LHP Område A

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 210518
GÄLLANDE DEN 21 MARS 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Varm fuktig luft Sydvästlig strömning

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
09-13UTC: I hela området

Norra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 210518
GÄLLANDE DEN 21 MARS 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-09UTC: Område I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c,I4e: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område I1a,I1c,I1b: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I3a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-09UTC: Område I2b: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-11UTC: Område I3b: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-13UTC: Område I2d,I2c,I4b,I4a,I4d,I4c,I4e: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
07-11UTC: Område I3a: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
07-13UTC: Område I1a,I1c,I1b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-11UTC: Område I2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område I2b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område I3a,I3b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område I1a,I2b,I2a,I3a,I3b,I4b,I4c,I4e: Molnöversida > FL125.
 
05-09UTC: Område I4a,I4d: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område I1c,I1b,I2d,I2c: Molnöversida FL080.
 
07-13UTC: Område I1a,I2b,I2a,I3a,I3b,I4b,I4c,I4e: Molnöversida FL080.
 
09-13UTC: Område I4a,I4d: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader FL050 - FL080.

Vind vid marken
05-07UTC: Område I4d: SV/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2c: SV-V/6-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I1b: SV-V/8-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2a: SV/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2b: SV-V/8-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4b: SV-V/6-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4c: SV-V/6-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3b: SV-V/8-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I3a: SV/3-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1a: SV-V/14-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I1c: SV/8-25 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I4a: SV-V/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 
05-09UTC: Område I4e: SV-V/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2d: SV/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
07-09UTC: Område I1c: SV-V/7-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I1a: SV/15-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4a: SV-V/8-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I3b: SV-V/6-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1b: SV-V/13-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4d: SV/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3a: SV/4-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4c: SV-V/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2c: SV-V/7-24 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2a: SV-V/4-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2b: SV-V/8-26 knop, byar upp till 37 knop.
 
09-11UTC: Område I2a: SV-V/8-15 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I2d: SV/5-13 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4a: SV-V/5-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I2b: SV-V/9-23 knop, byar upp till 40 knop.
 Område I4d: SV/8-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I4c: SV-V/8-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I1b: SV-V/16-27 knop, byar upp till 40 knop.
 Område I4b: SV-V/7-19 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I3a: SV-V/6-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I3b: SV-V/8-21 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I1c: SV-V/6-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4e: SV-V/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2c: V/8-26 knop, byar upp till 39 knop.
 Område I1a: SV-V/14-25 knop, byar upp till 38 knop.
 
11-13UTC: Område I2b: SV-V/9-24 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I1a: SV-V/14-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I2c: V/9-24 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I2d: SV-V/5-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område I4d: SV-V/9-21 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4e: SV-V/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4c: SV-V/7-19 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I2a: SV-V/7-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1c: V/7-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I3b: SV-V/9-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I3a: SV-V/7-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4a: SV-V/5-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I1b: V/15-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4b: SV-V/8-20 knop, byar upp till 36 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 260/37kt +5.
07-09UTC: 260/36kt +5.
09-13UTC: 270/35kt +6.

FL50:
05-07UTC: 280/41kt +2.
07-09UTC: 280/45kt +3.
09-11UTC: 280/43kt +4.
11-13UTC: 290/42kt +4.

FL100: 
05-07UTC: 290/43kt -4.
07-09UTC: 290/42kt -3.
09-11UTC: 280/44kt -4.
11-13UTC: 280/49kt -4.

Lägsta QNH
1014 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 210518
GÄLLANDE DEN 21 MARS 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-09UTC: Område K1a,K2b,K2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-11UTC: Område K1b,K2d,K2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område K3a,K3c,K3b,K3d,K1c,K1d: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område K1a,K2b,K2a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
11-13UTC: Område K1b,K2d,K2c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område K3b: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område K1d,K2b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-09UTC: Område K1a: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1c,K1b,K2a,K2d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-11UTC: Område K3c: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-13UTC: Område K3a,K3d,K2c: Sikt <1.5km, lokalt >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
07-09UTC: Område K2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K3b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-13UTC: Område K1d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-11UTC: Område K2b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område K1a: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område K3b,K1c,K1b,K2a,K2d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område K2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område K3c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b,K2a,K2d,K2c: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område K3d: Molnöversida FL080.
 
07-13UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b,K2a,K2d,K2c: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader FL050 - FL080.

Vind vid marken
05-07UTC: Område K3b: SV-V/4-6 knop.
 Område K3a: SV-V/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1b: SV/3-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2d: SV-V/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3d: SV-V/13-17 knop.
 Område K1d: SV-V/14-18 knop.
 Område K2a: SV/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1a: SV/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3c: SV-V/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1c: SV-V/6-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2c: SV/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2b: SV-V/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 
07-09UTC: Område K3d: SV-V/14-20 knop.
 Område K1a: SV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2b: SV-V/7-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3a: SV-V/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1c: SV/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1b: SV-V/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3c: SV-V/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2c: SV/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3b: SV-V/5-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2a: SV/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2d: SV-V/5-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: SV-V/17-21 knop.
 
09-11UTC: Område K2c: SV-V/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1b: SV-V/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3a: SV-V/6-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3d: SV-V/16-21 knop.
 Område K3c: SV-V/7-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K3b: SV-V/7-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1a: SV-V/8-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1c: SV/9-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2b: SV-V/9-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: SV/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2d: SV-V/6-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K1d: SV-V/18-22 knop.
 
11-13UTC: Område K2a: SV-V/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3c: SV-V/7-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2c: SV-V/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3b: V/8-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1d: SV-V/21-24 knop.
 Område K1a: SV-V/10-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område K1c: SV/11-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1b: SV-V/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2b: SV-V/10-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K2d: SV-V/7-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3a: V/7-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3d: SV-V/16-23 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 280/31kt +5.
07-11UTC: 270/32kt +6.
11-13UTC: 270/35kt +6.

FL50:
05-07UTC: 290/34kt +0.
07-09UTC: 290/35kt +1.
09-11UTC: 290/38kt +3.
11-13UTC: 290/41kt +4.

FL100: 
05-07UTC: 300/37kt -5.
07-09UTC: 290/36kt -4.
09-13UTC: 290/36kt -3.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.