LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 281255
GÄLLANDE DEN 28 NOVEMBER 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
Över södra Sverige råder en sydostlig luftström

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 281255
GÄLLANDE DEN 28 NOVEMBER 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: måttlig isbildning 1000ft - FL050
 
13-21UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: måttlig isbildning 1000ft - FL065
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se21l,se21k,se21o,se21n: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område se21e,se21i: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21d,se21h,se21j: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21l: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21k: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se21m: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se21l,se21k,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21e,se21i: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se21j,se21m: Molnöversida FL050.
 
13-21UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se21j,se21m: Molnöversida FL065.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Område se21h,se21j: Noll grader 1000ft - 3500ft.
 
13-21UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Noll grader 2000ft - 3500ft.
 
15-21UTC: Område se21h,se21j: Noll grader 500ft - 3500ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se21a: O-SO/9-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21e: O-SO/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21l: O-SO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21d: O-SO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: O-SO/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: O-SO/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21f: O-SO/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21k: O-SO/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: O/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: O-SO/10-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21n: O-SO/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: O-SO/9-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21h: O-SO/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21o: O-SO/6-11 knop, byar upp till 24 knop.
 
13-17UTC: Område se21g: O-SO/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 
15-17UTC: Område se21l: O-SO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21m: O/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: O-SO/10-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21k: O/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21f: O/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21j: O/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: O/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: O-SO/7-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21a: O-SO/10-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21d: O-SO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: O/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21n: O-SO/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 
15-19UTC: Område se21b: O-SO/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21o: O-SO/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
17-19UTC: Område se21f: O/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21j: O/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: O/4-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21l: O-SO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21n: O-SO/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: O-SO/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21a: O-SO/10-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21d: O/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21g: O-SO/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: O-SO/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: O/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: O/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
19-21UTC: Område se21a: O-SO/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21c: O-SO/9-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21o: O-SO/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21b: O-SO/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21d: O/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l: O-SO/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: O/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21g: O-SO/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21n: O-SO/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21h,se21i: O/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: O/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: O-SO/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: O/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21k: O/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 130/24kt +0.
15-19UTC: 130/25kt +0.
19-21UTC: 130/24kt +0.

FL050:
13-15UTC: 140/21kt -4.
15-17UTC: 150/20kt -4.
17-21UTC: 150/19kt -4.

FL100:
13-17UTC: 150/20kt -9.
17-19UTC: 150/19kt -9.
19-21UTC: 150/18kt -9.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1018 hPa
17-19UTC: I hela området: 1019 hPa
19-21UTC: I hela området: 1020 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 281255
GÄLLANDE DEN 28 NOVEMBER 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f: måttlig isbildning 1000ft - FL050
 
13-21UTC: Område se22i,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f: måttlig isbildning 1000ft - FL065
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22h,se22g: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-21UTC: Område se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22i,se22k: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22j: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
17-19UTC: Område se22e,se22f: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se22a: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c,se22b,se22h,se22g: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se22d,se22c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22a,se22b,se22h,se22g: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn, dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: Molnöversida FL050.
 
13-21UTC: Område se22i,se22g: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22h,se22f,se22k,se22j: Molnöversida FL065.
 Område se22l: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-17UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22h,se22f,se22k,se22j: tcu
 
13-21UTC: Område se22e,se22i,se22g,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22h,se22f,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: I hela området: Noll grader 2000ft - 3500ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se22a: O-SO/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22i: O-SO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: O-SO/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: SO/14-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22k: SO/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22d: SO/11-16 knop.
 Område se22b: O-SO/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: O/2-5 knop.
 Område se22h: O-SO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: SO/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
13-17UTC: Område se22e: O-SO/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: O-SO/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 
15-17UTC: Område se22b: O-SO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: SO/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22j: O/2-6 knop.
 Område se22i: O-SO/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22d: SO/11-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22l: SO/15-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22a: Vrb/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: O-SO/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 
17-19UTC: Område se22d: SO/10-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22e: O-SO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: O-SO/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: Vrb/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: SO/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22i: O/3-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22k: O-SO/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22f: Lugnt.
 Område se22j: O/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22g: O-SO/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: O-SO/17-22 knop.
 
17-21UTC: Område se22h: O/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 
19-21UTC: Område se22k: O-SO/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22c: SO/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22l: SO/15-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22i: O-SO/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: Vrb/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: SO/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22g: O-SO/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22j: O/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22b: O-SO/1-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22f: O/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 130/16kt +0.
15-17UTC: 130/17kt +0.
17-21UTC: 130/18kt +0.

FL050:
13-17UTC: 140/17kt -5.
17-21UTC: 130/19kt -5.

FL100:
13-15UTC: 130/13kt -8.
15-19UTC: 130/14kt -8.
19-21UTC: 120/13kt -8.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1019 hPa
17-21UTC: I hela området: 1020 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 281323
GÄLLANDE DEN 29 NOVEMBER 2022 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Över södra Sverige råder en sydostlig luftström
se21

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21m: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21h,se21j: Sikt 3km - >8km i snöfall, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
09-17UTC: Område se21c,se21b,se21a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se21g: NO-O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21l: NO-O/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21n: NO-O/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21j: NO-O/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: O/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: O/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21i: O/0-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21c: O/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21f: O/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: O/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: O/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21a: O-SO/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
09-13UTC: Område se21g: NO-O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: O/3-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l: NO-O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21i: O/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: NO-O/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: NO-O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21j: NO-O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: O/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21k: NO-O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: NO-O/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21f: O/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: NO-O/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c,se21a: O/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
13-17UTC: Område se21d: NO-O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21j: NO-O/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: O/2-6 knop.
 Område se21h: NO-O/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21k: O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21o: O/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: O/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: NO-O/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21m: O/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: NO-O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21i: O/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: NO-O/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: NO-O/2-7 knop.
 Område se21c: O/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21a: O/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-13UTC: Område se22a,se22b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-17UTC: Område se22c: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22h,se22g: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
09-17UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km, lokalt regn. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se22a: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22b: Sikt >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22f: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se22f: NO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22k: O-SO/1-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22a: O-SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: NO-O/1-6 knop.
 Område se22d: SO/11-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22j: NO-O/1-4 knop.
 Område se22c: SO/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: O-SO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22l: O-SO/15-17 knop.
 Område se22i: O/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
09-13UTC: Område se22c: SO/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22k: O-SO/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22d: SO/14-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22a: Vrb/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: SO/0-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: O-SO/1-6 knop.
 Område se22e: NO-O/0-4 knop.
 Område se22i: O/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: O-SO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: SO/16-18 knop.
 
09-17UTC: Område se22f: Lugnt.
 
13-17UTC: Område se22c: SO/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: NO-O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22a: SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: SO/13-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22j: O/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22i: O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22l: SO/14-16 knop.
 Område se22b: O-SO/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: O/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22e: O/0-4 knop.
 Område se22k: O-SO/4-16 knop, byar upp till 21 knop.