LHP Område A

Översikt

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Norra delen

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Sydöstra delen

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 161312
GÄLLANDE DEN 17 SEPTEMBER 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En nordvästlig luftström täcker södra Sverige
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område I3b,I4c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I4a,I4d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område I1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område I2a,I2d,I3a,I4b,I4e: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I1a,I1b,I2b,I2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område I1c,I4a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I3b,I4c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område I4d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område I3b,I4c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område I4a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område I1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område I3b,I4c:  ISOL CB
 Område I1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område I2a,I2d,I3a,I4b,I4a,I4d,I4e:  ISOL CB
 Område I1a,I1b,I2b,I2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område I1c:  ISOL CB
 Område I3b,I4c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område I3b,I4c:  ISOL CB
 Område I1c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område I4e: V/2-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2c: NV/4-21 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4c: V/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1c: NV/13-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område I2a: NV/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2d: W-NV/2-22 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4a: W-NV/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: NV/3-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4b: V/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2b: NV/3-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I3b: W-NV/4-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4d: V/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1b: NV/11-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I1a: NV/10-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
08-12UTC: Område I2a: NV-N/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2b: NV-N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1a: NV-N/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4c: NV/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I3a: NV-N/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3b: NV/5-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4a: NV-N/5-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2c: NV/5-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I1c: NV/9-24 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I4e: W-NV/6-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1b: NV/8-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2d: NV/5-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4b: NV/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4d: W-NV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område I4b: NV-N/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1c: NV-N/11-24 knop, byar upp till 41 knop.
 Område I1b: NV-N/11-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4c: NV-N/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2b: NV-N/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4a: NV-N/3-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2c: NV-N/7-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2d: NV/6-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I3b: NV-N/8-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2a: NV-N/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1a: NV-N/11-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4e: NV-N/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3a,I4d: NV-N/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område K2a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
04-16UTC: Område K3a,K3c,K3b,K3d,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b,K2d,K2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
08-16UTC: Område K2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området:  ISOL CB

Vind vid marken
04-08UTC: Område K1a: SV-V/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3a: V/3-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: V/3-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område K2b: SV-V/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1d: V/18-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K2d: SV-V/4-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1b: SV-V/4-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K2a: V/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2c: V/3-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K3d: V/20-28 knop, byar upp till 38 knop.
 Område K3b: V/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1c: V/5-23 knop, byar upp till 34 knop.
 
08-12UTC: Område K2d: W-NV/6-15 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K3c: W-NV/10-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område K1c: V/4-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2a: W-NV/7-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2c: W-NV/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1a: W-NV/4-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1d: V/18-29 knop, byar upp till 52 knop.
 Område K3d: W-NV/18-30 knop, byar upp till 51 knop.
 Område K3a: W-NV/9-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1b: V/3-30 knop, byar upp till 46 knop.
 Område K2b: W-NV/6-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3b: W-NV/9-13 knop, byar upp till 33 knop.
 
12-16UTC: Område K3b: W-NV/7-11 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1a: NV/6-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: NV/7-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2b: NV/7-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3d: W-NV/19-31 knop, byar upp till 59 knop.
 Område K1b: W-NV/8-24 knop, byar upp till 37 knop.
 Område K2c: W-NV/2-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K3a: W-NV/3-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1c: NV/7-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område K2d: W-NV/7-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3c: W-NV/3-31 knop, byar upp till 42 knop.
 Område K1d: W-NV/11-32 knop, byar upp till 45 knop.