Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

Försämrad upplösning på NSWC kartan

2021-08-24

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

ES_ENR_1_10_en

När så är brukligt enligt ES AIP ENR 1.10

Telefonnummer till ACC områdeskontroll

Stockholm ACC AOR 08 585 54505

Malmö ACC AOR 040 501605

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15