Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

Försämrad upplösning på NSWC kartan

2021-08-24

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

AIS tjänsten på FPC är begränsad, den automatiska distributionen av NOTAM PIB fungerar inte. Använd verktyget "EAD Basic" på www.ead.eurocontrol.int eller ring 08 797 6340. Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD.

Vi arbetar på att lösa problemen tillsammans med leverantör och återkommer med mer information angående driftsättning när det finns information att ge.


Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15