Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

AIRAC AIP AMDT 6 Effective 02 DEC 2021

2021-11-29

SIGMET Europa

2021-11-16

Vulkanisk aska och VAR-blankett

2021-11-04

För flygningar som kan påverkas av vulkanisk aska ska en VAR-blankett bifogas till färddokumentationen.

LFV kan för närvarande inte inkludera vare sig blanketten eller länken nedan i själva bulletinen.

Du kan dock själva ladda ned VAR-blanketten under MET-menyn ovan (undermeny Länkar) eller här:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/volcanic-ash

Felaktig presentation av SNOWTAM

2021-11-04

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen