LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 141120
GÄLLANDE DEN 14 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg och en varm luftmassa täcker södra Sverige. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 141120
GÄLLANDE DEN 14 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL120 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21d: SO-S/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21g: V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: S/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21j: SO-S/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: SV/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: SV/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21a: SV-V/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21f: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: Vrb/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21o: SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: SO-S/0-4 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21k: Vrb/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: N-NO/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h,se21m: Vrb/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se21n: SO/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: SO-S/1-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: Vrb/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21c: V/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21l: Vrb/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: NO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21f: V/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21d: SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: Vrb/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: NO/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21g: V-NV/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: Vrb/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21a: NV-N/1-4 knop.
 Område se21o: SO/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område se21a: NO/0-5 knop.
 Område se21d: Vrb/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21c: NV-N/2-9 knop.
 Område se21o: Vrb/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: NO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l: NO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: V-NV/1-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: NO/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: NV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21f: V-NV/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21j: SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21n: SO/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21m: NO/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: NV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21h: Vrb/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
18-20UTC: Område se21g: NV-N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21n: Vrb/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: O-SO/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: O/0-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: NO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: N/0-4 knop.
 Område se21h: N-NO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21a: NO/1-7 knop.
 Område se21i: NO/0-7 knop.
 Område se21k: NO-O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21o: Vrb/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21d: Lugnt.
 Område se21f: NV-N/0-5 knop.
 Område se21c,se21b: N-NO/1-8 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 160/5kt +20.
14-16UTC: 160/5kt +21.
16-18UTC: 140/6kt +21.
18-20UTC: 120/8kt +21.

FL050:
12-14UTC: 170/8kt +13.
14-16UTC: 160/8kt +13.
16-18UTC: 150/9kt +13.
18-20UTC: 150/11kt +13.

FL100:
12-14UTC: 180/12kt +2.
14-16UTC: 180/10kt +2.
16-18UTC: 170/9kt +2.
18-20UTC: 150/9kt +2.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1013 hPa
14-20UTC: I hela området: 1012 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 141120
GÄLLANDE DEN 14 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL120 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22e: SO-S/2-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d: NO-O/7-11 knop.
 Område se22a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: NO-O/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: SO/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: SO/4-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: NO/9-13 knop.
 Område se22b: O/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område se22g: SO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22i: SO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: O-SO/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se22f: O-SO/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22a: O/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: SO/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d: NO/8-12 knop.
 Område se22c: NO-O/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: O-SO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22l: NO-O/11-15 knop.
 Område se22k: NO-O/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se22c: NO-O/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22i: SO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: O-SO/5-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: O/5-7 knop.
 Område se22g: SO/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: NO/10-15 knop.
 Område se22k: NO-O/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: NO-O/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22a: O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22l: NO-O/13-17 knop.
 Område se22f: O-SO/5-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-20UTC: Område se22e: O-SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område se22c: NO-O/1-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: NO-O/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22h: O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: NO-O/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: SO/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: O-SO/2-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: O-SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22j: NO-O/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22d: NO-O/12-16 knop.
 Område se22l: NO-O/14-18 knop.
 Område se22a: NO-O/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-16UTC: 110/11kt +19.
16-18UTC: 100/13kt +19.
18-20UTC: 110/16kt +19.

FL050:
12-14UTC: 120/9kt +13.
14-16UTC: 110/9kt +14.
16-18UTC: 110/11kt +14.
18-20UTC: 120/14kt +14.

FL100:
12-16UTC: 130/11kt +3.
16-18UTC: 130/12kt +3.
18-20UTC: 140/13kt +3.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1013 hPa
14-16UTC: I hela området: 1012 hPa
16-18UTC: I hela området: 1011 hPa
18-20UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 141202
GÄLLANDE DEN 15 AUGUSTI 2022 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg försvagas och en ostadig luftmassa rör sig in från sydost. 
se21

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se21j,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21g,se21f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n:  isol cb
 
12-16UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h:  isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21f: NO-O/1-5 knop.
 Område se21k: O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: NO-O/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21o: O/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: O/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: O/3-11 knop.
 Område se21h: O-SO/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21b: O-SO/1-10 knop.
 Område se21m: NO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21d,se21e: O-SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: NO-O/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21a: SO/3-10 knop.
 Område se21g: NO-O/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
08-12UTC: Område se21f: O/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21d,se21l: O-SO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: O-SO/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h: O/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: O-SO/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: O-SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: NO/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21a: NO-O/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21j: O/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21i: NO-O/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: O-SO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21k: O-SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21n: O-SO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21b: O/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se21d: SO/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21e: O-SO/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: O-SO/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21k: SO/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: Vrb/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21b: Vrb/2-8 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21o: O-SO/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21n: SO/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21a: N/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21l: SO/1-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: O-SO/1-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: SO-S/0-9 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21g: SO/1-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21h: O-SO/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: O-SO/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22f: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se22d,se22c,se22i,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22g: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22g: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se22g:  isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22i: O/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22k: O/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22b: NO-O/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: NO-O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: O-SO/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22l: O/7-13 knop.
 Område se22g: NO-O/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22e: NO-O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22a: O/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: NO-O/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22d: O/7-14 knop.
 Område se22f: NO-O/0-4 knop.
 
08-12UTC: Område se22l: O/9-14 knop.
 Område se22d: O/11-14 knop.
 Område se22k: O/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: O/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: O/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22g: O-SO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22h: O-SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22j: O/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: O-SO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: O-SO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22a: O-SO/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område se22b: O/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: O-SO/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22l: O/13-16 knop.
 Område se22d: O/9-15 knop.
 Område se22c: O/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: SO/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22j: O-SO/6-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22g: O-SO/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22k: O/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22a: O/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22e: O-SO/6-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22f: O-SO/6-10 knop, byar upp till 24 knop.