Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

AIRAC AIP AMDT 6 Effective 02 DEC 2021

2021-11-29

SIGMET Europa

2021-11-16

Vulkanisk aska och VAR-blankett

2021-11-04

Felaktig presentation av SNOWTAM

2021-11-04

SNOWTAM information presenteras inte korrekt i PIB. Rader som är längre än bredden i PIB bryts felaktigt och information kan saknas. För mer och komplett info gällande SNOWTAM kontakta FPC +46 8 797 63 40.

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen