Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

EAD BASIC får inte längre användas för operativt bruk

2022-05-02

Avsluta färdplan, ref ES AIP sida ENR 1.10-4

2022-01-27
Gällande telefonnummer till ACC, områdeskontroll för avslut av FPL

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

AIS tjänsten på FPC är begränsad, den automatiska distributionen av NOTAM PIB fungerar inte. Ring 08 797 6340. Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD.

Vi arbetar på att lösa problemen tillsammans med leverantör och återkommer med mer information angående driftsättning när det finns information att ge.