LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 141127
GÄLLANDE DEN 14 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 141127
GÄLLANDE DEN 14 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: Område se21d,se21c,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se21b,se21a: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se21d,se21c,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: TCU
 
12-20UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader 1500ft - 2500ft.
14-20UTC: Noll grader 1500ft - 3000ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21i: NO-O/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21j: NV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: NV-N/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21m: N-NO/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: NV/2-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: NV/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: S-SV/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a,se21f: NV/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: NV-N/3-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: NV/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21l,se21n: N/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21k: N/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: N/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se21j: NV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h: S-SV/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l,se21k: N/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21a: V/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21c: NV/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21n: N/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: V-NV/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: NV-N/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21d: NV-N/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21b: NV/6-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: NV-N/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: N/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: NV/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se21f: NV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: N-NO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: NV-N/5-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: NV-N/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: V-NV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: SO-S/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: NV/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: V-NV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21k: N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: N/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a: V-NV/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21h: SV/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: V-NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21d: N/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21n: N-NO/2-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
18-20UTC: Område se21i: SV-V/0-5 knop.
 Område se21o: NV-N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: NV/0-4 knop.
 Område se21l: N/0-4 knop.
 Område se21h: SV-V/0-8 knop.
 Område se21e: NV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21d: NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21c: N/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: NV/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: V-NV/0-6 knop.
 Område se21k,se21n: Lugnt.
 Område se21j: V-NV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21b: NV-N/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: NV-N/0-5 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 350/7kt +0.
14-16UTC: 350/7kt +1.
16-18UTC: 360/7kt +1.
18-20UTC: 20/8kt +1.

FL50:
12-14UTC: 360/9kt -7.
14-16UTC: 10/9kt -6.
16-18UTC: 10/10kt -6.
18-20UTC: 30/11kt -6.

FL100: 
12-16UTC: 20/14kt -17.
16-18UTC: 30/14kt -16.
18-20UTC: 50/13kt -16.

Lägsta QNH
1025 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 141127
GÄLLANDE DEN 14 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se22d,se22c,se22l: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22k,se22j: TCU
 
12-20UTC: Område se22e,se22d,se22c,se22h,se22g,se22f,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader 1500ft - 2500ft.
14-20UTC: Noll grader 1500ft - 3000ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22e,se22i: N/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: V-NV/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22c: N-NO/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: NV-N/5-11 knop.
 Område se22j: N-NO/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: N/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: N/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: N-NO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: N/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22a: NO/1-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: NO/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se22j: SO/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: N/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22a: NO-O/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: N/4-10 knop.
 Område se22b: NO-O/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22e,se22g: N/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: N-NO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SO-S/0-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: N-NO/6-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i: N/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22h: N-NO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område se22f: NO-O/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22d: N-NO/7-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: N-NO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: N-NO/5-12 knop.
 Område se22a: NO-O/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: NO-O/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: NO/1-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: O/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: N/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: NO/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: SO-S/1-5 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22c: N-NO/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 
18-20UTC: Område se22a: NV/0-6 knop.
 Område se22g: N/0-6 knop.
 Område se22i: O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22d: NO/6-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: N-NO/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e,se22f,se22j: Lugnt.
 Område se22b: N-NO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22l: N-NO/6-12 knop.
 Område se22k: NO-O/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22h: O/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 20/11kt +0.
14-16UTC: 30/11kt +0.
16-18UTC: 40/12kt +0.
18-20UTC: 40/13kt +0.

FL50:
12-14UTC: 10/11kt -7.
14-16UTC: 360/12kt -6.
16-18UTC: 10/14kt -6.
18-20UTC: 20/16kt -6.

FL100: 
12-14UTC: 10/6kt -17.
14-16UTC: 20/6kt -16.
16-18UTC: 30/7kt -16.
18-20UTC: 40/8kt -16.

Lägsta QNH
1024 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 141138
GÄLLANDE DEN 15 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige.
se21


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21j: TCU
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21m: N/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21h: N-NO/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21f: NO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21k: N/0-4 knop.
 Område se21j: NO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: NO-O/0-6 knop.
 Område se21d: N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: NO/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21o: N-NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21b: NO/1-6 knop.
 Område se21l,se21n: N-NO/0-4 knop.
 Område se21a: N-NO/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: N-NO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21g: NO-O/0-4 knop.
 
08-12UTC: Område se21c: NV-N/3-8 knop.
 Område se21j: NO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21f: NO/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21k: NO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: NO/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21d: NO/2-4 knop.
 Område se21l: NO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: N-NO/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: NO/3-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21h: N-NO/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21a: N/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21b: N-NO/1-9 knop.
 Område se21i: N-NO/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: NO/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: N-NO/2-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se21k: NO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: NO/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: N/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21f: NO/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21a: N/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21o: NO/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: NO/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: NV-N/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: N-NO/4-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: NO/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21e: NO-O/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21i: N-NO/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: NO/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21h: N/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: NO/2-5 knop, byar upp till 15 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22a: N/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22i: N/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22b: N/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: N/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h,se22g: N/0-6 knop.
 Område se22j: NV-N/2-5 knop.
 Område se22f: NV-N/0-4 knop.
 Område se22e: N/0-4 knop.
 Område se22c: N-NO/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d,se22l: N-NO/15-21 knop, byar upp till 26 knop.
 
08-12UTC: Område se22c: N-NO/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22f: NO/6-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: N-NO/17-20 knop.
 Område se22d: N-NO/12-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22g: N-NO/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: N-NO/7-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22i: N-NO/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: N-NO/7-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22e: NO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: N-NO/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: NO/6-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22k: N-NO/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område se22b: N-NO/7-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22e: NO/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: NO/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22c: N-NO/9-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22a: N-NO/7-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22g: NO/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22k: N-NO/1-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22f: NO/6-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22j: NO/7-9 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22i: NO/6-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d: N-NO/12-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22l: N-NO/19-24 knop.