AROWeb – AIS MET och Färdplanering

LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 160433
GÄLLANDE DEN 16 DECEMBER 2017 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck har sitt centrum över Åland och rör sig österut Flera tråglinjer berör södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 160433
GÄLLANDE DEN 16 DECEMBER 2017 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område I1c,I2d,I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning 500ft - FL120
 
05-11UTC: Område I1a,I1b,I2a,I2b,I2c,I3a,I3b,I4a,I4b: måttlig isbildning 500ft - FL120
 
07-09UTC: Område I1c,I2d,I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 500ft - FL120
 
09-11UTC: Område I1c,I2d,I4c: måttlig isbildning 500ft - FL120
 Område I4d,I4e: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL120
 
11-13UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4a,I4b: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 500ft - FL050
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område I1a,I1b,I2c: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I4b,I4c,I4d: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I4e: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I2a,I2b,I3a: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I3b,I4a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I1c,I2d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
07-09UTC: Område I1c,I2d,I4a,I4b,I4c,I4d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I4e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I1a,I1b,I2a,I2b,I2c,I3a,I3b: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-11UTC: Område I4c,I4d,I4e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d,I3a,I3b,I4a,I4b: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
11-13UTC: Område I4c,I4d,I4e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-07UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2b,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d: ISOL EMBD CB
 
05-09UTC: Område I4e: ISOL EMBD CB
 
05-13UTC: Område I2a,I3a,I4a: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2b,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader SFC - 500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område I4a: SV-V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I2b: NV-N/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1b: N/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2a: NV-N/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I3a: NV/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4d: V/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I2c: NV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4c: W-NV/2-6 knop.
 Område I1a: N/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: NV/1-6 knop.
 Område I4e: NV/0-5 knop.
 Område I1c: NV-N/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
05-09UTC: Område I4b: V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I3b: W-NV/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 
07-09UTC: Område I4e: W-NV/1-5 knop.
 Område I1b: NV-N/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2c: NV/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I1a: N/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2a: NV-N/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4a: V/0-7 knop.
 Område I4c: W-NV/1-6 knop.
 Område I1c: NV-N/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2d: NV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I3a: NV-N/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4d: V/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 
07-11UTC: Område I2b: NV-N/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-11UTC: Område I4d: V/1-8 knop.
 Område I2c: NV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I4a: V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4b: SV-V/1-5 knop.
 Område I3a: N-NO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I1b: NV-N/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I3b: NV/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I2d: NV/1-5 knop.
 Område I2a: N/2-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4e: W-NV/0-4 knop.
 Område I1a: N/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I1c: NV-N/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-13UTC: Område I4c: V/1-5 knop.
 
11-13UTC: Område I3b: NV/0-6 knop.
 Område I4b: SV-V/2-5 knop.
 Område I2c: NV-N/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4d: V/1-7 knop.
 Område I2d: NV/0-5 knop.
 Område I1a: N/5-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1c: NV/1-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2a: N-NO/2-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1b: NV-N/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2b: N/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I3a: N-NO/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4a: N-NO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
05-09UTC: 340/24kt -6.
09-11UTC: 360/29kt -7.
11-13UTC: 20/28kt -7.

FL50:
05-07UTC: 340/22kt -10.
07-09UTC: 350/26kt -11.
09-11UTC: 10/27kt -11.
11-13UTC: 30/27kt -11.

FL100: 
05-07UTC: 330/23kt -21.
07-09UTC: 360/21kt -21.
09-11UTC: 30/24kt -21.
11-13UTC: 40/25kt -21.

