Sverige FIR VFR

Aktiva närmaste 24 timmarna. Uppdateras var 30:e minut, 0000-2359.
Endast bulletinvärdiga NOTAM visas. (För alla NOTAM, använd Sverige FIR).
VFR Mörker: Se även Sverige FIR IFR
 

Last updated Sat Aug 15 17:03:01 UTC 2020
No information available. For further information please contact FPC