LHP Område A

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 200724
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En frontvåg över södra Sverige ligger nästan stilla Längs fronten rör sig regn åt nordost under dagen 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Hela området utom Sydöstra delen
10-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området

Norra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 200724
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3000ft.

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område I2a,I2b: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
08-14UTC: Område I1b,I1c,I2c,I2d,I3a,I3b,I4a,I4b,I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
08-16UTC: Område I1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område I2a,I2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område I1c,I2d,I4b,I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område I1b,I2c,I3a,I3b,I4a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4b,I4c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I4d,I4e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område I4a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område I4c,I4e: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I1c,I2d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
10-14UTC: Område I4d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område I1a,I1b,I2a,I2b,I3a,I3b,I4b: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-14UTC: Område I1c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område I2d,I4c,I4e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I4a: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område I1c,I4d: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område I2a,I2b: Molnöversida > FL125.
 
08-14UTC: Område I1b,I2c,I3a,I3b,I4a: Molnöversida > FL125.
 
08-16UTC: Område I1a: Molnöversida FL100.
 Område I1c,I2d,I4b,I4c,I4d,I4e: Molnöversida > FL125.
 
10-16UTC: Område I2a,I2b: Molnöversida FL100.
 
14-16UTC: Område I1b,I2c,I3a,I3b,I4a: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4b,I4c: TCU
 
08-16UTC: Område I4a,I4d,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4b,I4c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL050 - FL120.

Vind vid marken
08-10UTC: Område I2a: SV/11-23 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I2c: SV/9-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4b: SV-V/10-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4a: SV-V/8-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2b: SV/10-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I3b: SV/9-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I1a: SV/12-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2d: SV/7-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4c: SV/11-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I1c: SV/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I3a: SV/10-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I4d: SV-V/10-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I4e: SV/8-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1b: SV/11-25 knop, byar upp till 35 knop.
 
10-12UTC: Område I2b: SV/7-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I3b: SV/5-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4c: SV/10-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I3a: SV/11-27 knop, byar upp till 39 knop.
 Område I2c: SV/6-24 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4e: SV/8-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I2d: SV/7-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4d: SV/9-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1a: SV/13-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4b: SV/10-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4a: SV-V/9-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I1c: SV/11-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2a: SV/11-23 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I1b: SV/11-26 knop, byar upp till 38 knop.
 
12-14UTC: Område I2c: SV/8-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4a: SV-V/5-21 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4b: SV/10-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2d: SV/5-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I3a: SV/9-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område I4c: SV/8-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4d: SV/10-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1a: SV-V/13-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I1c: SV/10-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I2b: SV-V/7-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I2a: SV/11-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I1b: SV-V/12-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I3b: SV/7-23 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4e: SV/4-13 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-16UTC: Område I2a: SV/12-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4a: SV/7-21 knop, byar upp till 39 knop.
 Område I1c: SV/10-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I4c: SV/6-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3a: SV/11-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I4e: SV/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1a: SV-V/13-28 knop, byar upp till 39 knop.
 Område I4d: SV/8-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1b: SV-V/11-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2c: SV-V/8-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4b: SV/9-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2b: SV-V/10-28 knop, byar upp till 40 knop.
 Område I2d: SV/5-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I3b: SV/7-24 knop, byar upp till 35 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 240/38kt +6.
10-12UTC: 230/40kt +6.
12-14UTC: 240/42kt +6.
14-16UTC: 240/41kt +6.

FL50:
08-10UTC: 240/52kt +0.
10-12UTC: 240/49kt +0.
12-14UTC: 240/52kt +0.
14-16UTC: 250/52kt +0.

FL100: 
08-10UTC: 240/75kt -7.
10-12UTC: 240/75kt -9.
12-14UTC: 240/74kt -8.
14-16UTC: 250/76kt -10.

Lägsta QNH
1003 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 200724
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område K1c,K1d,K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område K2a,K2b,K2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område K1a,K1c,K2d,K3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område K1b,K1d,K3b,K3c,K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-14UTC: Område K2a,K2b,K2c: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-14UTC: Område K1a,K1c,K2d,K3a: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-16UTC: Område K1a,K1c,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-14UTC: Område K1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område K1d,K3c,K3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område K2c: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område K1a,K2a,K2b,K2d,K3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-16UTC: Område K1b,K3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område K2a,K2c,K2d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1a,K3a: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område K2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område K1c: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område K2b: Molnöversida FL060.
 Område K2a,K2c: Molnöversida FL100.
 Område K1d,K3d: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område K1a,K2d,K3a: Molnöversida FL060.
 Område K1c: Ingen prognos
 
08-16UTC: Område K1b,K3b,K3c: Molnöversida FL060.
 
10-16UTC: Område K1d,K3d: Ingen prognos
 Område K2a,K2b,K2c: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område K1a,K1c,K2d,K3a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL090 - FL120.

Vind vid marken
08-10UTC: Område K3a: SV-V/9-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1c: SV/10-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3d: SV/12-17 knop.
 Område K1b: SV/8-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1d: SV/15-19 knop.
 Område K2c: SV-V/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3b: SV-V/8-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K3c: SV/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2d: SV-V/9-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2b: SV-V/9-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: SV-V/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K1a: SV/8-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
10-12UTC: Område K2b: SV/8-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2c: SV-V/5-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3b: SV/8-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1a: SV/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1c: SV/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3d: SV/11-17 knop.
 Område K1b: SV/8-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1d: SV/13-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2a: SV/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K2d: SV/8-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3a: SV/8-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3c: SV/9-20 knop, byar upp till 29 knop.
 
12-14UTC: Område K1a: SV/3-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2c: SV-V/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1b: SV/6-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2d: SV/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: SV/14-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K3a: SV/8-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3c: SV/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3d: SV/12-18 knop.
 Område K2a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K2b: SV-V/5-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1c: SV/9-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K3b: SV/8-13 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-16UTC: Område K3c: SV/7-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K2d: SV-V/3-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3d: SV/11-16 knop.
 Område K1d: SV/13-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2c: SV-V/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3b: SV/8-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: SV/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1b: SV/6-21 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K3a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2b: SV-V/3-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1c: SV/5-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område K1a: SV-V/1-16 knop, byar upp till 28 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 240/31kt +8.
10-12UTC: 240/32kt +8.
12-14UTC: 240/36kt +7.
14-16UTC: 240/41kt +7.

FL50:
08-10UTC: 250/51kt +4.
10-12UTC: 240/49kt +3.
12-14UTC: 240/55kt +4.
14-16UTC: 240/52kt +5.

FL100: 
08-10UTC: 240/68kt -2.
10-12UTC: 240/73kt -2.
12-14UTC: 240/66kt -3.
14-16UTC: 240/63kt -3.

Lägsta QNH
1008 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.