NV-N/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: N/4-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: N/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 
15-17UTC: Område se22b: N/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22d: NO/16-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22c: NO/3-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22g: N/1-7 knop.
 Område se22f: NV-N/2-5 knop.
 Område se22i: N/1-5 knop.
 Område se22e: N/1-6 knop.
 Område se22k: N/1-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22j: N/3-5 knop.
 Område se22h: N/2-6 knop.
 Område se22a: N/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22l: N-NO/15-22 knop, byar upp till 30 knop.
 
17-19UTC: Område se22a: N-NO/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: N-NO/0-5 knop.
 Område se22k: N-NO/1-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22j: N-NO/3-5 knop.
 Område se22b: N/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22c: NO-O/3-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22i: N-NO/1-4 knop.
 Område se22d: NO/13-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22l: NO/13-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22h: NO/1-5 knop.
 Område se22g: N-NO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
17-21UTC: Område se22f: N/1-4 knop.
 
19-21UTC: Område se22e,se22h: NO/0-5 knop.
 Område se22k: NO/1-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22c: NO-O/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: NO/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: O/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: NO-O/11-15 knop.
 Område se22i: NO/0-4 knop.
 Område se22l: NO-O/15-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22j: NO/2-4 knop.
 Område se22g: NO-O/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 30/19kt -4.
15-17UTC: 50/17kt -4.
17-19UTC: 60/14kt -5.
19-21UTC: 70/12kt -5.

FL50:
13-15UTC: 30/19kt -9.
15-17UTC: 40/16kt -10.
17-19UTC: 40/12kt -10.
19-21UTC: 40/10kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 30/30kt -15.
15-17UTC: 30/27kt -15.
17-19UTC: 40/23kt -14.
19-21UTC: 40/20kt -14.

Lägsta QNH
1015 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 161336
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2021 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige. 

se21


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se21d,se21h,se21l,se21k,se21j,se21i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se21g,se21f,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se21e,se21m: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se21d,se21h,se21j,se21i: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21g,se21n: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21f,se21l,se21k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-17UTC: Område se21o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se21d,se21j,se21m: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21g,se21n: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se21h,se21l,se21k,se21n: TCU
 
05-13UTC: Område se21j,se21m: TCU
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område se21d,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se21h,se21l,se21k,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21o: ISOL CB
 Område se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se21f: SO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21k: SO-S/0-4 knop.
 Område se21a: O-SO/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: SO-S/0-6 knop.
 Område se21n: SO/0-4 knop.
 Område se21g,se21o: O-SO/0-5 knop.
 Område se21l,se21j: SO-S/0-5 knop.
 Område se21c: SO/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: SO-S/0-7 knop.
 Område se21b: SO/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: S-SV/0-6 knop.
 Område se21h: S/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21e: SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 
09-13UTC: Område se21d: S/1-4 knop.
 Område se21b: SO-S/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21h: S-SV/0-8 knop.
 Område se21l,se21k: S/0-4 knop.
 Område se21o: SO/2-5 knop.
 Område se21n: SO-S/0-4 knop.
 Område se21m: SV/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: SO-S/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: SO/1-7 knop.
 Område se21g: SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21c: SO-S/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: SO-S/1-6 knop.
 Område se21j: S-SV/0-6 knop.
 Område se21i: S/1-8 knop.
 
13-17UTC: Område se21o: SO-S/1-3 knop.
 Område se21m: SV-V/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21a: S/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: S/1-5 knop.
 Område se21h: SV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: S/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: SO-S/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21d,se21j: SV/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21f: SO-S/1-7 knop.
 Område se21i: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21l: S-SV/1-6 knop.
 Område se21c: S/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: SO-S/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21k: SV/0-4 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se22a: Sikt 5km - >8km i snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22g: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22h: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c,se22b,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22f: Sikt 3km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se22i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22b,se22k,se22j: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se22e,se22h,se22g,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22j: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c,se22l,se22k: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se22e,se22g,se22f: TCU
 Område se22d,se22c,se22b,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se22a: TCU
 Område se22i: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område se22h: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22l,se22k,se22j: TCU
 
09-17UTC: Område se22e,se22g,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: ISOL CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se22k: O/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22a: V-NV/0-5 knop.
 Område se22d: O-SO/2-6 knop.
 Område se22i: NO-O/1-4 knop.
 Område se22g: O-SO/0-5 knop.
 Område se22e: Lugnt.
 Område se22c: O/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22h: O/0-4 knop.
 Område se22j: NO/1-3 knop.
 Område se22b: N/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22l: SO/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
05-17UTC: Område se22f: Lugnt.
 
09-13UTC: Område se22l: SO-S/4-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: O/1-4 knop.
 Område se22g: SO/0-5 knop.
 Område se22a: SV-V/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22c: S-SV/0-6 knop.
 Område se22d: SO-S/2-5 knop.
 Område se22k: SO/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: S-SV/1-4 knop.
 Område se22b: N/0-7 knop.
 
09-17UTC: Område se22h,se22j: Lugnt.
 
13-17UTC: Område se22a: SV-V/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22k: S-SV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22l: S/4-10 knop.
 Område se22g: SO-S/1-4 knop.
 Område se22d: SV-V/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: V/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22b: Lugnt.
 Område se22e: SV/0-4 knop.
 Område se22i: O/0-4 knop.