LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 JULI 2018 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En frontzon sträcker sig från nordvästra Svealand till sydöstra Götaland 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 JULI 2018 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-18UTC: Område I4a,I4d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4b,I4c,I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område I4a: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område I4d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-18UTC: Område I4d: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4b,I4c,I4e: Ingen prognos
 Område I4a: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område I4d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område I4a,I4d: OCNL CB, ISOL CB
 
12-18UTC: Område I2a,I3a: TCU
 
12-20UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2b,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område I4d: ISOL CB, OCNL CB
 Område I4a: OCNL CB
 
18-20UTC: Område I4a: ISOL CB
 Område I2a,I3a,I4d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område I2c: SV/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1b: SV/5-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4d: S-SV/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2d: SV-V/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I3a: SV/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I3b: S/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4a: V/1-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1a: S-SV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1c: V/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4b: SV-V/2-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4e: SV-V/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2a: S-SV/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2b: SV/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4c: SV-V/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område I1c: W-NV/7-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: S-SV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4b: SV-V/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2c: SV-V/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2a: SV/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4c: SV-V/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1b: SV-V/7-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I3b: S-SV/0-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4d: SV/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4a: W-NV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1a: SV/6-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2b: SV/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2d: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4e: V/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område I3a: S/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1c: W-NV/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3b: SV-V/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4b: SV-V/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2b: SV/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1a: SV/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1b: V/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4c: SV-V/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: V/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2a: SV/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2c: SV-V/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4d: V/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2d: W-NV/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4a: NV/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
18-20UTC: Område I1b: SV-V/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4d: V/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1a: SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4a: W-NV/0-4 knop.
 Område I4e: W-NV/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I3a: SV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4b: SV-V/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2d: W-NV/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2b: SV/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1c: W-NV/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2a: SV-V/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I3b: SV-V/2-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4c: V/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2c: SV-V/5-11 knop, byar upp till 17 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 240/14kt +13.
14-16UTC: 250/20kt +13.
16-18UTC: 260/19kt +13.
18-20UTC: 270/21kt +13.

FL50:
12-14UTC: 190/19kt +9.
14-16UTC: 200/19kt +9.
16-18UTC: 210/17kt +9.
18-20UTC: 200/15kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 180/14kt +0.
14-16UTC: 200/12kt +0.
16-20UTC: 210/10kt +0.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 JULI 2018 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område K2c,K3a: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område K3b,K3c: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område K1a,K1b,K2a,K2d: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område K2b: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område K1c,K1d,K3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område K2c,K3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område K3b,K3c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område K2c,K3a: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område K3b,K3c: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område K1c,K1d,K3d: Ingen prognos
 Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2d: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område K2c,K3a: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område K3b,K3c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område K2c,K3a: ISOL CB
 
12-18UTC: Område K3b,K3c: ISOL CB
 
12-20UTC: Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2d: ISOL CB
 Område K1c,K1d,K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område K2c,K3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område K3b,K3c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område K1a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1b: SO/0-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2b: W-NV/0-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2a: V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3c: SV-V/5-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1c: NO/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1d: W-NV/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2d: W-NV/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3a: V/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K3b: V/0-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3d: V/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2c: W-NV/1-9 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område K3a: V/4-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: S-SV/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2c: W-NV/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3b: SV-V/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3d: V/9-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1d: V/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1a: S-SV/0-10 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: V/1-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1b: S-SV/0-13 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2d: NV-N/0-11 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K3c: SV-V/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2b: S-SV/0-8 knop, byar upp till 26 knop.
 
16-18UTC: Område K1c: SV/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2d: NV-N/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1d: V/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K3b: NO/0-7 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3c: SV-V/1-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2c: W-NV/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1b: SV-V/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2a: V/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3a: W-NV/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K3d: V/10-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1a: V/0-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2b: S-SV/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
18-20UTC: Område K3d: SV-V/8-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2b: S/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1d: SV-V/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K3c: V/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1b: SV/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1a: W-NV/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: V/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2c: W-NV/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2d: NV-N/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3b: N-NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1c: SV/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3a: W-NV/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 310/17kt +15.
14-16UTC: 280/15kt +15.
16-18UTC: 290/17kt +15.
18-20UTC: 300/15kt +14.

FL50:
12-14UTC: 340/15kt +9.
14-16UTC: 320/14kt +9.
16-18UTC: 320/15kt +9.
18-20UTC: 350/15kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 330/13kt +0.
14-16UTC: 320/19kt +0.
16-18UTC: 330/21kt +0.
18-20UTC: 340/18kt +0.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.