Distribution av NOTAM PIB begränsad

SIGMET/ARS/AIRMET \

SIGMET, ARS, AIRMET för FIR:
ESAA EFIN EETT EVRR EYVL UMKK EPWW EDWW EKDK ENOR


SIGMET ARS AIRMET 2022-01-21 1759 UTC