LHP Område 2

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 210521
GÄLLANDE DEN 21 NOVEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

En mild och fuktig sydostlig luftström råder över södra Sverige och även fronter med lätt regn 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 210521
GÄLLANDE DEN 21 NOVEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-11UTC: Område se21j,se21m: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
05-13UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
11-13UTC: Område se21j,se21m: måttlig isbildning 4500ft - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - FL055
 

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se21d,se21h: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se21m: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - 1000ft.
 
05-13UTC: Område se21g,se21l,se21k,se21i,se21o: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se21n: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se21j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - 1000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21f,se21e: Sikt 5km - 8km i dis, regn, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
09-13UTC: Område se21d,se21h: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se21m: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-11UTC: Noll grader 3000ft - FL060.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL090, Minusgrader 2500ft - 4500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se21b: O/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: O-SO/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: O-SO/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: O/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: O-SO/4-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21j: O/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: O-SO/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21i: O/4-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: O/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: O/4-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: O/5-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d,se21e: O/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: O/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: O-SO/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 
07-09UTC: Område se21m: O-SO/7-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: O-SO/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21d: O/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21h: O/5-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21b: O-SO/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21n: O-SO/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: O/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: O-SO/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: O/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: O-SO/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21k: O-SO/3-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21j: O-SO/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21a: O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
07-11UTC: Område se21l: O-SO/2-14 knop, byar upp till 26 knop.
 
09-11UTC: Område se21n: O-SO/4-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: O/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21m: O-SO/6-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: O/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21b: O-SO/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21g: O-SO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: O/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: O-SO/2-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21c: O-SO/5-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21a: O/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: O-SO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: O/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21d: O/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21j: O-SO/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 
11-13UTC: Område se21f: O/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21g: O-SO/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21e: O/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: O-SO/5-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: O-SO/3-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21a: O/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: O-SO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21o: O-SO/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: O-SO/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: O-SO/6-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: O-SO/7-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: O-SO/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21k: O-SO/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21n: O-SO/5-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: O-SO/3-17 knop, byar upp till 25 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 120/26kt +3.
07-09UTC: 130/26kt +3.
09-11UTC: 130/25kt +3.
11-13UTC: 130/24kt +3.

FL50:
05-07UTC: 140/24kt +1.
07-09UTC: 150/29kt +0.
09-11UTC: 160/28kt +0.
11-13UTC: 160/24kt +0.

FL100: 
05-07UTC: 160/33kt -7.
07-09UTC: 160/31kt -7.
09-11UTC: 160/29kt -6.
11-13UTC: 170/28kt -6.

Lägsta QNH
1015 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 210521
GÄLLANDE DEN 21 NOVEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se22d,se22c: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
05-09UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
05-11UTC: Område se22g: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
07-09UTC: Område se22d,se22c: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-11UTC: Område se22j: måttlig isbildning 3000ft - FL055
 
09-13UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22l,se22k: måttlig isbildning 4500ft - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - FL055
 Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f: måttlig isbildning 3000ft - FL055
 
11-13UTC: Område se22g,se22j: måttlig isbildning 4500ft - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - FL055
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se22l: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
05-09UTC: Område se22d: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se22c,se22k: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 
05-11UTC: Område se22a,se22b,se22j: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 
05-13UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 
07-09UTC: Område se22l: Sikt 1.5km - 3km i dis, lokalt >8km i regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 
09-11UTC: Område se22c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
09-13UTC: Område se22d,se22l: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22k: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
11-13UTC: Område se22c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22a,se22b,se22j: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område se22d,se22c: Molnöversida > FL125.
 
05-09UTC: Område se22a,se22b,se22f,se22j: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k: Molnöversida > FL125.
 
07-09UTC: Område se22d,se22c: Molnöversida FL050.
 
09-13UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f,se22j: Molnöversida FL055.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader 3000ft - FL090, Minusgrader 2500ft - 4500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se22g: O-SO/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: O-SO/16-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22e: O-SO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22a: SO/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22c: O-SO/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22i: O-SO/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: O-SO/7-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22k: O-SO/8-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22d: O-SO/21-26 knop.
 
05-09UTC: Område se22h: O-SO/7-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22j: O-SO/7-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
05-11UTC: Område se22f: O-SO/7-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
07-09UTC: Område se22c: SO/10-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22b: O-SO/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22k: O-SO/8-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22e: O-SO/7-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22l: O-SO/17-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22a: SO/6-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22d: O-SO/22-27 knop.
 Område se22g: O-SO/7-14 knop, byar upp till 23 knop.
 
07-11UTC: Område se22i: O-SO/7-11 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-11UTC: Område se22e: O-SO/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: O-SO/20-24 knop.
 Område se22d: SO/23-25 knop.
 Område se22b: O-SO/7-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22h: O-SO/6-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22j: O-SO/7-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22c: SO/10-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22g: O-SO/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: O-SO/7-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22a: SO/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 
11-13UTC: Område se22h: O-SO/6-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: O-SO/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22g: O-SO/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SO/6-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22l: O-SO/18-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22i: O-SO/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d: O-SO/22-25 knop.
 Område se22b: O-SO/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22k: O-SO/8-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22j: O-SO/6-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: O-SO/6-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: SO/11-23 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 130/28kt +4.
07-09UTC: 130/28kt +3.
09-13UTC: 130/27kt +3.

FL50:
05-11UTC: 140/26kt +0.
11-13UTC: 140/24kt +0.

FL100: 
05-07UTC: 150/35kt -3.
07-09UTC: 150/36kt -2.
09-11UTC: 150/35kt -2.
11-13UTC: 150/33kt -2.

Lägsta QNH
1015 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.