LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En tillfällig högtrycksrygg passerar södra Sverige under söndagsdygnet.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
14-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o,se21n: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se21a,se21k: Ingen prognos
 
12-16UTC: Område se21e,se21i,se21m: Ingen prognos
 
12-18UTC: Område se21c,se21b,se21g,se21o,se21n: Molnöversida FL050.
 Område se21d,se21h: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se21f,se21l: Molnöversida FL050.
 Område se21j: Ingen prognos
 
14-18UTC: Område se21a: Molnöversida FL050.
 
14-20UTC: Område se21k: Molnöversida FL050.
 
16-18UTC: Område se21m: Molnöversida FL050.
 
16-20UTC: Område se21e,se21i: Molnöversida FL050.
 
18-20UTC: Område se21d,se21h: Molnöversida FL050.
 Område se21m: Ingen prognos
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21o,se21n: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Noll grader FL080 - FL095.
 Område se21j: Noll grader FL065 - FL095.
 
16-20UTC: Område se21j: Noll grader FL065 - FL100.
 Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Noll grader FL080 - FL100.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21n: V/5-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a: SV-V/7-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21d: V/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: V/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: SV-V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21k: V/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: V/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21f: SV-V/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21g: V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21i: SV-V/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: V/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21h: SV-V/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: V/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: SV-V/6-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område se21g: SV-V/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21d: SV-V/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21l: V/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: SV-V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: SV-V/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21n: V/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: SV-V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: SV-V/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21m: V/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: SV-V/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21h: SV/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21o: V/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21c: SV-V/6-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a: SV-V/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21e: SV-V/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se21f: SV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: SV/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: SV-V/0-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21a: SV/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21k: SV/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21d: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21l: SV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: SV/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21o: S-SV/0-4 knop.
 Område se21g: S-SV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: Vrb/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: S-SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 
18-20UTC: Område se21k: SV/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21n: S/0-4 knop.
 Område se21m: SV-V/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21h: SV-V/0-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21g: SO-S/0-6 knop.
 Område se21f: S/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21a: SV/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: S-SV/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: Vrb/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: SV/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21d: S-SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21b: S-SV/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21j: SV/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: S-SV/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: Lugnt.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 270/14kt +9.
14-16UTC: 260/13kt +9.
16-18UTC: 250/13kt +8.
18-20UTC: 240/14kt +8.

FL050:
12-14UTC: 270/12kt +5.
14-16UTC: 270/13kt +5.
16-18UTC: 260/13kt +5.
18-20UTC: 250/14kt +5.

FL100:
12-14UTC: 290/18kt -3.
14-16UTC: 290/18kt -2.
16-20UTC: 280/19kt -2.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1014 hPa
18-20UTC: I hela området: 1015 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 011144
GÄLLANDE DEN 1 OKTOBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Område se22i,se22g,se22l,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22h,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se22i,se22g,se22l,se22k: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se22j: Molnöversida FL050.
 
12-16UTC: Område se22e: Ingen prognos
 
12-18UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22k: Molnöversida FL050.
 Område se22l: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se22j: Ingen prognos
 
16-18UTC: Område se22e: Molnöversida FL050.
 
18-20UTC: Område se22e,se22h: Ingen prognos
 Område se22i,se22g,se22l,se22k: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-16UTC: I hela området: Noll grader FL080 - FL095.
16-20UTC: I hela området: Noll grader FL080 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22i: V/5-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: V/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: V/11-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22b: V/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: V/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d: V/9-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: V/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: V/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: V/5-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: SV-V/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22k: V/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se22g: V/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: V/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22e: SV-V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22b: V/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: SV-V/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22k: V/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: V/13-18 knop.
 Område se22i: V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: V/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: V/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22a: V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: V/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se22f: SV-V/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: SV-V/2-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: SV-V/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22d: V/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22b: V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22k: V/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22a: SV-V/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: SV-V/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22l: V/12-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22j: V/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22h: SV-V/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: Vrb/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
18-20UTC: Område se22b: V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22h: SV-V/0-6 knop.
 Område se22f: SV-V/2-5 knop.
 Område se22d: V/10-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: SV/0-5 knop.
 Område se22k: V/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SV-V/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i,se22j: Lugnt.
 Område se22l: V/12-15 knop.
 Område se22c: V/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 280/16kt +9.
14-18UTC: 280/15kt +10.
18-20UTC: 280/13kt +10.

FL050:
12-14UTC: 300/16kt +5.
14-16UTC: 300/15kt +4.
16-18UTC: 290/13kt +5.
18-20UTC: 280/12kt +6.

FL100:
12-14UTC: 300/23kt -2.
14-16UTC: 300/21kt -3.
16-18UTC: 300/18kt -2.
18-20UTC: 290/18kt -2.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1015 hPa
14-18UTC: I hela området: 1016 hPa
18-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 011344
GÄLLANDE DEN 2 OKTOBER 2023 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En front passerar södra Sverige under måndagsdygnet.
se21

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21c,se21b,se21a: Sikt <1.5km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt <1.5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21g,se21o,se21n: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21f,se21e: Sikt >8km, lokalt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21l,se21k,se21i: Sikt 3km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21h,se21j: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21g,se21o,se21n: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21f: SV/4-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: S-SV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21a: SV-V/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: S-SV/2-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21j: SO-S/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d,se21o: S-SV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21c: SV-V/7-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21g: SV/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: SV-V/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21k: S-SV/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: S-SV/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21e: SV-V/2-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21l: SV/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: S-SV/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-12UTC: Område se21g: SV/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: SV/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: SV/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21j: SV/0-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: SV/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: SV-V/8-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21f: SV-V/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21a: SV-V/11-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21o: SV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21c: SV-V/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: SV/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: S-SV/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21e: SV-V/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21l: SV/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21i: SV/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se21a: SV-V/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: SV/6-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21k: SV/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: SV/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: SV-V/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21l: SV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: SV/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: SV-V/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i,se21m: SV/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: S/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21f: SV-V/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21e: SV-V/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: SV/6-21 knop, byar upp till 29 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22d: Sikt >8km, lokalt regn. Molnbas >2000ft.
 Område se22a,se22c,se22b,se22l,se22k: Sikt <1.5km - >8km i duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt <1.5km i höga dimbankar, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22i,se22h,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: Sikt 1.5km - 3km i duggregn, lokalt 3km - 5km i regn, dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22d,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se22a,se22e,se22c: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22f: S/1-4 knop.
 Område se22h: S-SV/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22k: SV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: S-SV/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22d,se22l: S-SV/6-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: S/0-6 knop.
 Område se22e: S-SV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22a: S/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22j: S-SV/1-4 knop.
 Område se22b: S-SV/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: S-SV/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 
08-12UTC: Område se22a: SV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22h,se22g: S-SV/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: SV/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: S-SV/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22k: S-SV/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22l: SV/9-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: SV/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d: SV/10-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: S-SV/2-6 knop.
 Område se22j: S-SV/3-5 knop.
 
08-16UTC: Område se22c: SV/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se22l: SV/10-15 knop.
 Område se22e: SV/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: SV/11-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: SV-V/5-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22g: S-SV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22b: SV/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SV/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: SV/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i: S/1-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22j: SV/2-5 knop, byar upp till 14 knop.