AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Väderradar Örnsköldsvik u/s

2017-08-08
Väderradar Örnsköldsvik u/s från 14/8 till slutet av sptember

Platsindikatorer eller ortsnamn i färdplanens fält 15 är inte tillåtet

2017-07-26
Förtydligande

AIP AIRAC AMDT 20 JUL 2017 NIL

2017-07-17
AIP AIRAC AMDT 20 JUL 2017 NIL

5312N01310E

2017-06-28
Det här är rätt sätt att ange koordinater i en färdplan.Vi ser en hel del andra former i färdplaner vi får in och vill gärna påminna om att rätt format förkortar vår handläggningstid och din färdplan kan distribueras till mottagarna snabbare.

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-06-14

Denna folder är framtagen gemensamt av LFV och NUAC, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad luft.

Informationen är avsedd för de som flyger och får därför kopieras och spridas fritt. Innehållet är inte regeltext utan skall bara ses som information och goda råd inför VFR-flygning.

Se informationen här

Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen på FPC.

2017-05-23
Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen på FPC.

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet