Nyheter

Presentation av PERM NOTAM i PIB

2021-06-09
Permanenta NOTAM visas under längre tid än 90 dagar

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

ES_ENR_1_10_en

När så är brukligt enligt ES AIP ENR 1.10

Telefonnummer till ACC områdeskontroll

Stockholm ACC AOR 08 585 54505

Malmö ACC AOR 040 501605

På grund av stor mängd luftrumsintrång av VFR trafik i Göteborg TMA

2021-05-06
Kontrollera höjder noggrant

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15