Lägsta QNH
993 hPa, stigande.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 160433
GÄLLANDE DEN 16 DECEMBER 2017 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område K1b,K1c,K1d: måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 500ft - FL120
 Område K2a,K2c: måttlig isbildning 500ft - FL120
 Område K2b: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120
 Område K1a: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 500ft - FL120
 
05-09UTC: Område K2d,K3a,K3b,K3c,K3d: måttlig isbildning 500ft - FL120
 
07-09UTC: Område K1a,K1c,K1d: måttlig isbildning 500ft - FL120, måttlig isbildning 500ft - FL070
 Område K1b,K2b: måttlig isbildning 500ft - FL120
 Område K2a,K2c: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 500ft - FL120
 
09-11UTC: Område K2b,K2d: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område K2a: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL120, måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område K1a,K1c: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 
09-13UTC: Område K1b,K3c: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område K1d,K3d: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område K2c,K3a,K3b: måttlig isbildning 500ft - FL050
 
11-13UTC: Område K1c: måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 500ft - FL070
 Område K2a,K2b,K2d: måttlig isbildning 500ft - FL050
 Område K1a: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1000ft - FL120, måttlig isbildning 500ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område K2c,K2d,K3a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöbyar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område K1a,K1b,K2a,K2b,K3b,K3c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1c,K1d,K3d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
07-09UTC: Område K2a,K2b,K2d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1d,K3d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K1b,K3b,K3c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K1c: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K2c,K3a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 
09-11UTC: Område K1b,K3c: Sikt 3km - >8km i dis, byar av snöblandat regn, regnskurar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K2c,K2d,K3a,K3b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, snöfall. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område K1a,K2a,K2b: Sikt 5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område K1c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1d,K3d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
11-13UTC: Område K1a,K2b,K2d,K3b,K3c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K2a,K2c,K3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
07-09UTC: Område K2a,K2c,K3a,K3b: Molnöversida FL120.
 
07-11UTC: Område K2b,K2d: Molnöversida FL120.
 
07-13UTC: Område K1a,K1b,K1c,K1d,K3c,K3d: Molnöversida FL120.
 
09-11UTC: Område K2c: Molnöversida FL050.
 
09-13UTC: Område K3a,K3b: Molnöversida FL050.
 Område K2a: Molnöversida > FL125.
 
11-13UTC: Område K2b,K2d: Molnöversida FL050.
 Område K2c: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
05-07UTC: Område K1a: ISOL EMBD CB
 
05-09UTC: Område K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b: ISOL EMBD CB
 
05-13UTC: Område K1b,K1c,K1d,K3c,K3d: ISOL EMBD CB
 
07-11UTC: Område K1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-11UTC: Område K2b,K2d,K3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område K2a,K2c,K3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område K1a,K2b,K2d,K3b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område K1a: SV-V/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1d: SV-V/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1c: SV-V/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område K3d: V/4-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2d: SV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område K3b: SV-V/1-3 knop.
 Område K1b: SV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K3c: SV-V/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2a: V/0-5 knop.
 
05-09UTC: Område K3a: SV/1-4 knop.
 
05-11UTC: Område K2b: Lugnt.
 
07-09UTC: Område K1d: SV/6-12 knop.
 Område K1b: SV/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2c: W-NV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K2d: SV/1-5 knop.
 Område K3b: SV-V/1-4 knop.
 Område K3c: V/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: SV-V/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1a: SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område K2a: W-NV/0-4 knop.
 Område K1c: SV/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 
09-11UTC: Område K2a: W-NV/1-5 knop.
 Område K1c: SV-V/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2d: V/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1b: V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1a: SV-V/0-4 knop.
 Område K3b: SV/1-4 knop.
 Område K3c: V/1-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1d: SV/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2c: W-NV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3a: NV/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K3d: SV-V/3-21 knop, byar upp till 28 knop.
 
11-13UTC: Område K2a: V/1-5 knop.
 Område K3c: W-NV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3d: V/11-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: W-NV/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2c: W-NV/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1a: NV-N/0-4 knop.
 Område K1b: V/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K2d: W-NV/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1d: SV-V/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1c: V/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2b: NV/1-4 knop.
 Område K3b: W-NV/3-5 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
05-07UTC: 260/21kt -4.
07-09UTC: 260/21kt -6.
09-11UTC: 260/23kt -7.
11-13UTC: 280/20kt -7.

FL50:
05-07UTC: 260/21kt -9.
07-09UTC: 250/20kt -10.
09-11UTC: 250/21kt -11.
11-13UTC: 260/21kt -12.

FL100: 
05-11UTC: 240/21kt -21.
11-13UTC: 250/19kt -21.

Lägsta QNH
993 hPa, stigande.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.