AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

NOTAM-information

2017-06-27
P g a EAD servicefönster 28 juni 2005-2205 utc uppdateras inga NOTAM-bulletiner med nya NOTAM

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-06-14

Denna folder är framtagen gemensamt av LFV och NUAC, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad luft.

Informationen är avsedd för de som flyger och får därför kopieras och spridas fritt. Innehållet är inte regeltext utan skall bara ses som information och goda råd inför VFR-flygning.

Se informationen här

Väderradar Vilebo

2017-06-13
Ej tillgänglig 170615 0700-1400 UTC

Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen på FPC.

2017-05-23
Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen på FPC.

Väderradar Gotland ur drift

2017-05-12

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet