Nyheter

Presentation av PERM NOTAM i PIB

2021-06-09
Permanenta NOTAM visas under längre tid än 90 dagar

Fr.o.m. 2021-06-09 kommer PERM NOTAM som är upp till 365 dagar gamla att inkluderas i alla typer av PIB som FPC producerar. Därmed ändras texten i PIB huvud och i disclaimer i sidfot till: PERM NOTAM ARE EXCLUDED AFTER 365 DAYS.

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

På grund av stor mängd luftrumsintrång av VFR trafik i Göteborg TMA

2021-05-06
Kontrollera höjder noggrant

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15