Nyheter

AIP AIRAC AMDT 29 MAR 2018

2018-03-26
Ändringens huvudsakliga innehåll

AROWeb 3.12 - Ändringarna

2018-03-14
Kort beskrivning

Toppmenyn: Några objekt har tillkommit, några försvunnit och några har flyttats.
"Bulletiner" är just nu tom men kommer att fyllas på med PDF bulletinerna framöver.

MET: Nya höjder har tillkommit för WC och en korrigering har gjorts för att säkerställa att senaste kartorna visas. Läsbarheten för bl.a. vindar har förbättrats

FPL: Det är inte längre möjligt att använda specialtecken eller ÅÄÖ i fält 19N (Övrig information). Detta är en generell begränsning i de system som används för att distribuera FPL-meddelanden mellan alla länder.

Övriga ändringar är interna eller förberedelser för kommande release av AROWeb