LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 220744
GÄLLANDE DEN 22 MAJ 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige och medför torrt väder

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Hela området utom Norra delen
10-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 220744
GÄLLANDE DEN 22 MAJ 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område I4c,I4d,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område I4b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4a: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning FL070 - FL100
 
12-16UTC: Område I4b: måttlig isbildning FL070 - FL100
 

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-10UTC: Område I4c,I4d: Ingen prognos
 Område I4e: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område I4b: Ingen prognos
 
08-16UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4a: Ingen prognos
 
10-16UTC: Område I4c,I4d,I4e: Molnöversida FL100.
 
12-16UTC: Område I4b: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL070 - FL095.
10-16UTC: Noll grader FL070 - FL085.

Vind vid marken
08-10UTC: Område I2c: S-SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1c: S-SV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2b: N-NO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1a: NV-N/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I3a: O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4d: O/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1b: S-SV/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4e: SO/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I3b: NO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4c: SO-S/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2d: O-SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4b: SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4a: SO-S/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2a: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 
10-12UTC: Område I4b: SO-S/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I3a: NV-N/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1c: V/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2b: N/0-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4e: SO/1-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1a: NV/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4d: N-NO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2a: O-SO/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4c: SO-S/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1b: SV-V/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2d,I4a: SO-S/0-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3b: N-NO/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2c: SV-V/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 
12-14UTC: Område I1b: W-NV/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1a: W-NV/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2c: V/1-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4a: S-SV/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4e: Lugnt, byar upp till 15 knop.
 Område I4d: N-NO/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4b: SO-S/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1c: W-NV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2a: SO/1-5 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2b: W-NV/0-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3b: NO/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4c: SO-S/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2d: SV-V/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3a: N/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område I3b: NO/1-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4b: N/0-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4a: V/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1c: NV/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2c: W-NV/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1b: NV/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2b: W-NV/1-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1a: V/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4d: NO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2d: W-NV/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2a: SO/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I3a: N/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4e: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 Område I4c: S/0-8 knop, byar upp till 24 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 130/11kt +10.
10-12UTC: 140/10kt +12.
12-14UTC: 190/15kt +12.
14-16UTC: 270/17kt +13.

FL50:
08-10UTC: 120/16kt +3.
10-12UTC: 120/13kt +3.
12-14UTC: 130/12kt +4.
14-16UTC: 130/11kt +4.

FL100: 
08-10UTC: 110/12kt -5.
10-12UTC: 100/14kt -5.
12-14UTC: 80/14kt -6.
14-16UTC: 50/17kt -7.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 220744
GÄLLANDE DEN 22 MAJ 2018 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område K1a,K1b,K1c,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område K1d,K3c,K3d: måttlig isbildning FL070 - FL100
 
10-16UTC: Område K1a,K1b,K1c,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b: måttlig isbildning FL070 - FL100
 

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-10UTC: Område K1c: Ingen prognos
 Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c: Molnöversida > FL125.
 
08-16UTC: Område K1d,K3d: Molnöversida FL100.
 
10-16UTC: Område K1a,K1b,K1c,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c: Molnöversida FL100.
 

CB/TCU Moln
08-14UTC: Område K1c,K1d,K3d: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område K1c,K1d,K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL065 - FL080.
10-16UTC: Noll grader FL070 - FL085.

Vind vid marken
08-10UTC: Område K2b: O/3-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2c: NO-O/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1d: O/0-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3b: SO/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1a: NO-O/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2d: O/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3c: O-SO/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1b: SO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2a: O/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K3d: O/4-9 knop.
 Område K3a: O-SO/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1c: SO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område K1d: O/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3a: SO-S/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2a: O-SO/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2d: O-SO/4-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1b: SO/0-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3b: SO/5-7 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1c: O/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3c: O/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3d: NO-O/3-10 knop.
 Område K1a: O/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2c: O/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
10-14UTC: Område K2b: O-SO/4-6 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-14UTC: Område K3c: NO-O/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3b: O-SO/4-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: O-SO/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2a: O-SO/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2d: O-SO/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: NO/6-10 knop.
 Område K1b: SO/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: SO-S/4-8 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1d: O/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K2c: O-SO/0-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1a: O-SO/0-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område K2b: SO/3-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2d: O-SO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1d: NO-O/0-10 knop, byar upp till 11 knop.
 Område K2a: O-SO/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K3a: SO-S/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3d: NO-O/6-9 knop.
 Område K3c: NO-O/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3b: O/5-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1a: SO-S/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2c: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1c: O/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1b: O-SO/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
08-10UTC: 110/23kt +10.
10-12UTC: 110/25kt +10.
12-14UTC: 110/22kt +10.
14-16UTC: 100/21kt +10.

FL50:
08-10UTC: 100/23kt +2.
10-12UTC: 90/24kt +3.
12-14UTC: 90/21kt +3.
14-16UTC: 70/21kt +3.

FL100: 
08-10UTC: 100/28kt -6.
10-12UTC: 80/25kt -7.
12-14UTC: 60/21kt -7.
14-16UTC: 40/20kt -8.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.