LHP Område A

Översikt

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Norra delen

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Sydöstra delen

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 252056
GÄLLANDE DEN 26 MAJ 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Ett lågtryck med front över södra Sverige, rör sig österut
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område I3a,I4a,I4d: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn, åska. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I1c,I1b,I2d,I2c,I4c,I4e: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I1a,I2b,I3b,I4b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område I2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område I4e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område I2a: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område I3a,I4a,I4d:  ISOL CB, OCNL EMBD CB
 Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2d,I2c,I3b,I4b,I4c:  ISOL CB
 
04-12UTC: Område I4e:  ISOL CB
 Område I2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område I2a:  OCNL EMBD CB
 Område I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område I2b: V/7-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4a: SV-V/8-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I2d: V/9-23 knop, byar upp till 40 knop.
 Område I1a: W-NV/12-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4d: SV/9-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I1c: V/13-28 knop, byar upp till 40 knop.
 Område I3a: SV-V/7-23 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I2c: V/8-25 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I4c: SV-V/7-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3b: SV-V/8-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4e: SV-V/8-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I1b: V/14-27 knop, byar upp till 39 knop.
 Område I2a: V/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-12UTC: Område I1a: W-NV/12-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I1c: V/13-26 knop, byar upp till 38 knop.
 Område I2a: W-NV/8-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2c: V/11-21 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2d: V/11-22 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I3a: V/9-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4c: SV-V/12-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I1b: W-NV/13-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4b: V/11-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4d: V/12-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I3b: V/11-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2b: W-NV/10-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4e: SV-V/11-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4a: V/9-25 knop, byar upp till 37 knop.
 
12-16UTC: Område I3b: NV/6-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2d: V/9-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1a: NV-N/1-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2c: W-NV/6-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2b: NV/6-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2a: NV-N/6-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1b: NV/5-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4d: V/11-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4b: W-NV/8-20 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4e: V/9-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1c: W-NV/9-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I3a: NV/7-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I4c: W-NV/9-19 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4a: W-NV/9-23 knop, byar upp till 36 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område K2a,K2c: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-12UTC: Område K1a,K1c,K1b,K1d,K2b,K2d: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-16UTC: Område K3a,K3c,K3b,K3d: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område K2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område K2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område K1c,K1b,K1d,K2d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1a,K2b,K2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område K1a,K2b,K2a:  ISOL CB
 
04-16UTC: Område K3a,K3c,K3b,K3d,K1c,K1b,K1d,K2d,K2c:  ISOL CB
 
12-16UTC: Område K1a,K2b,K2a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område K3d: SV-V/17-23 knop.
 Område K3c: SV-V/8-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K3b: SV-V/8-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1d: SV-V/19-22 knop.
 Område K2d: SV-V/7-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3a: V/8-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2b: SV-V/7-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2c: SV-V/7-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1b: SV-V/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2a: SV-V/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1c: SV/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 
08-12UTC: Område K1b: SV-V/11-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område K2c: SV-V/9-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K3a: V/7-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K3c: SV-V/9-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område K1d: SV-V/19-26 knop.
 Område K2a: SV-V/10-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K1a: SV-V/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K1c: SV-V/11-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område K2d: SV-V/9-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K3b: V/11-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2b: SV-V/10-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K3d: SV-V/18-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
12-16UTC: Område K3c: SV/9-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område K2a: V/10-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2c: V/10-21 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K1c: SV-V/12-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område K3b: SV-V/9-12 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K2d: V/9-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K2b: V/11-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K1a: SV-V/10-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K3d: SV-V/14-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område K1d: SV-V/23-29 knop, byar upp till 38 knop.
 Område K3a: SV-V/8-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1b: SV-V/10-24 knop, byar upp till 38 knop.