Nyheter

Distribution NOTAM PIB OK

2018-11-20
AIS tjänsten på FPC är åter i normal drift

Ny version av PIB verktyg

2018-11-20
Med nyheter

IFPS och IFPUV avstängt 19/11 2200 - 20/11 0000 UTC

2018-11-19

Innehåll i NOTAM bulletinerna

2018-11-13

Ny radarsida

2018-06-27
Ny sida med mindre förändringar

I samband med en systemuppgradering publicerar SMHI en ny radarsida. Den är nåbar via en länk under MET och kräver som tidigare att man är inloggad för åtkomst.

LONG ACK

2018-06-09
Du har fått en Accepterad FPL med ändring