Sverige FIR

Alla publicerade Svenska NOTAM/SNOWTAM. Uppdateras var 30:e minut, 0000-2359.

Last updated Sat Aug 15 17:03:01 UTC 2020
No information available. For further information please contact FPC