Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

Försämrad upplösning på NSWC kartan

2021-08-24

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15

Förutom flygningar längs publicerade luftleder så finns även:

 

Lokala punkter på flygplatser som RW11, RW19 och RW36 förekommer med samma förkortning på flera flygplatser, och ska därför inte användas i fält 15 route.

 

Lokala punkter som SV505, KN401 och SA858 är delpunkter för att detaljbeskriva SID och STAR för IFR-trafik, och ska därför inte användas i fält 15 route.

I Sverige behöver man inte ange SID och STAR, endast angöringspunkterna för dessa ska anges, framgår av AIP och RAD.

 

Lokala punkter som NEWKI, XOTBU och BELFE är egentligen inte avsedda för en-routebruk men eftersom de saknar begränsning i utsträckning kan de användas i fält 15 route. Några av dessa är även avsedda för en-routebruk och finns då även med i ENR 4.4.

 

En-routepunkter enl. ENR 4.4 kan samtliga användas i fält 15 route.

Exempel:

DCT MISMA DCT NOSLI DCT XILAN DCT

 

De navigationshjälpmedel som finns beskrivna i GEN 2.5, och som man de facto kan navigera på, får användas i fält 15 route. Man ska alltså inte använda ILS men gärna NDB:er och VOR:er.

Exempel:

DCT TRS DCT ARS DCT RD DCT OG DCT HMR DCT

 

---

Koordinater enl. WGS84 DM (grader och minuter) kan användas, minuterna kan förstås inte vara mer än 59.

Exempel 5559N01459E alt. vid 5300N01300E kan den skrivas 53N013E.

 

Vid flera koordinater i rad behövs inget DCT mellan koordinaterna inbördes för VFR inom Sverige, endast till den första och från den sista.

Exempel:

DCT 5559N01459E 5557N01450E 5545N01455E DCT ISVIG DCT

---

VOR med radial och avstånd kan användas.

Exempel:

VSB 260 grader avstånd 50 miles skrivs VSB260050

 

Vid flera i rad behövs inget DCT mellan dem inbördes för VFR inom Sverige, endast till första och från sista.

Exempel:

DCT VSB260050 VSB270040 VSB280030 DCT TRS DCT

REF: ES AIP ENR 1.10