AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Du måste logga in för att komma vidare till vald sida!

Senaste nyheterna

2017-08-08

Väderradar Örnsköldsvik u/s

Väderradar Örnsköldsvik u/s från 14/8 till slutet av sptember
2017-07-26

Platsindikatorer eller ortsnamn i färdplanens fält 15 är inte tillåtet

Förtydligande
2017-07-17

AIP AIRAC AMDT 20 JUL 2017 NIL

AIP AIRAC AMDT 20 JUL 2017 NIL
2017-06-28

5312N01310E

Det här är rätt sätt att ange koordinater i en färdplan.Vi ser en hel del andra former i färdplaner vi får in och vill gärna påminna om att rätt format förkortar vår handläggningstid och din färdplan kan distribueras till mottagarna snabbare.
2017-06-14

Informationsfolder till VFR-piloter

Allmänt om AROWeb

AROWeb är LFVs system för självbriefing.

Färdplanering
Här kan du skicka din färdplan till Flight Planning Centre (FPC) för kontroll och vidarebefordran. Det går också att försena och annullera FPL.
Flygningen kan vara inom hela Europa men start eller landning måste vara i Sverige. 
Inloggning krävs för att kunna skicka FPL/DLA/CNL

AIS och MET-information
Via AROWeb har du tillgång till AIS- och MET-information i form av bl.a. AIP, NOTAM, METAR, TAF, höjdvindar och radarbilder.
Inloggning krävs inte för åtkomst till AIS/MET (med undantag för Radar och snabbsök)

Tjänsten är helt gratis för dig som användare och går även att använda i mobila enheter.


Varför skall du använda AROWeb?
- Snabb hantering
När du skickar FPL via internet så slipper du eventuella telefonköer och får snabbt svar i form av: ACK eller REJ. (Svar kan även fås via SMS)

-Testfärdplan
Du kan testa din IFR FPL i ett testsystem, så att färdplanen är korrekt när du skickar in din riktiga IFR FPL.

-Mallar
Du kan lägga in luftfartygsmallar samt flygvägsmallar som du kan använda för färdplaner du skickar ofta, dessa mallar kan också kombineras till nya färdplaner