VFR analys

VFR-analysen är en helt automatisk nulägeskarta där moln- och siktinformation från markobservationer, satellit och radarbilder vid en tidpunkt sätts ihop till en bild. Här presenteras områden med sikt under 5 km och områden med molntäckeshöjd under 1000ft.

Kartan kan användas som ett hjälpmedel vid VFR-planering, men bör kompletteras med annan information.

VFR analys