LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 141138
GÄLLANDE DEN 14 JULI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Ett lågtryck med centrum över västra Svealand rör sig åt nordväst. Söder om lågtrycket råder en sydvästlig luftström.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Hela området utom se22

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 141138
GÄLLANDE DEN 14 JULI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21a, se21e, se21h, se21i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21b, se21f, se21k: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område se21d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21c, se21g, se21l, se21m, se21n, se21o: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-18UTC: Område se21a, se21e, se21h, se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se21b, se21f, se21k: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
18-20UTC: Område se21a, se21e, se21i, se21j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21d, se21h: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se21b, se21f, se21k: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se21c, se21g, se21l, se21m, se21n, se21o: Molnöversida FL100.
 
12-18UTC: Område se21a, se21e, se21i, se21j: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se21d, se21h: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område se21b, se21f, se21k: Molnöversida FL100.
 
16-20UTC: Område se21b, se21c, se21f, se21g, se21k, se21l, se21m, se21n, se21o: Molnöversida FL080.
 
18-20UTC: Område se21a, se21e, se21i, se21j: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se21a, se21e, se21h, se21i: isol embd cb
 Område se21b, se21f, se21k: isol cb, isol embd cb
 
12-18UTC: Område se21d: isol embd cb
 Område se21j: isol cb, isol embd cb
 
12-20UTC: Område se21c, se21g, se21l, se21m, se21n, se21o: isol cb
 
14-18UTC: Område se21a, se21e, se21i: isol cb, isol embd cb
 
14-20UTC: Område se21b, se21f, se21k: isol cb
 Område se21h: isol cb, isol embd cb
 
18-20UTC: Område se21a, se21e, se21i, se21j: isol cb
 Område se21d: isol cb, isol embd cb
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21e, se21f, se21g, se21i, se21k, se21l, se21m, se21n, se21o: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se21d, se21h, se21j: Noll grader FL080 - > FL125.
 
14-16UTC: I hela området: Noll grader FL085 - FL100.
16-20UTC: I hela området: Noll grader FL085 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21a: SV-V/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: SV-V/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: S-SV/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: SV-V/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: SV/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: SV/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21g: SV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21h: SV/2-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21i: SV/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21j: SV/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21k: SV/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21l: SV/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: S-SV/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21n: SV/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: SV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område se21a: SV/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: S-SV/1-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: S/8-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d, se21o: SV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21e: SV/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21f: SV/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21h: S-SV/3-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21i: SV/5-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21j: SV/3-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: SV/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: SV/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: S-SV/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: S-SV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-18UTC: Område se21g: S-SV/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
16-18UTC: Område se21a: S/5-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: S/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: S/8-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: S-SV/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: S-SV/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: S-SV/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21h: SV/4-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21i: SV/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: SV/4-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21k: SV/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21l: S-SV/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21m: S-SV/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: S-SV/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: S-SV/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
18-20UTC: Område se21a: S/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: S/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: S/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21d: SV/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21e: S/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21f: S/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: S/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: SV/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: S-SV/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: SV/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21k: S-SV/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21l: S-SV/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: S-SV/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21n: S-SV/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: S/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 230/19kt +11.
14-16UTC: 220/18kt +11.
16-18UTC: 220/19kt +11.
18-20UTC: 220/21kt +11.

FL050:
12-14UTC: 240/17kt +6.
14-16UTC: 230/17kt +6.
16-18UTC: 220/18kt +6.
18-20UTC: 220/18kt +5.

FL100:
12-16UTC: 210/15kt -2.
16-20UTC: 210/15kt -3.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1004 hPa
14-16UTC: I hela området: 1005 hPa
16-18UTC: I hela området: 1006 hPa
18-20UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 141138
GÄLLANDE DEN 14 JULI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område se22j: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område se22b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22f, se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-20UTC: Område se22a, se22h, se22i: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22c, se22d, se22k, se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
16-20UTC: Område se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se22b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22f, se22g: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se22k: Molnöversida FL070.
 
12-16UTC: Område se22a, se22b, se22e, se22f, se22g, se22h, se22i, se22j: Molnöversida FL100.
 
12-20UTC: Område se22c, se22d, se22l: Ingen prognos
 
14-16UTC: Område se22k: Ingen prognos
 
16-18UTC: Område se22b, se22j, se22k: Molnöversida FL080.
 
16-20UTC: Område se22a, se22e, se22f, se22g, se22h, se22i: Molnöversida FL080.
 
18-20UTC: Område se22b, se22j, se22k: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se22j: isol cb
 
12-18UTC: Område se22b: isol cb
 
12-20UTC: Område se22a, se22e, se22f, se22g, se22h, se22i: isol cb
 Område se22c, se22d, se22k, se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se22b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: I hela området: Noll grader FL080 - FL100.
14-16UTC: I hela området: Noll grader FL085 - FL100.
16-20UTC: I hela området: Noll grader FL085 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22a: S-SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22b: SV/5-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22c: S-SV/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22d: S-SV/8-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22e: SV/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: SV/4-7 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: SV/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: SV/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: SV/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: SV/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22k: SV/5-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22l: SV/7-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område se22a: S-SV/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22b: S-SV/4-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22c: S-SV/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22d: S-SV/6-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: S-SV/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: SV/3-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: SV/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: SV/1-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: S-SV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22j: SV/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22k: S-SV/2-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22l: S-SV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
16-18UTC: Område se22a: SV/2-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22b: S-SV/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22c: S-SV/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d: S-SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: SV/2-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: SV/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: S-SV/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: S-SV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22i: S-SV/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: S-SV/5-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: S-SV/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: SO-S/3-9 knop.
 
18-20UTC: Område se22a: S-SV/0-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22b: S/1-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22c: S/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d: S/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22e: S-SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: S/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22g: S-SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: S-SV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22i: S/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22j: S-SV/3-5 knop.
 Område se22k: S/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: SO-S/9-21 knop, byar upp till 27 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 230/19kt +12.
14-16UTC: 230/18kt +12.
16-18UTC: 240/17kt +12.
18-20UTC: 230/15kt +13.

FL050:
12-14UTC: 240/21kt +6.
14-20UTC: 230/19kt +7.

FL100:
12-14UTC: 220/20kt -2.
14-18UTC: 220/18kt -3.
18-20UTC: 230/19kt -3.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1008 hPa
14-18UTC: I hela området: 1009 hPa
18-20UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 141315
GÄLLANDE DEN 15 JULI 2024 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En tråglinje över västra Götaland rör sig åt nordost under dagen.
se21

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21e, se21f, se21g, se21n, se21o: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21d, se21h: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21i, se21k, se21l, se21m: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21d, se21h, se21i, se21k, se21l, se21m, se21o: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
08-16UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21e, se21f, se21g, se21n: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se21d, se21h, se21i, se21j, se21k, se21l, se21m, se21o: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: isol embd cb

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21a: SO/8-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21b: SO/7-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21c: SO-S/7-26 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se21d: SO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: SO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21f: SO/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: SO/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21h: SO-S/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: SO/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: SO-S/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21k: SO/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: SO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: SO-S/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: SO/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21o: SO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-12UTC: Område se21a: SO/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21b: S/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: S-SV/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21d: O-SO/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21e: O-SO/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21f: S/3-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21g: S-SV/4-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21h: O-SO/3-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: O-SO/3-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21j: O-SO/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: SO/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: SO-S/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: SO/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21n: S/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21o: S/5-13 knop, byar upp till 28 knop.
 
12-16UTC: Område se21a: S/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: S-SV/7-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21c: S-SV/9-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21d: SO/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: S/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: S-SV/3-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21g: S-SV/6-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21h: SO/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21i: S/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: SO-S/0-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21k: S/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: S/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21m: S/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21n: S-SV/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21o: S-SV/5-11 knop, byar upp till 28 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22a, se22b, se22e, se22f, se22h, se22i, se22j: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22k: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se22c, se22d, se22l: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22a, se22b, se22i, se22j, se22k: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22f, se22h: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
08-16UTC: Område se22e, se22g: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22a, se22b, se22h: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se22i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22j, se22k: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se22a, se22b, se22c, se22d, se22i, se22j, se22k, se22l: isol embd cb
 
04-12UTC: Område se22h: isol embd cb
 
04-16UTC: Område se22e, se22f, se22g: isol embd cb
 
08-12UTC: Område se22j, se22k: isol cb, isol embd cb
 
08-16UTC: Område se22a, se22b, se22i: isol cb, isol embd cb
 Område se22c, se22d, se22l: isol cb
 
12-16UTC: Område se22h: isol cb, isol embd cb
 Område se22j, se22k: isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22a: SO-S/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: SO-S/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22c: SO-S/4-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: S/7-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: SO/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: SO/2-5 knop.
 Område se22g: SO/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22h: SO/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: SO-S/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: SO-S/2-5 knop.
 Område se22k: S/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: S/9-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-12UTC: Område se22a: SO-S/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22b: S/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22c: SO-S/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: S/5-12 knop.
 Område se22e: SO-S/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: SO-S/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: S/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: S/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i: S/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22j: S/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22k: S-SV/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: S-SV/7-11 knop.
 
12-16UTC: Område se22a: SO-S/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: S-SV/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22c: SO-S/6-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: SO-S/4-11 knop.
 Område se22e: S-SV/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22f: S-SV/1-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22g: S-SV/3-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: SV/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22i: S-SV/3-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22j: S-SV/6-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22k: S-SV/3-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22l: S-SV/4-9 knop.